STRONA GŁÓWNA ZAMIAST WSTĘPU  WYKAZ ORGANIZACJI  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI   WYKAZ STRACONYCH
WIĘZIENIA POZNAŃ   CW RAWICZ  CW WRONKI  ZDJĘCIA SYGNALNE  FOTOGRAFIE  O AUTORZE  KONTAKT

DZIAŁALNOŚĆ  ORGANIZACJI

Informacje i źródła dokumentacyjne – przewodnik po dokumentach

 Skróty używane w części opisowej ( p przypisy) [1]

Uwaga: 

Podczas  konfrontacji zapisów w " Informatorze " z danymi w aktach spraw, napotkano szereg  rozbieżności  w zapisie nazwisk lub pseudonimów. Dla zachowania autentyczności dokumentów,  nie dokonywano sprostowań pozostawiając je jak w oryginale. 

 

1. ABAŻUR 101

 Oddział zbrojny działał w latach 1945 - 1947 na terenie powiatów: Turek, Konin, Koło, Kalisz w woj. poznańskim i Brzeziny , Łęczyca, Poddębie w woj. łódzkim.

            Dowódcą był Bronisław Kulis " Abażur 101 ", zastępcą Lucjan Skrzyński " Abażur 102 "

Dzielił się na 4 sekcje: Dowódcą pierwszej był Stanisław Grzechot " Tarzan", drugiej NN " Sroka ", trzeciej Zygmunt Kowalski " Szary ", czwartej NN " Cygan ". (p. przypis Ag.595).

Całość liczyła ok. 50 osób.

 Inf. MSW - B "C"

po AK

 

R. 637/46

Bronisław Kupis "Abażur 101" od początku roku 1945 członek grupy Jana Hodonia " BORUTA".

Bierze udział w akcjach rozbrajania posterunków MO w Niesułkowie i Dobrej, pow. brzeziński.

Jesienią przenosi się do powiatu tureckiego w woj. poznańskim. Tworzy oddział "ABAŻUR 101" jako  grupa AK a następnie "Oddział Specjalny".

Akcja na posterunek MO w Świnicy, pow. Turek -  zabierają broń oraz Urząd Gminy gdzie niszczą akta. Po mobilizacji 4.12.1945r. opanowuje miasto Uniejów. Rozbijają posterunek MO w Wartkowie, gdzie odbijają aresztowanego -  Kamińskiego.

Oddział  działał od jesieni 1945 do 20 maja 1946r.

Aresztowani 20.03.1946r.

Skazani wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego w Łodzi w dniu 16.01.1947r.:

Kupis Bronisław "Abażur", Gruchot Stanisław "Tarzan", Szymczak Jan "Szyszka", Lis Stanisław "Kula", Olczyk Czesław.

Kupis,Gruchot, Olczyk na karę śmierci - pozostali na kary od 4 do 10 lat więzienia.

 

R.598/46

Aresztowani 21.02.1946r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi w dniu 30.12.1946r.:

Mruk Bolesław, Malinowski Adam, Malinowska Henryka

na kary od 2 do 8 lat więzienia.

Ukrywali w swoich gospodarstwach sztab "ABAŻURA" oraz  dowódcę grupy AK w Warszawie : Piotra Szymkiewicza.

Teczka więźnia 613/W - AP - ZKWMO - Mruk Bolesław - zwolniony z Rawicza 21.08.1949r.

 

Sr. 375/47

 

Za utrzymywanie kontaktu z oddziałem poprzez Stefana Jabłonowskiego i pomoc.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu ,dnia 27.03.1947r.  Matusiak Władysław - na karę 3 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 603/W - AP - Matusiak Władysław - zwolniony z Rawicza 13.10.1949r.

 

Arch."C" -KWMO - P-ń - 595/Ag

Bronisław Kupis "Abażur 101" był od 1945r członkiem oddziału "BORUTY". Dopiero w listopadzie tworzy oddział " ABAŻUR 101".

Z-cą zostaje Czesław Olczyk "Cygan"

  

R.823/46 - Kukuła Kazimierz - aresztowany 30.05.46r jako członek oddziału "ABAŻURA", skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu - sesja wyjazdowa w Kaliszu, na karę 7 lat więzienia.

Teczka 589/W            - AP - ZKWMO - zwolniony z Rawicza 26.05.1949r.

Teczka 447/W            - AP - ZKWMO - Wróblewski Karol - 6 lat więzienia za udział w akcjach -zwolniony z więzienia 24.04.1947r.

 

Sr. 361/47 - Bugajak Bolesław "Dzik" - od stycznia 1946 członek oddziału. Bierze udział w akcjach na Pocztę w Pęczniewie, pow. Turek.

Aresztowany 24.10.46r. - skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 24.03.47r. na karę 3 lat więzienia.

Teczka 503/W            - AP - ZKWMO - zwolniony z Rawicza - 23.10.49r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

2. ARMIA KRAJOWA

  

Organizacja działała na terenie m. Września, woj. poznańskie w roku 1945.

 

( p. poz. 57 "Kierownictwo Walki z Bezprawiem")

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

3. ARMIA KRAJOWA

 

 

Działała na terenie Koła i woj. bydgoskiego w latach 1945-47.

 

( p. poz. 57 "Kierownictwo Walki z Bezprawiem")

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. ARMIA KRAJOWA

 

 Organizacja działała od wiosny 1949r. do września 1950r. na terenie m. Zbiersk, pow. Kalisz, woj. poznańskie.

Dowódcą był Bronisław Szczepaniak.

Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

5. ARMIA KRAJOWA

 

 Organizacja działała w latach 1945-46 na terenie Słupcy i Konina, woj. poznańskie.

Przekształcona w  "ZWIĄZEK WALKI z BEZPRAWIEM"

 Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 p. poz. 57

 

R.421/46

Osiński Stefan, w okresie okupacji niemieckiej Żołnierz AK - podległy Gruberskiemu  " ARTUROWI" - w maju 1945r. wraz z Pawlickim Jerzym - organizują placówkę AK na terenie m. Słupcy. Mimo, iż prawie wszyscy byli podczas  wojny żołnierzami AK - składają ponownie przysięgę.

Prowadzą działalność propagandową  ( ulotki i plakaty dostarczane z Konina ) w okresie od maja 45r. do 19.03.46r.

Grupa liczyła ok.10 osób.

Posiadali broń strzelecką oraz granaty.

Łączność z "ARTUREM" w Koninie utrzymywano za pośrednictwem Jana Nowackiego.

Aresztowani 19.03.46r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 10.7.46r.:

Osiński Stefan, Nowacki Jan, Mijas Stanisław, Pawlicki Jerzy "Sęp", Sobczak Adam, Bruzdowicz Stanisław "Tur", Kałecki Jan, Kosmalski Stanisław "Trzmiel", Radziejewski Jan "Mściciel", Sobczak Paulin

na kary od 5 do 7 lat więzienia.

 Teczka więźnia 319/W - AP -ZKWMO - Osiński Stefan

Teczka więźnia 355/W - AP -ZKWMO -  Radziejowski Jan

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

6. ARMIA KRAJOWA lub  AK ZAWISZA

 

 Organizacja działała w okresie od marca  do września  1949r. na terenie powiatów Gostyń i Jarocin, woj., poznańskie oraz Głogów, woj. wrocławskie.

Organizacją dowodził Marian Rączka "Błysk", "Kościuszko" i "Ogień".

Dzieliła się na 2 obwody:

Pierwszy "Sława" - Ludwik Sinicki "Szary" ( obwód w stadium organizacji ), drugi "Krobia"- Marian Rączka "Błysk".

Obwód drugi dzielił się na grupy:

a)  Krobia        - d-ca Henryk Andrzejewski "Wesoły"

b) Sułkowice   - d-ca Jan Stachowiak "Słowik"

c) Zychlewo I  - d-ca Jan Poślednik "Krótki"

d) Zychlewo II - d-ca Józef Wieczorek "Jastrząb"

e) Pudliszki      - d-ca Leon Wenderski

f) Sikorzyn      - d-ca  Marian Minta

g) Gowarzyna - d-ca Jan Protacki -( pow. Głogów)

h) Żerków       - d-ca Czesław Maciejewski

  

Organizacja liczyła w poszczególnych obwodach  od 10 do 50 osób

Występowała także pod nazwą AK "ZAWISZA"

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

Sr. 175/50

 

Czesław Maciejewski zwerbowany  na początku 1949r.do organizacji  pn."AK" przez Mariana Rączkę na terenie Głogowa.

Po powrocie do Żerkowa, pow. Jarocin organizuje 7 osobową grupę. Kolportowali otrzymywane ulotki

Aresztowani 19.10.1949r.

Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Jarocinie  w dniu 13.04.1950r.:

Maciejewski Czesław, Budasz Marian, Piotrowski Edward, Rojewski Bronisław, Adamczak Henryk, Kowalczyk Czesław, Jackowiak Wincenty

na kary od 2 do 9 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1104/W - AP -ZKWMO - Adamczak Henryk - zwolniony z Piechcina 1.05.1953r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.  ARMIA KRAJOWA

 

 

Organizacja zorganizowana przez Jerzego Ratajskiego "Rafał" wśród uczniów gimnazjum im. H. Kołłątaja w Krotoszynie w woj. poznańskim .

Liczyła 8 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

8. ARMIA KRAJOWA

 

 

Organizacja działała  od czerwca  do grudnia 1946r. w Kościanie, woj. poznańskie.

Dowódcą był Adam Roszak.

 

Liczyła 6 osób.

Inf. MSW - B "C"

po AK

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

9. ARMIA KRAJOWA

 

Organizacja Działała w latach 1948 - 1952 w Mogilnie oraz na terenie Gniezna, pod dowództwem Mieczysław

 

a Żarna " por. Szczupak "

Liczyła ok.16 osób

 

Inf. MSW - B "C"

 

po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

10. ARMIA KRAJOWA

  

Działała na terenie m. Gniezno, Wągrowiec, woj. poznańskie i pow. Mogilno, woj. bydgoskie

W latach 1946 -1948.

Grupa została zorganizowania na polecenie  Szymkowiaka ( z dyrektywy II Kom. WiN " TEODOR" ) 

Dokonała zamachu na sołtysa we wsi Chociszewo, pow. Wągrowiec.

Aresztowani w lipcu 46r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu  na sesji wyjazdowej w Wągrowcu, dnia 14.04.47r.:

Michalczuk Ryszard, Wietrzykowski Alfons, Idziak Leon, Singer Józef

na kary od 3 do 10 lat więzienia.

 Teczka więźnia 1001/W - AP -ZKWMO - Wietrzykowski Alfons - zwolniony z Piechcina 18.07.51r.

  

R. 393/46

Dnia 28.06.1946r. skazano Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego  Poznaniu:

Szuderski Bernard  - kara śmierci. Wyrok wykonał Jan Młynarek  9.08.1946r.

Czarnecki Edmund - 4 lata więzienia.

Ujęci z bronią w dniu 28.06.46r. przy próbie likwidacji pracownika UB w Wągrowcu.

 

Teczka więźnia 95/W - AP - ZKWMO - Bernard Szuderski

 

Sr. 464/49

 Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Gnieźnie, dnia 8.10.49r.:

Lesiuk Władysław, Kurzawiński Tadeusz, Krupa Józef, Bańko Stanisław, Samojedny Franciszek, Słomka Kazimierz, Eljoszak Józef, Lesiuk Katarzyna, Pietrzak Stanisław, Litwicki Franciszek, Michalak Edward, Bartylak Ignacy, Dębowski Józef, Bartylak Stanisław.

 

I/XI/K-11 - AP - P-ń

 

R.803/46

Rachel Władysław -sołtys gromady Suchorzewo, pow. Mogilno, aresztowany za przechowywanie nadajnika  radiowego należącego do oddziału, skazany w trybie doraźnym przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu, dnia 14.09.46r.

na karę śmierci - wyrok wykonano w Poznaniu, dnia 26.09.46r o godz. 19 min. 10

 

OKBZPNP

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11. ARMIA KRAJOWA

                            

Działała na terenie m. Poznania  i Trzebnicy, woj. wrocławskie

W latach 1949-52.

Sztab mieścił się w Poznaniu.

Dowódcą był Franciszek Świątkiewicz, zastępcą  - Michał Kowalik.

Organizacja dzieliła się na plutony i drużyny. Pluton liczył od 12 do 19 osób, drużyna ok. 8 osób.

Całość liczyła ok. 150 osób

 

Inf. MSW -B."C"

 

O. 523/45

Maleńczyk Aleksander  - żołnierz 81 płk art. p. lot. 2 bateria - zaprzysiężony w maju 45r. Planowano masową dezercję. Grupowe aresztowania 11.07.45r.

Wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, dnia 8.11.45r.

Teczka więźnia 922/W -AP. ZKWMO - zwolniony z Wronek 15.07.50r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

12. ARMIA KRAJOWA

 

Organizacja działała  w okresie maja i czerwca 1945r. w Pogorzeli, pow. Krotoszyn, woj. poznańskie pod dowództwem  Zdzisława Foltynowicza.

Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

 

po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

13. ARMIA KRAJOWA

 

Organizacja działała w latach 1945-46 na terenie m. Krotoszyn.

Oddział dowodzony przez Czesława Mocka ps. "Spirytus" przyporządkowany kierownictwu WSGO "WARTA"- Obwód Krotoszyn.

Liczył ok. 15 osób

 

Inf. MSW -B."C"

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

14. ARMIA KRAJOWA

 

Organizacja działała w latach 1945-46 na terenie m. Szamotuły woj. poznańskie w okresie od grudnia 1945 do marca 1946r.

 

Dowódcą był Wiktor Stasiak - członek Stronnictwa Pracy zatrudniony w MO a następnie UB.

Podlegał por. NN. "Zapora" od którego otrzymał tekst przysięgi oraz blankiety rekwizycji.

W miesiącu grudniu usiłował nawiązać kontakt z oddziałem "Wacława Wnukowskiego" na terenie Zamościa.

Liczyła 4 osoby.

Stasiak Wiktor, Tomaszewska Bożena, Hasińska Aleksandra, Pikus Eugeniusz.

 

Dnia 25.03.1946r. wszyscy zostają aresztowani. Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Szamotułach w dniu 25.09.1946 na kary od 1 do 10 lat więzienia.

 

R.786/46

 

Teczka więźnia 1170 -AP. ZKWMO - Stasiak Wiktor -  zwolniony z Potulic 25.03.1951r

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

15. ARMIA KRAJOWA - BISKUP

 

Odział zbrojny działał w latach 1948 - 1950 na terenie pow. Wągrowiec .

Dowódcą był Zygmunt Biskup.

Występował także pod nazwą   " Oddziału Biskupa "

W czasie likwidacji ujęto 31 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

 po AK

 

Sr. 152/51

 Latem 1950r. na terenie Wągrowca zostaje założona organizacja "Armia Krajowa" przez pracownika pocztowego Zygmunta Biskupa.

Działała do jesieni 1950r.

Biskup z polecenia dowódcy organizacji o nazwie "I Pluton Szturmowy Ziemi Wielkopolskiej" - Zygmunta Zalecińskiego vel Góralskiego, Goralczyka ps."Chmura" tworzy organizację której teren działania miał objąć w przyszłości powiaty Wągrowiec i Chodzież.

Organizacja nawiązywała do tradycji AK. Celem było gromadzenie broni i środków do prowadzenia działalności. Z Urzędu pocztowego w Wągrowcu zabierają bron i amunicję.

Grupa liczyła 31 osób.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu:

Kamasa Henryk, Banaszkiewicz Teodor, Wegner Czesław, Pisarek Józef, Budynek Stanisław.

 

OKBZPNP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

16. ARMIA KRAJOWA  - OŚRODEK MOBILIZACYJNY AKOP

  

Organizacja działała w okresie od lipca 1948 do października 1950r. na terenie miejscowości Bnin i Kórnik, pow.  Śrem, woj. poznańskie. Strukturę swą  oparła na systemie dziesiątkowym. Organizatorem i dowódcą  był Mieczysław Przewoźny ps. "Kmicic", a  przywódcą duchownym  ks. Władysław Zygmunt. Nosiła początkowo nazwę "Armia Krajowa"

 

Liczyła ok. 20 osób.

  Inf. MSW - B "C"

po AK

p.poz. 84

 

Sr. 146/51

 W lipcu 1948r. Mieczysław Przewoźny wraz z Tadeuszem Zielińskim utworzyli organizację pod nazwą "Armia Krajowa". Wszyscy członkowie zaprzysiężeni w sierpniu 1948r.

Posiadali broń . Prowadzili akcję malowania haseł na budynkach ( w tym Ratusz ).

Odbyli 5 zebrań.

Aresztowani w dniach 28.10 do 23.11.1950r.

 

Sr. 21/51

Skazani przez Wojskowy Sąd  Rejonowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Śremie w dniu 12.01.1951r.:

Edward Łepko, Marian Żyto, Edward Drukarski, Antoni Kozak, Stanisław Boiński, Adam Hołderny, Edmund Cichocki

na kary  od 1,5 do 6 lat więzienia.

 

Sr. 146/51

Skazani Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu w dniu 9.03.1951r.:

Werwiński Henryk, Burzyński Gerard, Niemier Jan, Karalus Henryk, Borowiak Władysław, Strugała Marian,

na kary  od 5 do 6 lat więzienia.

 Teczka więźnia 1029/W         - AP - ZKWMO - Burzyński Gerard - zwolniony z Knurowa 23.12.1953r.

Teczka więźnia 1155/W         - AP - ZKWMO - Borowiak Władysław - zwolniony z Potulic 25.05.1954r.

Teczka więźnia 1103/W         - AP - ZKWMO - Strugała Marian - zwolniony z Piechcina 18.09.1953r.

Teczka więźnia 1108/W         - AP - ZKWMO -  Karalus Henryk - zwolniony z Piechcina 13.11.1953r.

 

Sr. 224/51

 Skazani przez Wojskowy Sąd  Rejonowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Śremie w dniu 18.04.1951r.:

Przewoźny Mieczysław "Kmicic"        - d-ca

Zieliński Tadeusz "Kot"                       - z-ca

Nowicki Wojciech "Żbik"                     - szef wywiadu

Żyto Bernard "Tarzan"                       - szef propagandy

Przewoźny Tadeusz "Lew"- szef gospodarczy oraz Gabryelewicz Gabriel, ks.       Zygmunt Władysław

Wyroki od 5 do 7 lat więzienia.

 Teczka więźnia 1092/W         - AP - ZKWMO - Nowicki Wojciech - zwolniony z Knurowa 28.05.1954r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17. ARMIA KRAJOWA - POZNAŃ

 p. 61 "Konspiracyjny Związek Młodzieży Wielkopolskiej"

 

Grupa działała na terenie Gimnazjum  Marii  Magdaleny w Poznaniu w czasie od października 1945 do stycznia 1947r.

Powstała na bazie  15 -tej drużyny harcerskiej założycielami byli  Franciszek Wawrzyniak "Zuch" oraz Zbigniew Kosmowski.

 

Członkowie usiłowali nawiązać kontakt z organizacjami  WiN lub NSZ.

Z obawy przed dekonspiracją dokonali zabójstwa członka ZWM - Jana Stachowiaka

Liczyła ok. 11 osób.

 

Sr.125/47

Aresztowani 27 stycznia 1947r. i sądzeni w 3 grupach:

Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 30.01.1947r.:

Kosmowki Zbigniew     - kara śmierci - wyrok wykonano 15.02.1947r( Pr. R. 303/47)

Dybizbański Bogdan   - kara śmierci - wyrok wykonano  15.02.1947      ( j.w)

Kempiński Leszek , Harkiewicz Marek - ułaskawiony  ( dożywocie ).

 

Sr. 286/47

Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 12.03.1947r. :

Wawrzyniak Franciszek, Lemański Tadeusz, Jabłoński Zygmunt, Wojciechowski Leon

skazani na kary od 5 do 10 lat więzienia

 

Sr. 580/49

Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 15.01.1949r.

Adamczak Tadeusz, Ulatowski Ryszard, Wencel Janusz, Nowakowski Jerzy

Skazani na kary od 2 do 6 lat więzienia.

 

Dybizbański  Bogdan - więzień  obozów koncentracyjnych w Grossrosen i Buchenwaldzie od 1941r.

 

Teczka 20/W             - AP – ZKWMO - Dybizbański Bogdan

Teczka 56/W              - AP - ZKWMO - Kosmowski Zbigniew

Teczka 1023/W          - AP – ZKWMO - Wencel Janusz

Teczka 1164/W          - AP – ZKWMO - Adamczak Tadeusz

Teczka 1024/W          - AP - ZKWMO - Wawrzyniak Franciszek - zwolniony z Potulic 25.01.1952r.

 

Sr.560/49

 

Pozostali członkowie organizacji, aresztowani w końcu września 48r. i skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu , dnia 11.05.49r.:

Dopieralski Jerzy, Adamczak Tadeusz, Ulatowski Ryszard, Wencel Janusz, Mejbaum Witold, Piekarczyk Krzysztof, Caliński Tadeusz, Malec Andrzej, Mikołajczyk Stanisław, Nowakowski Jerzy, Pluciński Andrzej, Łukaszyk Łucjan, Kępiński Olgierd, Borowicz Adam, Drogowski Andrzej, Wojciechowska Ewa, Wojciechowski Leszek.

 

OKBZPN

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

18.  ARMIA KRAJOWA w POLSCE

 

Organizacja działała w okresie  maj - październik 1950r. w Stęszewie, pow. Poznań.

Dowódcą był Włodzimierz Heyt "Olszewski".

Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

  

Sr. 220/51

Na początku maja 1950r. Włodzimierz Heyt oraz Zenon Kulinowski zakładają organizację .

10 czerwca  1950r. na terenie Osowej Góry miało nastąpić zaprzysiężenie członków, do którego nie doszło z uwagi na aresztowania.

Skazani wyrokiem Wojskowego sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 4.04.1951r.:

Heyt Włodzimierz, Kulinowski Zenon, Pacholski Bogdan, Furmanowski Wacław, Czyż Telesfor

na kary więzienia od 1 do 7 lat więzienia.

 

Teczka 1035/W          - AP - ZKWMO - Pacholski Bogdan - zwolniony z Knurowa 13.09.1953r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

19. ARMIA KRAJOWA  WYZWOLEŃCZA 

Organizacja działała w latach 1945 - 1946 na terenie pow. Rawicz, woj. poznańskie i Góra Śląska, woj. katowickie.

Dowódca – Marian Otto

Szef inspektoratu       - Jan Lech "Lech”

z-ca                             - Eugeniusz Bucki „Biały”

Szef wywiadu              - Edmund Cichy „Cyryl”

Skarbnik                       - Henryk Dalikowski „Jastrząb”

  Inspektorat składał się z 2 okręgów:

I Okręg Rawicz              - komendant Jan Morus "Kruk"; z-ca Stefan Gawroński „Mewa”; - sekr. Antoni  Świejkowski „Antoś”

II Okręg Góra Śląska      - komendant Jan Niedźwiecki.

 W Okręgu Rawicz istniały rozbudowane rejony:

            Rejon I             - Sarnowa, kom. Bronisław Jasiczak

            Rejon II            - Bojanowo, kom. Henryk Ratajczak

            Rejon III           - Miejska Górka, kom. Edmund Mrugalski

            Rejon IV           - Masłowo, kom. Franciszek Ratajczak

            Rejon V            - Jutrosin, kom. Leon Bartkowiak

            Rejon VI           - Dębno - Polskie, kom. Józef Talaga.

Organizacja nosiła  do 1945 roku nazwę " Armia Krajowa "

Liczyła ok. 50 osób

Inf. MSW - B "C"

po AK

   Sr. 530/49

 Jan Kot "Lech" członek ZWZ od listopada 1939r. Od roku 1943 komendant placówki AK w Zaklikowie, woj. lubelskie przenosi się do Ścinawy gdzie spotyka Stefana Morusa d-cę Okręgu AK- Rawicz, zostaje mianowany inspektorem okręgowym.

Prowadzono działalność propagandowo - ulotkową oraz szkolenia. Gromadzono broń i amunicję.

Aresztowani dnia 15.10.1948r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu  Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Rawiczu, dnia 12.10.1949r.:

Kot Jan "Lech", Bogucki Eugeniusz "Major", Cichy Edmund "Cyryl", Świejkowski Antoni "Antoś", Niedźwiecki Jan, Grochowiak Jan

na kary od 5 do 10 lat więzienia.

Teczka 1110/W - AP - ZKWMO - Świejkowski Antoni - zwolniony z Potulic 3.11.1953r.

 Sr. 565/49

 Gawroński Stefan  z-ca Kom. Okręgu Rawicz od lata 1945 do 13 października 1948r. Działania bezpośrednie: przygotowanie do zamachu na Naczelnika Więzienia w Rawiczu Kazimierza Szymonowicza; gromadzenie broni; zamach na kapitana Armii Czerwonej.

Aresztowani  dnia 13.10.1948r Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na Sesji wyjazdowej w Rawiczu dnia 12.11.1949:

Gawroński Stefan, Jasiczak Bronisław, Domaniecki Ryszard, Norberczak Mieczysław, Szumocki Edmund, Kazubski Władysław, Demuth Edmund, Dworecki Władysław.

Skazani na kary od 3 do 12 lat więzienia 

(Wyrok nr 171)

 

 

 20. ARMIA KRAJOWA - ZEMSTA

 

Organizacja działała  od października 1949r.  do czerwca 1950r. na terenie  Koźmina, pow. Krotoszyn, woj. poznańskie.

Dowódcą był Mieczysław Wieła "Orli Szpon"

Zastępcą  Marian Kempiński "Dąb"

Liczyła ok. 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

Sr.457/50

 Organizacja powstała 17.10.1949r. obejmując swym zasięgiem m. Koźmin oraz Krotoszyn a także zamierzano rozwinąć działalność na terenie Milicza w woj. wrocławskim.

Głównym kierunkiem działania było rozpowszechnianie ulotek .

Działała w systemie trójkowym.

Prowadzono też działania polegające na destrukcji pochodów okolicznościowych oraz zgromadzeń propagandowych.  Posiadali broń.

Aresztowani 13.06.1950r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu:

Mieczysław  Wieła "Orli Szpon", Marian Kempiński "Dąb", Zdzisław Jagodziński "As", Marian Sobański, Bronisław Bałtycki "Koplita", Zbigniew Wawrzyniak.

na kary od 5 do 8 lat więzienia.

 

R.1118/46

Już wcześniej niż podaje Informator MSW, bo  w marcu 1946r Kołaski Marian "Tarzan"- na terenie m. Krotoszyn zostaje zaprzysiężony przez "ZEMSTĘ" wraz z nominacją na komendanta placówki. Rozpoczyna werbunek. Do organizacji wstępują: Stybulski Jan, Kempa Czesław, Matysiak Zdzisław, Bartecki i Frąckowiak (b.im).

Utrzymują kontakt z Ignacym Jaskólskim "Czujka" - Komendantem AK na powiat Krotoszyn.

Rozpowszechniają ulotki "Do żołnierzy" ; "Do ludności"

Wobec zniknięcia "ZEMSTY" w maju 1946r. działalność została zawieszona.

Aresztowani 21/28.08.1946r

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 12.12.1946r.:

Kołaski Marian, Matysiak Zdzisław, Walczak Józef.

na kary  od 3 do 6 lat więzienia.

 Teczka 262/W            - AP - ZKWMO - Kolaski Marian -  zwolniony 20.08.1949r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

21. ARMIA PODZIEMNA

 

Organizacja powstała na gruncie  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Działała w latach 1948-50 na terenie Rogoźna, pow. Oborniki, woj. poznańskie. Składała się z jednej grupy: na czele jej stał organizator i dowódca - Henryk Maziarz, następnie Arkadiusz Dąbrowicz.

Posiadała broń, kolportowała ulotki.

Liczyła 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22. ARMIA POLSKA   ( NZW )

 

Istniał od marca do lipca  1945 - Okręg Poznański Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

Tu występował pod zmienioną nazwą  " Armia Polska ".

Komendant Okręgu - Lech Prorok " Leszczyński"

Wydział II Wywiad  - Franciszek Krawczyński " Kuźma", "Kaczynos", "Fijałkowski".

 

Inf. MSW - B "C"

NZW

 

O.471/45

Aresztowani 10.07.45r. Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, dnia 20.10.45r:

Krawczykowski Franciszek, Prorok Leszek, Tomaszewski Zygmunt, Ciechanowicz Maria, Górecki Wacław, Kozakiewicz Władysław, Mierzyński Stanisław, Lawoński Marian, Tuszewski Zbigniew, Światlak Jan, Machuta Jan, Marynowska Zofia, Lipicka Wanda, Broszkiewicz Barbara

na kary więzienia od 5 do 10 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 725/W - AP - ZKWMO - Broszkiewicz Barbara - zwolniona z Fordonu 17.07.46r.

 

Sr. 252/50

W okresie od marca 1945r. do sierpnia 1946r działali w strukturach "Armii Polskiej" oraz "Organizacji Polskiej" także tworzyli struktury akademickie "Pokolenia Polski Niepodległej".

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 26.06.50r.:

Wysocki Józef "Białozor", "Różański", Seidel Stefan "Stanisławski", Dubowski Adam, Hawelski Zdzisław, Rakowski Zygmunt, Machciński Ignacy

 na karę od 5 do 8 lat więzienia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23. ARMIA POMOCNICZA

 

 Organizacja działała w latach 1945 - 1946 na terenie pow. Konin i Koło w woj. poznańskim oraz  Włocławek, Nieszawa, Inowrocław i Lipno w woj. bydgoskim.

Organizacja stanowiła  okręg, którego dowódcą był Leszek Ratajski vel  Alfred Lesław " Kawa "

" Medert ". Okręg posiadał 3 inspektoraty:

Inspektorat Włocławek         - dowódca Kulesza

Inspektorat NN                       - dowódca Florian Zakrzewski

Inspektorat Koło                    - dowódca Franciszek Kmita " Odrowąż ".

Liczyła 30 osób

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24. BIALI BANICI

 

Organizacja działała w 1954r. na terenie Wrześni, woj. poznańskie. Stanowiła jednolitą grupę , którą kierował  Ryszard Szydłowski.

 

Liczyła 6 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

Nu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25. BI – PI

 

 Organizacja  działała od stycznia do marca 1950r. w Buku, pow. Nowy Tomyśl, woj. Poznańskie.

Dowódcą był Bogdan Banaszkiewicz „Skalny Orzeł”.

Liczyła 7 osób.

 

Inf. MSW – B „C”

ZHP

 

Sr. 389/50

W maju 1949r. Jan Poplewski  ( do 1939r sekretarz Chorągwi ZHP w Poznaniu ) podczas spotkania z Bogdanem Banaszkiewiczem oraz Stanisławem Pawlakiem założyli nielegalny zastęp  z perspektywą rozbudowy do Hufca.

Przyjęto nazwę  „BI – PI” . Wszyscy zaprzysiężeni. Prowadzili działalność ulotkową, malowali napisy na murach. W grudniu  1949r.  przyjęto do organizacji: Floriana Doroszyka, Mariana Połkę, Henryka Sibilskiego, Marię Lulkiewicz oraz Marię Szajek.

Aresztowani 6 kwietnia 1950r.

Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Buku dnia 4 sierpnia  1950r.:

Poplewski Jan, Banaszkiewicz Bogdan, Doroszyk Florian, Sibilski Henryk, Połka Marian, Lulkiewicz Maria, Szajek Maria

na kary od 3 do 5 lat więzienia.

 Teczka więźnia 1072/W – AP – ZKWMO – Lulkiewicz Maria – zwolniona z Fordonu 17.02.1953r. ( amn ).

Teczka więźnia 1076/W – AP – ZKWMO – Szajek Maria – zwolniona z Fordonu 17.02.53r. ( amnestia ).

Teczka więźnia 1156/W – AP – ZKWMO – Banaszkiewicz Bogdan – zwolniony z Potulic 1. 08.1954r.

 

 

26. BIAŁE SOKOŁY  lub  ZDJĘTA KORONA

 

 

Organizacja działała w latach 1949-52 w pow. Strzelce Krajeńskie, woj. zielonogórskie, w pow. Ostrów Wielkopolski, woj. poznańskie i w pow. Radom, woj. kieleckie.

Nawiązywała do tradycji przedwojennego harcerstwa. Zorganizowana była systemem piątkowym.

Dowódcami w pow. Strzelce  Krajeńskie byli: Bogdan Rusinek i Kazimierz Zdzich,

W pow. Radom d-cą był Lech Niemiec "Józef Przybylski".

Grupa radomska używała też nazwy "Zdjęta Korona"

Cała organizacja liczyła  ok. 20 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

 

ZHP

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

27. BŁĘKITNI RYCERZE

 

Organizacja działała od kwietnia 1951r. do lutego 1952r. na terenie Śmiłowa, pow. Szamotuły, woj. poznańskie.

Dowódcą był Józef Urban "Skowroński".

Liczyła  ok. 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

ZHP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28. BŁYSK

 

Oddział WSGO "WARTA" działał w okresie VII-X 1945 na terenie Inspektoratu Ostrowskiego.

Dowódcą oddziału był Jan Kempiński "Błysk" ( w sierpniu 1945 został skierowany z terenu woj. kieleckiego do dyspozycji "Hańczy", który przekazał go do Inspektoratu Ostrowskiego.

Oddział dzielił się na: oddział lotny dowodzony przez "Błyska" i pluton egzekucyjny - przez NN "Ali".

Oddział został rozbity w końcu października 1945r.

Liczył 100-120 ludzi.

Jego resztkami  dowodzili Marian Wasilewski "Wilk" ( zabity w styczniu 1946 ), a po nim kolejno:  NN "Janek" i NN "Huragan". Grupa w tym okresie liczyła 12-15 osób i w marcu 1946r. została ostatecznie rozbita.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

R. 733/46

Grajek Andrzej - 25 września 45r. zdezerterował z JW. 41 p.p. w Szczecinie i wstąpił do oddziału

"Błyska" w plutonie "Ryżego". W styczniu 46r. otrzymał polecenie utworzenia grupy młodzieżowej w Mchach.

Aresztowani 1.02.46r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu:

Grajek Andrzej, Głębniak Ignacy, Figaniak Leon, Kmieciak Jan, Wojtkowski Jan, Sompor Stefan, Nijak Wacław, Kiepulski Stanisław, Heleniak Stanisław, Stiller Stefania

na kary od 4 do 10 lat więzienia.

  

Teczka więźnia   737/W - AP - ZKWMO - Stiller Stefania     - zwolniona z Fordonu 22.03.47r.

Teczka więźnia 1007/W - AP - ZKWMO - Głębniak Ignacy   - zwolniony z Potulic 1.02.51r.

Teczka więźnia 1172/W - AP - ZKWMO - Wojtkowski Jan    - zwolniony z Potulic 1.02.51r.

 

O. 14/46 - O. 737/46

Od października 45r. po śmierci  "WILKA" oddział dowodzony przez "HURAGANA" zaś jego zastępcą Szepe Jerzy prowadząc działania przeciwko posterunkom MO w Koźminie oraz: Kuźminiec, Odolanów, Dobrzyniec, Skalmierzyce.

Aresztowani podczas obławy 1 czerwca 46r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, dnia 1.06.46r.:

Kawecki Czesław, Szepe Jerzy, Szefner Bronisław, Drumel Marian, Stroiński Marian, Szymczak Lucjan, Stasiecki Bronisław, Kochański Andrzej, Andrzejewski Stanisław, Bogusz Andrzej, Kazimierski Władysław, Szczepański Stanisław

na kary : Kawecki, Stasiecki, Szepe, Szefner, Drymel i Szymczak - kara śmierci

pozostali na kary po 15 lat więzienia.

 

Teczka więźnia  54/W -  AP  -ZKWMO - Kawecki Czesław - rozstrzelany 12.07.46r. w Poznaniu o godz.11

Teczka więźnia  18/W -  AP -ZKWMO - Drymel Marian                    - rozstrzelany jw.

Teczka więźnia  11/W -  AP -ZKWMO - Bogusz Andrzej                  - rozstrzelany jw.

Teczka więźnia  94/W -  AP -ZKWMO - Szepe Jerzy                        - rozstrzelany jw.

Teczka więźnia  89/W -  AP -ZKWMO -  Stasiecki Bronisław            - rozstrzelany jw.

Teczka więźnia 108/W - AP -ZKWMO - Szefner Bronisław              - rozstrzelany jw.

Teczka więźnia 582/W - AP -ZKWMO - Kochański Andrzej              - zwolniony z Rawicza 26.08.48r.

Teczka więźnia 993/W - AP -ZKWMO - Kazimierski Władysław       - zwolniony z Rawicza 11.03.51r.

 

Sr. 232/46

Dnia 4 stycznia podczas konwojowania samochodu z grupą oddziału "BŁYSKA" na drodze do Chrzanowa, w pow. Ostrów zostali aresztowani i skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Jarocinie, dnia 21.05.46r.:

 

Frąszczak Stefan, Stempniak Stefan, Michalak Stanisław, Stempniak Józef

na kary od 4 do 6 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 520/W - AP -ZKWMO - Frąszczak Stefan - zwolniony z Rawicza 7.01.49r.

 

R.425/46

Podczas obławy k. Gorzna - 8 stycznia 46r. zostaje ranny "WILK", leczony przez lek. med. Małolepszego  we wsi Kucharki. 16 stycznia  podczas obławy UB zostaje zabity. Potoka Melania ( narzeczona "Wilka" zostaje aresztowana wraz z innymi.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Ostrowie, dnia 5.07.46r.:

Koniarek Jan, Fiszer Ludwik, Pacholczyk Marcin, Ignaszewski Antoni, Jakubek Jan, Wieczorek Franciszek, Krawiec Józef, Potoka Melania, Lis Sylwester, Ratajczak Jan, Adruszkiewicz Stanisław

na kary : Wieczorek, Koniarek i Krawiec - kara śmierci

pozostali na kary od 3 do 10 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1008/W - AP -ZKWMO - Krawiec Józef - zwolniony z Potulic 31.01.51r.

Teczka więźnia   743/W - AP -ZKWMO - Potoka Melania - zwolniona z Fordonu 14.01.49r.

 

R.167/46 - za udzielanie pomocy oddziałowi skazane na kary po 4 lata więzienia:

Teczka więźnia 730/W - AP - ZKWMO - Grobelna Teodora - zwolniona  z Fordonu  23.03.47r.

Teczka więźnia 726/W - AP - ZKWMO - Ciechanowicz Maria - zwolniona z Fordonu 7.03.47r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

29. BŁYSKAWICA lub AK -Pluton Leśny

 

Oddział powstał z rozbitków oddziału " Błyskawicy " ( woj. Łódź ) i " Groźnego " ( woj. Poznań ).

Działał w latach 1945 - 1946 na terenie pow. Turek, Konin, Koło, i Kalisz woj. poznańskie.

 

Dowódcą był NN ps. " por. Paweł ".

Składał się z grup " Orła ", " Pawła ",  i " Wilka ".

Nosił też nazwę "AK Pluton Leśny Błyskawica "

Liczył ok. 30 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

30. BOJOWNICY WOLNEJ POLSKI

 

 

Organizacja  działała od września  1947r. do marca 1948r. w Pile, woj. poznańskie.

Dowódcą był Jan Podkoński  "Tygrys".

 

Liczyła  7 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

nu

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

31. BRZÓZKA

 

Oddział działał w okresie  od sierpnia 1946 do czerwca 1947 r. na terenie pow. Kalisz i Jarocin, woj.. poznańskie pod dowództwem Lucjana Szymczaka " Brzózka ".

Liczył 4 osoby.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

32. BURZA

 

Oddział działał w latach 1945 - 46 na terenie pow. Wągrowiec, woj. poznańskie pod dowództwem  Tadeusza Ciemniaka "Burza"

Liczył 10 osób

 

 

Inf. MSW - B "C"

NSZ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

33.  BURZA

 

Organizacja działała od lutego do maja 1950r. w Kaliszu, woj. poznańskie.

Dowódcą był Jurand Piotrowski.

 

Liczyła 6 osób.

Inf. MSW - B "C"

Nu

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

34. BORA ( BÓR )

 

Odział WSGO "WARTA" działał od  VI 1945 do II 1947 na terenie Inspektoratu Ostrowskiego ( Obwód Krotoszyn ) pod dowództwem  Zygmunta Borowskiego "Bór". Jego zastępcą był Kazimierz Szczepaniak "Borys".

Liczył 30 ludzi.

W maju 1946r. oddział został rozbity  przez grupę  operacyjną WP i UB. Nad pozostałymi członkami oddziału ( ok. 15 osób ) dowództwo objął Kazimierz Szczepaniak "Borys". W czasie amnestii w 1947r. ostatnich 3 członków oddziału ujawniło się.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

Mat. Ar. KWMO P-ń - 373/Ag - po walce pod Benicami i śmierci "BORA" dowództwo nad oddziałem przejął Szczepaniak Kazimierz "Borys"

 

Sr. 6/46

S.P.13/46

Po kilkugodzinnej bitwie pod Benicami w dniu 26.05.46r. zostali aresztowani i skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Ostrowie na sesji wyjazdowej w Krotoszynie w trybie doraźnym, dnia 5.06.46r.:

Idek Leon, Stanisławski Edward, Hoderny Wacław, Dąbek Edward, Przestacki Franciszek, Zbawiony Czesław, Kołek Marian, Szwałek Tadeusz, Pankówna Maria, Walczak Jan

na kary : Idek, Stanisławski i Hoderny  - kara śmierci

pozostali od 2 do 10 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1067/W - AP -ZKWMO - Zbawiony Czesław - zwolniony z Kłodzka

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

35. CENTRALNY SZTAB MŁODZIEŻY POLSKIEJ

 

Organizacja działała  od stycznia  do kwietnia 1950r. na terenie Bojanowa, pow. Rawicz, woj. poznańskie.

Komendantem był Edmund Gościański " Jan Potocki".

Liczyła 11 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

36. CHŁOPCY Z LASU

 

 

Organizacja działała w 1949r. w Poznaniu. Dowódcą był Czesław Herrman ( (były członek AK ).

Posiadała broń.

 

Liczyła 15 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po.AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

37. DLA CIEBIE POLSKO

 

Organizacja działała na terenie m. Poznania i powiatu w okresie w latach 1945 -1947.

Założona i kierowana przez Maciejewskiego Feliksa.

Nawiązywała do tradycji AK.

Liczyła 6 osób.

 

Sr. 23/47

Aresztowani dnia 12.11.47r, skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia  :

Maciejewski Feliks, Ślęzak Henryk, Wojciechowski Stanisław, Zięta Stanisław

 Na kary 3 do 5 lat więzienia.

 

Organizacja działała na terenie m. Poznania i powiatu w okresie w latach 1945 -1947.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

38. DELEGATURA SIŁ ZBROJNYCH

 

Kryptonim - KUPAŁA

Okręg DSZ został zorganizowany na bazie b. Okręgu AK.

Komendant Okręgu     - Andrzej Rzewuski "Hańcza", "Wojmir", "Przemysław"

Z-ca Komendanta       - NN "Czerwiński"

Szef Sztabu                - Sylwester Gośliciński "Wolski"

Oddział II wywiad       - Władysław Roman "Janiszewski", "Krzesław"

Oddział IV kwaterm.   - Władysław Roman "Janiszewski", "Krzesław"

Oddział VI BiP             - NN "Kalicki"

Akcja " Ż "                   - NN "Makowicz"

  

Okręg Poznański DSZ nie był właściwie zorganizowany na niższych szczeblach organizacyjnych. Wiązało się to z istnieniem na terenie woj. poznańskiego organizacji pn." Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza"  WARTA, która bazowała na kadrze b. członków AK.

 

Inf. MSW - B "C"

 

Sr. 17/49

ppłk  Połońska - Bąbińska Adelajda - skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, dnia 30.01.50r. Od grudnia 45 do grudnia 47r łącznik  KO z KG.

I/I/K-26 - AP - P-ń

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

39. DELEGATURA RZĄDU LONDYŃSKIEGO

 

Obszar Zachodni : obejmował Okręgi: Bydgoski, Poznański, Gdański, Szczeciński, Olsztyński.

 

Komendant Obszaru   - Jan Szczurek - Cergowski "Sławobor"

Szef Sztabu                - Kazimierz Leski "Bradl", "Dębor"

Szef wywiadu             - Józef Roman "Stosław"

Szef akcji "Ż"              - NN "Krzesław"

Szef BiP                       - Bolesław Jochewicz "Wszemir"

Szef łączności             - Leon Piasecki "Szczęsny".

 

Inf. MSW - B "C"

 

Sr. 1348/50

Od stycznia 46r do 24 sierpnia 1949r działali  w strukturach Delegatury na terenie m. Poznania.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, dnia 3.02.1951r.:

Maringe Witold, Kempiasty Lucjusz, Englicht Władysław, Potworowski Andrzej, Popara Kazimierz, Śląski Ludwik, Sommer Feliks.

 

I/ X/K-45 - AP - P-ń

 

Sr. 173/54

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, dnia 26.06.1954r.:

Bryła Aleksander, Gebert Jerzy, Kaczmarek Julian, Laszkiewicz Zbigniew, Kadem Henryk, Olesiak Andrzej, Wasiutynski Andrzej

W okresie od kwietnia 1953r. do 3 stycznia 1954r. pracowali na rzecz Delegatury.

 

I/X/K-61 - AP - P-ń.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

40. DUDEK

 

Działała w latach 1951-52 na terenie pow. Konin, woj. poznańskie.

Dowódcą był Ryszard Dudek, zastępcą Bogumił Pietruszka.

 

Liczyła ok. 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

41. DZIELNY - KOŚCIUSZKO

 

Oddział działał w latach 1945 - 1947 na terenie pow. Gostyń, Śrem, Jarocin, Leszno, Kościan, i Konin woj. poznańskie.

Odziałem dowodzili kolejno:

1.      IX 1945 - I 1946               - Gedymin Rogiński "Dzielny"

2.      I 1946   - III 1946             - Stanisław Frydrych "Wicher"

3.      III 1946                            - Kotowski "Graf"

4.      III 1946 -IV 1946             - NN "Żyd"

5.      V 1946 - III 1947             - Marian Rączka "Kościuszko"

Oddział nosił nazwy zależne od pseudonimów dowódców; "Dzielnego", "Wichra", "Grafa", "Żyda", "Kościuszki"

Liczył ok. 40 osób

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

Mat. Arch. "C" KWMO P-ń 511/Ag:

Ostatnim dowódcą był Marian Rączka "Kościuszko" który w 1947r oddział ujawnił w ramach amnestii.

 

O.840/45

Rogiński Gedymin - s. Antoniego, ur. 7.11.1921r w Dworzyszczach pow. oszmiański ( wileńskie ), dezerter z Samodzielnej Kompani Karnej tworzy we wrześniu 45r. oddzial AK na  terenie pow. jarocińskiego. Prowadzi akcje pozyskiwania broni i amunicji poprzez rozbrajanie posterunków MO. Oddział dobrze uzbrojony i umundurowany. Wszyscy zaprzysiężeni.

Listopad 45r. - rozbicie gospodarstwa rolnego UB w Daleszynie

Grudzień 45r. - rozbicie posterunku MO w Pyzdrach

j.w.                  - rozbicie posterunku MO i B w Szymanowicach i Dolsku

Styczeń 45r.  - rozbicie posterunku MO w Borku pow. Gostyń

 

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu w dniu 17.07.46r.:

Rogiński Gedymin "Dzielny"; Frydrych Stanisław " Wicher"; Kąkolewicz Stanisław "Cygan"; Szymański Zygmunt "Żbik" na kary śmierci.

Wyrok został wykonany 31.08.46r.przez rozstrzelanie w Poznaniu.

 

Teczka więźnia 82/W - AP -ZKWMO - Rogiński Gedymin

Teczka więźnia 55/W - AP -ZKWMO - Kąkolewicz Stanisław

Teczka więźnia 98/W - AP -ZKWMO -  Szymański Zygmunt

Teczka więźnia 28/W - AP -ZKWMO - Frydrych Stanisław

 

R. 227/46

 

Walenciak Józef  oraz Banaszak Władysław we wsi Bojanowice w pow. Leszno byli łącznikami od lipca 45r. z oddziałem "Dzielnego" do stycznia 46r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Lesznie, dnia 24.05.46r.

Teczka więźnia 706/W - AP -ZKWMO - Banaszak Władysław

 

Sr. 499/46

 

Milewski Tadeusz " Marynarz" s. Juliana ur. 14.10.1919r. w Drzonowie - b. więzień obozów koncentracyjnych, wstępuje do oddziału 10 kwietnia dowodzonego przez "Kościuszkę". Oddział uzbrojony w 2 ckm, 49kb, 16 MP, 100 granatów i 20 szt. broni krótkiej. W czasie potyczki zostaje aresztowany w nocy z 12/13 maja 46r.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu dnia 30.09.46r. na karę śmierci.

 

Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 14.11.46r. w Poznaniu

Teczka więźnia 64/W - AP -ZKWMO.

 

R.766/46

 

Biernaczyk Tomasz "Zagraj" s. Tomasza, ur.11.08.1924r. w Bolęcinie w pow. Leszno. Od 29 listopada 45r. w oddziale "Dzielnego" - bierze udział w akcjach rozbijania posterunków MO w Pyzdrach i Borku, oraz zabiciu por. UB Osmulskiego we wsi Sroczewo, pow. Śrem oraz milicjantów w Ciemirowie.

Aresztowany 18 stycznia 46r. osadzony w więzieniu w Koninie. Dnia 25 maja wraz z innymi ucieka i wraca do oddziału dowodzonego przez "Kościuszkę".

Aresztowany 6.08.46r.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Śremie w trybie doraźnym, dnia 5.09.46r. na karę śmierci.

Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 3.10.46r. o godz. 19-tej w Poznaniu.

Teczka więźnia 7/W - AP -ZKWMO.

 

R. 346/46

Byli pracownicy WUBP w Poznaniu i PUBP w Gostyniu - wcieleni do oddziału od 18 września 45r. Brali udział w akcjach na gospodarstwo rolne UB w Daleszynie oraz posterunki MO w Szymanowicach oraz Dolsku.

Aresztowani 26.01.46r. Skazani Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na posiedzeniu w świetlicy WUBP w Poznaniu, dnia 22.06.46r.:

Skołdrzych Stefan "Lis" s. Stefana, ur,9.08.1926r w Łodzi gm. Gostyń  - na karę śmierci

Sowiński Jan s. Stanisława, ur. 15.09.1926r. w Pianowicach, pow. Gostyń - na 10 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 112/W - AP -ZKWMO - Skołdrzych Stefan - wyrok wykonano przez rozstrzelanie dnia 19.08.46r. o godz. 21-szej w Poznaniu.

 

R.813/46

Piotrowiak Antoni " Ryś" członek oddziału w okresie od 24.03.46 do maja 46r.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 24.10.46r.

na karę  10 lat więzienia

 

Sr. 986/46

 

Kunc Józef - od 26 czerwca  do 9 sierpnia 1946r. członek oddziału " Kościuszki", po potyczce  z UB w okolicy wsi Wyrzeka, oddział częściowo rozbity. Ranny zostaje ukryty u gospodarza w Turwi.

Z konieczności odwieziony do szpitala w Gostyniu 11.08.46r. zostaje aresztowany.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu  Rejonowego w Poznaniu na sesjo wyjazdowej w Gostyniu, dnia 23.11.46r. na karę 10 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 557/W - AP -ZKWMO - Kunc Józef - zwolniony z Rawicza 1947r.

 

Sr. 651/46

24 lipca 1946r. kwaterowali  w  gospodarstwach we wsi Twozimirki w pow. Śrem, grupę  18 osób z oddziału "Kościuszki ".

Aresztowani  za współpracę z podziemiem 26.07.46r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego  w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Śremie, dnia 13.08.46r.:

Kustosz Alojzy i Raszkowiak Władysław na kary 2 i 5 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 705/W - AP -ZKWMO -  Raszkowiak Władysław - zwolniony z Rawicza 23.03.47r.

 

R. 1233/46

31 lipca zostaje wcielony do oddziału "Kościuszki" Kałmuczak Bolesław z Mięskowa, pow. Leszno.

Bierze udział w akcji na gorzelnię w Gołebinie, pow. Kościan oraz 18 sierpnia w akcji na Gminną Spółdzielnię w Świerzynie. Ukrywa się w Szprotawie.

 

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 30.12.46r. na karę 3 lat więzienia. Zwolniony z Leszna 10.03.47r.

 

R.794/46

Giezka Michał - od 10 czerwca do 20 czerwca w oddziale "Kościuszki". Bierze udział w akcji chłosty sekretarza PPR Adamczaka we wsi Gola. Podczas starcia z oddziałem UB  pod wsią Wyrzeka w pow. kościańskim zostaje aresztowany z bronią.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu w dniu 9.10.46r. na karę śmierci. Wyrok zamieniono na 10 lat więzienia.

Teczka więźnia1020/W - AP -ZKWMO - Giezka Michał -zwolniony z Potulic 20.09.1952r.

 

Sr.113/51

Marian Rączka "Kościuszko", "Błysk" i "Ogień", wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 27 stycznia 1951r. został skazany na karę śmierci. Dnia 4 .06.51r. wyrok złagodzono decyzją Prezydenta B. Bieruta  na dożywotnie więzienie.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

42. FALANGA

 

Komitet Polityczny : B. Sobociński, St. Kasznica, L. Neyman, A. Goerne, K.Gluziński, S. Nowicki, J. Iłłakiewicz, T. Totleben, M. Paszkiewicz, W. Bayer,

Pod koniec 1945 Sobociński wyjechał za granicę

Inni aresztowani w 1946r.

  

Inf. MSW - B "C"

NSZ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

43. FRONT OPORU ARMII KRAJOWEJ

 

Oddział działał  w okresie IV - VIII 1945 w powiecie Środa i w Poznaniu.

Dowódcą był Leon Rosada " Pitt ".

Składał się z 2 grup:

I Poznań                                  - dowódca Leon Rosada "Pitt"

II Szlachcin, pow. Środa         - dowódca Jerzy Majerański

                    Liczył 15 osób.

 

 Inf. MSW - B "C"

po AK

 

O 618/45

Aresztowani 11/13/20. 08.1945r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu:

Rosada Leon, Hasiński Józef, Frankowski Jan, Kaplan Adofl, Majerański Jerzy, Wichliński Andrzej, Wilkiewicz Henryk, Kowalska Czesława, Fortuńska Irena

 Teczka więźnia 729/W - AP -ZKWMO - Fortuńska Irena - zwolniona z Fordonu 24.03.1947r.

Teczka więźnia 731/W  - AP -ZKWMO - Kowalska Czesława - zwolniona z Fordonu 24.03.1947r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

44. GROŹNY lub ORZEŁ

 

   Oddział  wchodził w skład  organizacji " Niepodległość ", a później działał w latach 1945 - 1949 na terenie woj. poznańskiego i łódzkiego.

            Dowódcą był Eugeniusz  Kokolski "Groźny" oraz Stanisław Buda "Orzeł". Oddział podzielony był na 9 grup:

1.  Grupa Łęczyca        - dowódca  Kazimierz Skalski "Zapora"

2.  Grupa Koło              - d-ca Walczak "Żuk"

3.  Grupa Turek            - d-ca NN "Kmicic"

4.  Grupa Sieradz         - d-ca NN "Stefan"

5.  Grupa Kalisz            - d-ca NN "Kajtek"

6.  Grupa Konin - d-ca Henryk Ostoiński " Zgoda"

7.  Grupa Brzeźno        - d-ca NN "Sokół"

8.  Grupa Skierniewice - d-ca NN " Kruk"

9.  Grupa Kielce            - d-ca NN "Ojrzanowski"

Latem 1946r.  oddział zmienił nazwę na Oddział "ORŁA"

Liczył ok. 200 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

Arch."C" KWMO  P-ń 286/Ag -313/Ag

Prawidłowe nazwisko "GROŹNEGO" brzmiało : Eugeniusz Kąkolewski

Po śmierci "Groźnego" dowództwo przejął z-ca : Stanisław Buda "Orzeł "

 

R. 688/46

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu, dnia 23.08.1946r.:

Bandziesz Jan: od grudnia 1945r do 29 maja 1946r. na terenie Gminy Tuliszków pracował na rzecz "Groźnego" - przekazał do oddziału dezertera z WP Edwarda Kukcia

na karę 10 lat więzienia.

 Teczka 985/W            - AP - ZKWMO - Bandziesz Jan - zwolniony z Rawicza 29.05.1951r.

 

R.689/46

Urbańczyk Stanisław "Wilczur" od 20.02.1946r. w oddziale "GROŹNEGO" bierze udział w akcjach na majątek Psary ( 23.02.46r.) oraz Brudzyń ( 27.02.46r.) oraz rozbicie posterunku MO w Tuliszkowie.

5 marca 46r grupa otoczona przez wojsko pod Brazuchami zostaje rozbita.

Aresztowany 19.06.1946r.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu, dnia 23.08.1946r.

na karę 15 lat więzienia.

 

Teczka 1112/W          - AP - ZKWMO - zwolniony z Potulic  16.06.1953r.

 

Sr.189/47

Maciejewski Józef "Zajączek" w Miłaszewku, pow. turecki był łącznikiem "GROŻNEGO" prowadził nabór do oddziału, oraz wspólnie z innymi pomagał w ukrywaniu leczonych rannych ( w tym "ORŁA"  oraz zaopatrzeniu oddziału w żywność.

Aresztowani 11.09.1946r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu, dnia 13.03.1947r.:

Maciejewski Józef, Radziemska Maria, Ekiert Franciszek, Antczak Maria, Majchrzak Wacław, Doczekalski Antoni, Filipiak Wanda, Doczekalski Stefan, Grzeszkiewicz Józef, Kubacki Józef, Wieczorek Stanisław, Kończak Władysław, Kończak Eugenia.

na kary od 2 do lat więzienia.

 Teczka 602/W            - AP - ZKWMO - Maciejewski Józef - zwolniony z Rawicza 10.09.1949r.

 

So.833/46

Eugeniusz Jeżewski ps. "Żbik" - po potyczce  z odziałem WP  - zostaje aresztowany.

Udział w rozbiciu posterunku MO w Tuliszkowie - 1.03.46r. oraz walce z oddziałem UB w okolicy majątku Niklas, pow. koniński.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu w dniu 26.06.1946r. na karę śmierci.

Wyrok wykonano przez rozstrzelanie w dniu 1.08.1946 o godz. 11 min.05.

Teczka 49/W  - AP - ZKWMO.

 

Sr. 497/47

Janicki Stanisław  od dnia 1 stycznia 1946r. członek oddziału "ORŁA" - bierze udział w rozbiciu posterunku  MO w Kowalach.

Podczas walki z oddziałem  UB dostaje się do niewoli.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 7.10.1946r. na karę śmierci.

Wyrok wykonano przez rozstrzelanie dnia 22.11.1946r. o godz. 15min.15

 

Sr. 249/47

W okresie od lutego 1946 do maja 1946r w grupie "Kruka" dokonują rozbicia posterunku MO w Skalsku, pow. Konin zabierając broń i mundury oraz napadu na Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Skalsku.

Aresztowani 5 maja 1946r

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu , dnia 6.03.1947r.:

Niedźwiedziński Józef, Michalak Bolesław, Ratajczak Józef, Wawrzyniak Wacław

na kary 0d 4 do 6 lat więzienia.

 Teczka więźnia  793/W - AP  - Z.KWMO - Michalak Bolesław - zwolniony ze Środy 5.05.1950r.

Teczka więźnia 695/W - AP - Z.KWMO - Jakubasz Bolesław - od kwietnia 46r. był przewodnikiem po terenach pow. Turek dla oddziału.  - zwolniony z Rawicza 10.02.49r.

 

R.686

Kusiołek Mieczysław - od lutego 46r do 25 maja 46r. podkomendny "Cienia" - aresztowany 25.05.46r. ucieka wraz z innymi z więzienia w Koninie. Aresztowany ponownie 11.07.46r.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, na sesji wyjazdowej w Koninie, dnia 22.08.46r. na karę śmierci.

 

Wyrok wykonano przez rozstrzelanie dnia 31.08.46r o godz. 17 -tej

 OKBZPNP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

45. GRUNWALD   lub  ARMIA  POLSKA  GRUNWALD

 

Organizacja działała w latach 1950-51 na terenie m. Trzcianka, pow. Piła, woj. poznańskie.

Dowódcą był Witold Majewski - działała systemem trójkowym.

Liczyła 20 osób.

Występowała też pod nazwą " Armia Polska Grunwald ".

Inf. MSW - B "C"

 

Sr. 49/52

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 9.04.52r.:

Majewski Witold, Staniewicz Walenty, Urbanowicz Józef, Obarymski Julian, Balcerek Seweryn, Magdziarz Kazimierz  - na kary  od 5 do 12 lat więzienia

 

I/VII/K-14 - AP - P-ń

 

Sr. 33/50 ; 104/52; Sr. 634/50

 Aresztowani 22/23.06.1950r. w Trzciance, pow. Piła

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Pile dnia 21.12.1950r.:

Nowakowski Antoni, Skrzyński Zbigniew, Bachnij Jan, Zajączkowski Zbigniew ( Zajkowski ? )

za próbę dokonania zamachu poprzez wysadzenie sali podczas konferencji powiatowej ZMP - detonator zawiódł

na kary od 2 do 10 lat więzienia.

 Teczka więźnia 1145/W - AP - ZKWMO - Nowakowski Antoni - zwolniony z Sieradza 2.05.1956r.

Sr. 32/52

 Staniewicz Czesław , Borowik Eugeniusz, Krawiec Maria, Skrzyńska Wanda

na kary od 2 do 6,5  lat więzienia.

 Sr.27/52; Sr. 120/52; Sr.85/53

 Szumowski Henryk,  Schmidt Jerzy, Franków Józef, Pyrzyński Ryszard

na kary od 2 do 10 lat więzienia.

 Sr. 52/52

 Janowicz Helena  na karę  5 lat więzienia

 Sr 28/52

 Schmidt Anna na karę 1,5 roku więzienia             

 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

46. GRUPA  LAS

 

Organizacja działała na terenie m. Piła, woj. poznańskie w okresie od grudnia 1949 do stycznia 1950r.

Organizatorem i dowódcą był Jerzy Bandrowski "Bystry". Dzieliła się na dwie grupy, które miały między sobą  rywalizować w działalności. Dowódcami tych grup byli Jerzy Bandrowski i Zdzisław Lamecki.

Liczyła ok.10 osób.

Część członków organizacji weszła do organizacji pn. "Krajowa Policja Bezpieczeństwa".

 

Inf. MSW - B "C"

Nu

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

47. GWARDIA PATRIOTÓW POLSKICH

 

 Organizacja działała na terenie Krotoszyna i Koźmina w latach 1948 -1950 .

Dowodzona przez Jerzego Rybę "Dobrzyński"

Liczyła  ok. 12 osób.

 

Przejmowali korespondencję UB, prowadzili działalność ulotkową, przeprowadzili przerwanie linii telefonicznej Moskwa - Berlin. Posiadali broń.

 

Sr. 55o/50

Aresztowani dnia 16.06.1950r. Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu , dnia 31.10.50r.:

Ryba Jerzy, Trzaska Stanisław, Herwich Tadeusz, Szustak Kazimierz, Szymczak Stefan

na kary od 4 do 15 lat więzienia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

48. GWARDIA POLSKA

 

Organizacja działała w okresie od marca 1951 do sierpnia 1951r. na terenie m. Piła, woj. poznańskie.

Dowódcą był Ryszard Matysiak.

Członkowie: Bronowicki Antoni, Krestian Ludwik, Chrzanowska Janina, Lamecki Zdzisław, Rukwiński (b.im.)

Posiadali broń. Poszukiwali kontaktu z innymi grupami.

Organizacja liczyła ok. 10 osób.

  

Sr. 35/52

Aresztowani dnia 6.09. i 11.10.1951r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu w dniu 6.03.1952r.:

Bronowicki Antoni, Krestian Ludwik, Chrzanowska Janina

na kary od 5 do 9 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1095/W - AP -ZKWMO - Chrzanowska Janina - zwolniona z Grudziądza 19.03.1954r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

49. GWARDIA WYZWOLEŃCZA POLSKI

 

Organizacja działała na terenie m. Poznania w latach 1953 - 1954

Założycielem i dowódcą był Matuszczak Jan , zastępcą Machnicki Włodzimierz.

Prowadziła działalność propagandową i gromadziła broń.

Liczyła 5 osób.

 

Sr. 45/54

Aresztowani dnia 18.03.54r. Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 21.05.54r:

Matuszczak Jan, Machnicki Włodzimierz, Matuszczak Marian, Kędziora Roman, Frońda Marian, Wieszczeczyński Ryszard.

na kary 2 lat więzienia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

50. HARCERSKA ORGANIZACJA PODZIEMNA ISKRA

 

 

Organizacja działała na terenie Kraju oraz m. Kalisza, woj. poznańskie w latach 1947 - 1953

Działalność swoją opierała o program AK i WiN

Dowódcą był Wiesław Kazberuk "Brzoza", "Grot"

zastępcą  - Ryszard Wrzos "Fok"

Liczyła ok. 180 osób.

 

Podzielona była na 15 komend - Hufców: Warszawa, Olsztyn, Szczytno, Giżycko, Bartoszyce, Białystok, Ełk, Olecko, Żary, Kalisz, Wrocław, Warszawa II, Wrocław, Kłodzko, Gdańsk, Gdynia.

 Komenda Hufca Kalisz - Jerzy Kaźmierczak "Jurek"

Inf. B "C"

 

Sr. 71/54

 Na terenie Poznania powołano grupę używającą  także nazwy " Szeregi Wolności" dowodzoną przez Gamża Juliusza.

Działała w okresie od marca 1948 do 13 listopada 1953r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowice ), dnia 5.04.54r.:

Gamża Juliusz, Ścierski Paweł, Tuszyński Ryszard, Szyndler Feliks, Spiler Jerzy, Strzępa Stefan

 

I./IX/K-26 - AP - P-ń

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

51. HARCERSKA ORGANIZACJA PODZIEMNA  lub WOP

 

Organizacja działała w latach 1951-53 na terenie pow. Leszno, woj. poznańskie i w Szczecinie.

Inspiratorem był Bolesław Grewert, założycielem  Stanisław Bućko "Piorun", pierwszym dowódcą - Henryk Kosmalski, drugim  Franciszek Włosek, który dokonał zmiany nazwy organizacji na "Wojskowa Organizacja Podziemna" (WOP).

Organizacja posiadała dwie grupy: w Osiecznej, pow. Leszno, woj. poznańskie i w Szczecinie.

Celem organizacji było zdobycie broni przez napady na funkcjonariuszy MO, oficerów WP, dokonywanie aktów sabotażu i dywersji przez przecinanie linii telefonicznych i elektrycznych, rozbijanie świetlic ZHP.

Liczyła około 30 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

ZHP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

52. HARCERSTWO

 

Organizacja powstała na gruncie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Związku Harcerstwa Polskiego. Działała w latach 1950-51 na terenie m Piaski, pow. Gostyń, woj. poznańskie.

Dowódcą był Feliks Szlachetka.

Liczyła ok. 6 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

ZHP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

53. HELENA

 

Organizacja działała w latach 1949-51 na terenie  7 województw.  Dowódcą był Jerzy Saniewski

Na czele organizacji stał sztab tzw. Rada Główna składająca się z 6 członków, którzy pełnili funkcję komendantów poszczególnych okręgów:

1.  Komendant Okręgu Lubelskiego i Białostockiego              - Jerzy Saniewski

2.  Komendant Okręgu  Śląskiego                                           - Stanisław Bałka

3.  Komendant Okręgu Krakowskiego i Rzeszowskiego         - Adam Balon

4.  Komendant Okręgu Poznańskiego                                     - Walery Pisarek

5.  Komendant Okręgu Warszawskiego                                 - Tatara

Organizacja liczyła  ok. 20 osób.

 Inf. MSW - B "C"

po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

54. HULTAJSKA  PIĄTKA

 

Organizacja działała w latach 1952-53 w pow. Gostyń, woj. poznańskie.

Dowódcą był Andrzej Jankowiak.

Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

Nu.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

55. JUTRZENKA I

 

Organizacja działała w latach 1949-52 w Karpaczu, pow. Jelenia Góra oraz w Ostrowie Wlkp. i Szamotułach w woj. poznańskim.

Dowódcą organizacji był Antoni Badoń "Kruk", "Dawid".

W Szamotułach dowódcą był Aleksander  Przybylak "Hanka".

Występowała też pod nazwą "Tajna Organizacja Wolnościowa Przedświt".

Liczyła ok. 22 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

 

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

56. JUTRZENKA II

 

W drugiej połowie roku 1948 - Rybarczyk , Strycharz i Szymaś utworzyli w Szamotułach, woj. poznańskie, grupę o nazwie RSS ( od inicjałów założycieli).

W grudniu 1948 zwerbowano Stanisława Spychałę, Nettera Antoniego, Mikołajczaka oraz Dzielaka Mariana.

Posiadali broń.

Na zebraniu w m-cu grudniu 1948r. ustalono program ideowy oraz plan działania:

Terenoznawstwa, sygnalizacji i pomocy sanitarnej.

Złożono przysięgę.

Dowódca  Styrycharz , z-ca Mikołajczak, sekretarz

Organizacja  działała na terenie Szamotuł, woj. poznańskie do 19.02.1952r.

Aresztowani  19.02. 1952r.

Skazani wyrokiem Wojskowego sądu Rejonowego w Poznaniu w dniu 14 sierpnia 1952r na kary 0d 1 do 5 lat więzienia.

 

Sr. 114/52

 

Teczka więźnia 1227/W -AP - Z.KWMO

Stanisław Spychała zwolniony ze Strzelec Opolskich 3.10.1954r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

57. KIEROWNICTWO WALKI z BEZPRAWIEM LASY - BORY

 

Rejon działania powiat Konin.

Dowódca Feliks Gruberski "Artur"

Inf. MSW - B "C"

po.AK

 

R. 1016/46

Gruberski Feliks ps. okupacyjny  w AK "Rybak" od lipca odbudowuje Obwód Konin.

Kontakt z Radomskiem ( d-ca obwodu Ciaś ). Organizacja obejmuje swym zasięgiem także woj. łódzkie skąd otrzymuje instrukcje, prasę i wsparcie.

Przyjmuje nazwę dla obwodu  "Kierownictwo Walki z Bezprawiem". W maju 1946r. Organizacja osiąga stan osobowy  - 565 osób.

Uzbrojenie 30 automatów MP, 131 karabinów, 131 granatów, 71 pistoletów.

 

Gruberski posługuje się pseudonimem "Artur".

W skład organizacji  wchodził oddział dywersyjny "OGNIA" ( p. poz. 94 ) oraz 6 drużyn stacjonarnych pod dowództwem:

I  -  Jabłoński  "Biały"             - Sompolno                 - 20 osób

II -  Marciniak " Beczka"         - Dęby Szlacheckie     -  8 osób

III - Szewczyński Stanisław   - Osada Kramsk          - 6 osób

IV  - Nowacki Jan "Jacek"       - Konin płn                  - 10 osób

V  - Kin "Wierzba"                  - Kazimierz Biskupi      - 10 osób       

Vi - Osiński Stefan                  - Słupca                      - 10 osób.

Łącznicy:

Lewandowski – Jabłoński       -  OGIEŃ

Nowacki "Jacek" - ARTUR       - Kin "Wierzba"

Śliwiński  Telesfor "Chętny"   - ARTUR - BECZKA

Miazek Zofia – BORY               - ARTUR

Lokal kontaktowy : Witucka Irena "Wilczyca"

Szef Wywiadu : Czesław Surowiecki - prac PUUB Konin . W czasie okupacji niemieckiej żołnierz AK podległy Gruberskiemu. Utrzymuje kontakty z oddziałami WIHURY I HURAGANA.

Gruberski - skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu dnia 18.11.1946r.

na karę śmierci. Wyrok wykonano w Poznaniu przez rozstrzelanie dnia 3.01.1947r.

Teczka więźnia 91/W - AP - ZKWMO - Czesław Surowiecki - rozstrzelany 24.1.1947r. godz. 13min.5.

Wyrok R.1130/64 z dnia 7.12.1946r.

R.421/46; R.848/46; R. 1016/46

  R. 355/46

W lutym 1946 "Artur" - Feliks Gruberski - ustanawia łącznikiem Lewandowskiego Kazimierza - między nim a Kazimierzem Jabłońskim d-cą  placówki w Sompolnie.

Aresztowani 10.04.1946r

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dnia 11.09.1946r.:

Jabłoński Kazimierz, Nowak Władysław, Trafas Jan, Wasilewski Stefan, Dąbkowski Jan, Lewandowski Kazimierz.

Teczka więźnia 282/W -AP - Z.KWMO

 

Sr. 1016/46

Gruberski Feliks s. Antoniego, ur. 09.06.1911r w Radziejowie pow. Nieszawa. Nauczyciel szkoły powszechnej - wykształcenie średnie - seminarium nauczycielskie. p. por. rezerwy ( udział w walkach z Niemcami w roku 1939 Łódź - Warszawa ). W okresie okupacji AK -d-ca obwodu Konin.

W październiku 1945r.  w ramach KWzB krypt.LASY mianowany komendantem na pow. koniński.

Posługiwał się dokumentami na nazwiska Kolberski i Kaczyński.

Aresztowany 11 maja 1946r w Grudziądzu czasowo przetrzymywany w UBP we Włocławku.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 18.11.1946r. na karę śmierci.

Wyrok wykonano przez rozstrzelanie w Poznaniu dnia 31.01.1947r. o godz. 15-tej.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

58. KONSPIRACYJNY ZWIĄZEK PATRIOTÓW POLSKICH

 

Organizacja działała w latach 1949-50 na terenie woj. poznańskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego, olsztyńskiego, łódzkiego i warszawskiego. Składała się z 5 okręgów, na czele których stał 3-osobowy sztab pod dowództwem Jana Dulińca "Mnich" (nauczyciel ).

Okręgi :

I           poznański                   - Czesław Duliniec "Karol"

II         lubuski                        - Jan Lejczak "Tur"

III, IV,  V                                 - wrocławski, pomorski i łódzki były w stadium organizacji.

Okręgi dzieliły się na komórki składające się z 5 do 10 osób.

Cała organizacja liczyła ok. 50 osób.

 

W Międzylesiu w pow. Otwock w woj. warszawskim działała 9 - osobowa grupa, której dowódcami byli Jan Rybicki i Wiesław Wolkowski.

 

Inf. MSW - B "C"

Nu

 

Sr. 378/50

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego W Poznaniu, dnia 26.07.50r.:

Sokołowski Lech"Osa", Płócienniczak Jan, Bobowska Halina, Kuchnowski Zygmunt, Plachimowicz Edward, Berrek Edmund, Zięba Tadeusz - członkowie Okręgu poznańskiego w okresie od  listopada 49 do 26 kwietnia 50r.

I./VII/K-31 - AP - P-ń

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

59. KONSPIRACYJNY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

 

Organizacja działała od października 1945r. do 18 sierpnia 1946r. na terenie m. Śrem, woj. poznańskie oraz posiadała kontakty  z K.ZHP w Krakowie i Opolu.

Założycielem  był Kazimierz Kędziora - w czasie okupacji niemieckiej, członek "Konspiracyjnego Związku harcerstwa Polskiego" na terenie pow. tarnowskiego.

Na mocy delegacji udzielonej przez członków kierownictwa KZHP w Krakowie Józefa Pytlaka oraz Mieczysława Zawiślaka organizuje jako d-ca, zastęp podzielony na 2 sekcje:

I -  d-ca  Pioch Arkadiusz

II - d-ca  Kamiński Zenon

Wszyscy przechodzą po zaprzysiężeniu  szkolenie wojskowe II stopnia.

Liczyła ok. 14 osób.

 

Sr. 35/47

Aresztowani 18 sierpnia 1946r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Śremie z dnia 21.01.1947r.:

Kazimierz Kędziora, Tadeusz Sikora, Zenon Kamiński, Arkadiusz Pioch, Edward Leszczyński, Mirosław Kazik, Zbigniew Graofling, Zygmunt Zawadzki, Zbigniew Barołkowski, Tadeusz Talarczyk, Jerzy Guzik

na kary od 2 do 6 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 558/W - AP -ZKWMO - Sikora Tadeusz - zwolniony z Rawicza 14.08.1947r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

60. KONSPIRACYJNE WOJSKO POLSKIE  - BATALION  POCIĄG

 

Rejon działania powiat Konin.

Dowódca Feliks Gruberski "Artur"

 

Inf. MSW - B "C"

 

po.AK

p. poz. 57.

W styczniu 1946r.  Zgrupowanie "WARSZYCA"  - Stanisław Sojczyński - ( "Andrzej Dębowicz" , "Roman Pietrzak" ) przyjęło nazwę "Samodzielnej Grupy Konspiracyjnej Wojska Polskiego "LASY".

W związku ze stałym rozwojem organizacji nazwę ustalono na: 1 KORPUS KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO " BORY ".

 

 Korpus był podzielony na 2 okręgi:

 

Okręg Śląski               - "KLIMCZOK"

Okręg Łódzko             - Kielecki.

 

Okręgom podlegały bataliony:

 

MOTOR                        - Radomsko

TURBINA                      - Wieluń

BIWAKI                       - Piotrków

MŁOCARNIA                - Sieradz

AKACJA                      - Łódź

BŁĘKITNY                    - Łask

NAPĘD                         - Częstochowa

GRABY                        - Włoszczowa

DĘBY                           - Zawiercie

POCIĄG                       - Konin

Aresztowany "Warszyc" dnia 27.06.46r. w Częstochowie

Skazany Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego na karę śmierci - wyrok wykonano.

 

CAW -zespół akt 524/59

R. 89/47

Podległy TURBINIE oddział "Rudego" działający na terenie pow. Wieluń i Kępno przeprowadził w sile 12 ludzi:

Atak  na posterunek MO w Byczynie - 9.01.46r.

Atak na kolumnę wojsk radzieckich - 7.03.46r.

Aresztowani w dniu 16.06.46r.:

Skiba Mirosław, Urbanek Ignacy, Wykrota Wacław

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi, dnia 22.04.47r.

na kary po 3 lata więzienia.

 

Teczka więźnia 619/W - AP - ZKWMO - Skiba Mirosław - zwolniony z Rawicza 16.06.48r.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

61. KONSPIRACYJNY ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIELKOPOLSKIEJ

 

Organizacja działała od grudnia  1948 do grudnia 1949r. w Zbąszyniu, pow. Nowy Tomyśl, woj. poznańskie.

Dowódcą był Czesław Kmiećkowiak "Zaydler".

Liczyła 7 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 

Sr. 417/50

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w N. Tomyślu, dnia 4.08.50r . Kmieciak Czesław. Okres  działania od września 48 do 20 kwietnia 50r.

 

I./X/K-4 - AP - P-ń

 

Sr.348/50

Od września 48r.do grudnia 48r członkowie organizacji działającej na terenie N. Tomyśla

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Nowym Tomyślu, dnia 4.08.50r.:

 

Jan Plebanek, Gielda Jerzy, Byczkowski Henryk, Kamiński Tadeusz, Wawrzyński Jerzy, Dziewa Kazimierz, Maćkowiak Edmund, Zamojski Aleksanderer,  Nazarkiewicz Augustyn, Orłowski Bogumił, Bela Jan, Przeworski Janusz, Błażejewski August

na kary od 2 do 9 lat więzienia.

 

Sr. 388/50

 Organizacja mimo wcześniejszych aresztowań została reaktywowana na terenie pow. N. Tomyśl i działała w okresie od grudnia 1948r. do 14 stycznia 1950r. Aresztowani dnia 18 stycznia 50r., skazani Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, na sesji wyjazdowej w Nowym Tomyślu, dnia 4.08.50r.:

Melcer Eugeniusz, Słomiak Paweł, Kmiećkowiak Henryk, Smerda Jan, Hanysz Bernard, Sańko Jerzy.

na kary od 4 do 9 lat więzienia.

 

OKBZPNP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

62.  KONSPIRACYJNY ZWIĄZEK PATRIOTÓW POLSKICH

 

Organizacja działała w okresie od lutego do kwietnia 1950r. w Poznaniu. Kierownikiem i założycielem był Zbigniew Bentle

Liczyła ok. 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

Nu

 

Organizacja dysponowała bronią . Zrzeszała studentów UAM oraz nauczycieli.

 

Sr.403/50 i Sr. 392/50, Sr.560/50, Sr.33/51

23 listopada 1950r wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu  skazano:

Duliniec Jan,  Bentle Zbigniew, Żyliński Cezary, Lejczak Jan, Duliniec Maria, Kamińska Eugenia, Wróblewski Jan

na kary od 5 do 15 lat więzienia.

 

Sr. 378/50

Dnia 26.07.1950r zostali skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu:

Sokołowski Lech, Płócienniczak Jan, Bobowska Helena, Kuchnowski Zygmunt, Plachimowicz Edward,  Berka Edmund, Zięba Tadeusz.

 

Sr. 197/51

 Dnia 29.03.1951r. skazane zostały wyrokiem  Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu:

Filipowicz Helena i Wiśniewska Janina za przynależność do tej organizacji.

 

Teczka więźnia 1055/W - AP - ZKWMO - Filipowicz Helena - zwolniona z CW Grudziądz 28.04.1954r.

Teczka więźnia 1098/W - AP - ZKWMO - Wiśniewska Janina - zwolniona z CW Grudziądz 28.04.1954r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

63. KONSPIRACYJNE WOJSKO POLSKIE

 

Organizacja działała w okresie od marca  do lipca  1949r. na terenie Kępna, woj. poznańskie.

Dowódcą był Edmund Pośpiech "Tadek". Organizatorem Stanisław Piekarczyk.

Liczyła 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

N.u

  

Sr. 14/55

Na początku miesiąca sierpnia częściowo rozbita grupa KWP przeniosła się z terenu pow. kępińskiego

Do wsi Masanów w pow. Ostrów Wlkp. grupa dobrze uzbrojona i umundurowana pod dowództwem  Chowańskiego Antoniego "Kuba" i "Wojciech". Postanowiono zorganizować placówkę w Masanowie.

Kierownictwo grupy powierzono Stanisławowi Rauke.

Podczas potyczki z oddziałem WP zginęli: Tomaszewski Jan "Rudek" oraz Górecki Czesław "Rzędzian" a w marcu 50r. zginął Chowański Antoni "Kuba".

Aresztowani 16.02.54r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego, dnia 24.02.55r.:

Rauk Stanisław, Rauk Maria, Hełka Antoni, Nowak Stefan, Otwiązka Stanisław

na kary od 1 do 5 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1140/W - AP - ZKWMO - Rauk Maria - 5 lat więzienia - zwolniona z Fordonu 30.04.56r.     

 

Sr. 370/50

Organizacja działająca na terenie  pow. Kępno, woj. poznańskie pod dowództwem Edmunda Pośpiecha aresztowanego 5.08.49r. Na terenach działania organizowano tzw. "trójki sabotażowe" wyposażone w szyfry łączności.

Aresztowani 9.11.1949r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 29.11.1950r.:

Nowicki Franciszek, Zakrzewski Bronisław, Dzikowski Władysław

na kary od 3 do 5 lat więzienia.

 Teczka więźnia 1047/W - AP - ZKWMO - Nowicki Franciszek           - zwolniony z Potulic 24.02.53r.

Teczka więźnia   988/W - AP - ZKWMO - Dzikowicz Władysław      - zwolniony z Potulic 23.06.51r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

64. KOMPANIA RYCERSKA ARMII KRAJOWEJ

 

Organizacja składała się z członków AK i "Szarych Szeregów". Działała od kwietnia do grudnia 1945r. na terenie pow. Krotoszyn, woj. poznańskie.

Organizatorem i dowódcą był Alojzy Małyniak "Mak".

Organizacja ta miała łączność z WSGO-"WARTA" w 1945r.

Dzieliła się na 4 wydziały:

a) wywiadu                 - kierownik Kazimierz Patalas

b) nie ustalono

c) gospodarczy          - kierownik Seweryn Marek "Dąb"

d) propagandy           - nie ustalono

Liczyła ok. 25 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

Po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

65. KOŚCIUSZKOWCY

 

Organizacja działała  od maja 1952r. do kwietnia 1953r. w Osiecznej, pow. Leszno, woj. poznańskie.

Dowódcą był Czesław Hope. Część członków przeszła do nowo powstałej organizacji pn. "Harcerska Organizacja Podziemna".

 

Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

66. KORONA

 

Oddział działał w październiku 1945r. na terenie pow. Ostrów i Turek, woj. poznańskie.

Składał się z rozbitego przez organa bezpieczeństwa oddziału "BŁYSKA". W listopadzie  1945r. dołączył do oddziału  "GROŹNEGO".

Dowódcą był  NN "Korona". p. niżej:

Liczył 6 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

nu

 

Sr. O.511/46

 Andrzejewski Edward " Korona"  - wraz z oddziałem kilkudziesięciu ludzi dokonuje uderzenia na Urząd Pocztowy w Cekowie - zerwano całą sieć oraz rozbito  26.12.1945r. Posterunek MO Podczas akcji ranny w nogę  Andrzejewski oraz Zygmunt Fornalczyk  zostają ujęci.

Mimo tego oddział w dalszym ciągu działa.  3.01.1946 - oddział rozbija posterunek MO w Kowalach Pańskich, pow. Kalisz - uwalniają Stanisława Janickiego. Podczas obławy Janicki oraz Urbańczyk zostają aresztowani.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu  Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu, dnia 19.03.1946r. :

Andrzejewski Edward " Korona",  Urbańczyk Jan "Konus" - na karę śmierci

Fornalczyk Zygmunt na karę 7 lat więzienia

Wyroki śmierci wykonano przez rozstrzelanie w Kaliszu dnia 29.04.1946r. o godz. 11 min.30 .

Teczka więźnia 648/W - AP - ZKWMO P-ń - Andrzejewski Edward.

 

Sr. 315/47

20 stycznia 1946r. podczas przemówienia na rynku w Tuliszkowie, pow. turecki "GROŹNEGO" do oddziału wstępują oraz biorą udział w akcjach na samochody dostawcze oraz Młyn w Paprotni pow. Turek.

Aresztowani  i skazani wyrokiem Wojskowego Sądu rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu, dnia 28.03.1947r.:

Rembas Aleksander "Zając", Borucki Jerzy "Zgrzyt"

na kary po 6 lat więzienia.

Teczka więźnia 655/W - AP - ZKWMO - zwolniony z Rawicza 22.1.1949r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

67. KOT

 

Oddział działał w latach 1946-47 na terenie pow. Turek, Konin, i Koło, woj. poznańskie oraz pow. Inowrocław, woj. bydgoskie.

Dowódcą był Zygmund Mirkiewicz ( Markiewicz ) ps. "Kot"

Liczył 15 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 Mat. Wydz. "C" KWMO P-ń - nr 507/Ag oraz  sprawozdanie op. PUBP- teczki 45,112,130,177.

W sierpniu z oddziału " WILKA" wyodrębniła się grupa 11 osób i przeszła na teren pow. Konin, Koło, Turek, oraz woj. bygdoskiego : Mogilno, Inowrocław.

Dowódcą był Mirkiewicz Zygmunt ps. "Kot", "Szatan".

Działała do lutego 1947.

Cała   grupa ujawniła się w ramach amnestii.

 

Sr. 259/47

Wróbel Henryk "Lis" - jako członek plutonu dowodzonego przez "Błyskawicę" od czerwca do sierpnia  46r. Bierze udział w rozbiciu i rozbrojeniu posterunku MO w Kramsku.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 8.03.47r.

na karę 10 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 655/W - AP - ZKWMO

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

68. KÓŁKO PATRIOTYCZNE - GRUPA LAS

 

Organizacja działała  od września 1948 do sierpnia 1951r. na terenie m. Piła, woj. poznańskie. Organizatorem i dowódcą był Bandrowski "Błyskawica .

Członkowie: Jankowski Czesław, Niewolak Zygmunt, Bandrowski, Buchwald, Lamecki, Jankowiak, Fudal ( b. imion)

Liczyła ok. 10 osób.

Zbudowali aparat nadawczy umieszczony w  budynku Szkoły Zawodowej w Pile. Posiadali broń.

Organizacja zmieniła po częściowej likwidacji w 1950r., nazwę na :

 " Krajowa Policja Bezpieczeństwa".

Sr. 439/51

Aresztowani dnia 22 i 31 sierpnia 1951r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu  z  dnia 11.01.1951r.:

Jankowski Czesław, Niewolak Zygmunt

na kary od 7 do 10 lat więzienia.

 Teczka więźnia 1094/W - AP -ZKWMO - Niewolak Zygmunt - zwolniony z Knurowa dnia 21.03.1954r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

69. KRAJOWA  ARMIA WYZWOLEŃCZA lub H.O.P.

 

Organizacja działała  od września 1950 do kwietnia 1952r. w Poznaniu.

Dowódcami byli Mieczysław Szelągowicz i Aleksander Studniarski.

Od listopada 1951r. używała nazwy Organizacja Podziemna"

 

Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

70. KRAJOWY OŚRODEK - KRAJ

 

Organizacja terrorystyczno - wywiadowczo -dywersyjna. Działała w latach 1949-52 na terenie:

1.  Warszawa   - centrala krypt. "Wyka"

2.  Lublin           - krypt. "Lucyna" ( Starzy ) dowódca  Klukowski Tadeusz "Krzysztof", "Lodzia"

     ( Młodzi )  dowódca Hubert Cieślak.

3.  Katowice     - krypt. "Kalina", "Kasia" dowódca Ryszard Cieślak "Kawiński"

 4.  Poznań        - krypt. "Pola" dowódca Zdzisław Majewski "Mieczysław"

5.  Krosno         - krypt. "KSN"

6.  Jasło            - krypt. "Ja"

7.  Wrocław      - krypt. "Wrzos", "Weronika"

8.  Gdynia         - krypt. "Grusza", dowódca  Bogumił Olszewski " Kazik".

Dowódcą całej organizacji był Andrzej Sobota vel Zenon Tomaszewski. Kierownikiem łączności Krystyna Metzger "Kamińska", "Kamil".

            Organizacja posiadała dwa piony organizacyjne:

1.      "Starych"

2.      "Młodych"

Członkowie organizacji rekrutowali się z byłych członków AK i Szarych Szeregów.

W 1951 zlikwidowali pracownika  Polskiego Radia - "Fala 49" Stefana Martynkę.

Organizacja nosiła też nazwę "Krajowy Komitet Porozumiewawczy".

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

71. KRWAWA RĘKA  lub  CZARNY MŚCICIEL

 

Organizacja działała od lutego do września 1948r. na terenie Rawicza, woj. poznańskie.

Dowódcą był Mieczysław Drążkowiak.

Liczyła 5 osób.

Inf. MSW - B "C"

OM

 

Sr.508/49

Andrzej Rahnenfeld "Andrzejewicz", wspólnie z Romanem Bachorskim i Mieczysławem Drążkowiakiem tworzą organizację o nazwie" Scauting- Podziemie". Do organizacji zostaje przyjęty Dudziak Józef i Władysław Jany.

Aresztowani w połowie września 1948r.

Rahnenfeld oraz Mieczysław Drążkowiak uciekają przez granicę. Aresztowani w Szklarskiej Porębie.

Ucieka z aresztu, dociera do Polskiej Misji Wojskowej  w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec.

W kwietniu (13) wraca do Polski. Aresztowany 15 lipca w Rawiczu skazany na 5 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1043/W - AP - ZKWMO - Rahnenfeld Andrzej - zwolniony ze Strzelec Opolskich 14.01.1954r.

 

Sr. 653/48

Aresztowani 16/18.09.1948r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu  na sesji wyjazdowej w Rawiczu w dniu 30.12.1948r.:

Jan Władysław, Drążkowiak Mieczysław, Dudziński Józef, Dudziak Józef, Nowakowski Zdzisław, Kistowski Alojzy, Tyniec Bolesław, Łaszkiewicz Tadeusz

na kary od 6 do 15 lat więzienia.

Teczka więźnia 1109/W - AP -ZKWMO - Nowakowski Zdzisław - zwolniony z Piechcina 17.09.1953r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

72. KRUCJATA WOLNOŚCI

 

Organizacja działała w latach 1952-54 w Pobiedziskach, pow. Poznań.

Dowódcą  był Alojzy Frąckowiak.

Liczyła 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

ZHP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

73. KUKUŁKA

 

Organizacja  działała od maja do czerwca  1952r.  na terenie Kościana , woj. poznańskie.

Organizatorem i dowódcą był  Tadeusz Ratajczak.

Liczyła 6 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

74. LIGA BIAŁEGO ORŁA

 

Organizacja działała  od czerwca 1952 do października 1953r. w m. Słupca, woj. poznańskie.

Dowódcą był Eugeniusz Markowski "Orzeł"

Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 75. LISKUR    LIS - KURA

 

 Organizacja działała w okresie  od sierpnia 1945r. do lipca 1946r. na terenie pow. Gniezno, woj. poznańskie. Dowódcą był Antoni Kozubek "Liskur".

Liczyła 13 osób.

 Inf. MSW - B "C"

 po AK

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

76. L. D. LUDOWCY

 

Działała  od maja 1948r. do lutego 1949r. na terenie  m. Poznań.

Założycielem i dowódca był Narcyz Świątkowski.

Posiadali broń bez użycia.

Aresztowania w lutym 1949r. Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na kary po 1 roku więzienia.

Bura Henryk, Świątkowski Narcyz, Szczepaniak Zygmunt.

 

Liczyła ok. 4 osób.

 

Sr. 303/49

 Teczka więźnia 144/W  AP- ZKWMO - Szczepaniak Zygmunt

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

77. ŁABĘDZKI

 

Działała w latach 1949-50 w Zagórowie, pow. Konin, woj. poznańskie.

Dowódcą był Roman Łabędzki.

Liczyła 6 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

78. MADAJ

           

            Oddział działał w latach 1945-1948 na terenie pow. Mogilno, Inowrocław, Żnin, i Szubin, woj. bydgoskie oraz Gniezno, woj. poznańskie.

Dowódcą  był Bogdan Hądzlik "Madaj". Podlegały mu grupy, którymi dowodzili:

1.  Piotr Rogowski "Błyskawica"

2.  Roman Rosiński "Wicher"

3.  Waldemar Glazner "Kruk" - dowodził grupą pn."Delfin"

Występował też pod nazwą "Oddział Leśny Korona".

Oddział liczył 94 osoby.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

Sr. 357/47

Aresztowani w listopadzie 1946r i skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 3.04.1947r.:

Hądzlik Bogdan, Hądzlik Zbisław, Hądzlik Feliks, Hądzlik Elżbieta, Szkaradkiewicz Stanisław, Modrak Florian, Szablewski Antoni, Meszyńska Łucja

Prowadzili działalność od marca 1945r.

 

I/XI/K-9 - AP - P-ń.

 

Sr. 97/46

Aresztowani w dniu 24 stycznia 1946r. członkowie oddziału "Kruka" rozlokowanego na terenie wsi i Młyna Kawki. W czasie potyczki z oddziałem UB ze Strzelna, ginie Gołacki Mieczysław ps."Mietek".

 Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu  Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Gnieźnie w dniu 24.05.1946r.:

Rosiński Leonard, Tomaszewski Wawrzyn, Świderski Artur, Duszczak Maksymilian

na kary od 5lat więzienia  do kary śmierci.

 

Teczka więźnia 690/W - AP - ZKWMO - Rosiński Leonard - wykonany wyrok śmierci w więzieniu w Gnieźnie 27.07.1946 godz. 14-ta

 

R. 517/46

Grupa z terenu wsi Cienisko w pow. Mogilno - z oddziału "Kruka" w składzie 12 osób  uczestniczyła w rozbiciu posterunku MO w Gębicach. Zabrano broń, amunicję, mundury oraz maszynę do pisania.

Aresztowani dnia 28 i 31 stycznia 1946r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego  w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Gnieźnie w dniu 11.11.1946r.:

Kowalski Leon, Ulatowski Wojciech, Zroślak Stanisław, Zroślak Kazimierz, Szpulecki Kazimierz, Borucki Benedykt, Chudziński Michał, Chudziński Stanisław, Drożdżyński Sylwester, Wojciechowski Edmund, Paluch Marian, Myśliński Wincenty

 na kary od 5 do 7 lat więzienia.

 Teczka więźnia 691/W - AP - ZKWMO - Paluch Marian - zwolniony z Rawicza 30.03.1947 (Amnestia)

Teczka więźnia 687/W - AP - ZKWMO - Zroślak Kazimierz - zwolniony z Rawicza 13.03.1947r. "

Teczka więźnia 695/W - AP - ZKWMO - Drożdżyński Sylwester - zwolniony z Rawicza 30.03.1947r. "

Teczka więźnia 689/W - AP - ZKWMO - Szpulecki Kazimierz - zwolniony z Rawicza 1.04.1947r. "

Teczka więźnia 1169/W - AP - ZKWMO - Zroślak Stanisław - zwolniony z Potulic 31.01.1951r.

 

Sr.119/46

Po akcjach rozbicia posterunku MO w Strzelnie, Ślesinie, oraz Zarządu Gminy  i spaleniu akt w Gajówce Wysoki Most grupa " Wichra" została otoczona.

Aresztowani 23.01.1946r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 24.06.1946r.:

Kosmalski Bolesław, Glasner Ryszard, Zach Witold, Lewandowski Bolesław, Kopczyński Stanisław, Wieniawski Bolesław

na kary od 15 lat do kary śmierci:

Gasner Ryszard, Kosmalski Bolesław, Zach Witold - zostali rozstrzelani w więzieniu w Gnieźnie 9.08.1946r o godz. 11-tej.

 

Teczka więźnia 668/W - AP - ZKWMO - Kosmalski Bolesław.

 

Sr. 67/47

Aresztowani 16.07. 1946r.

Skazani za pomoc oddziałowi " Korona" - udzielenie noclegów:

Przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej  w Gnieźnie:

Miazio Bolesław b. żołnierz AK, Dziel Stanisław ze Strzyżewa

na kary od 2 do 5 lat więzienia.

 Teczka więźnia 693/W - AP - ZKWMO - Miazio Bolesław - zwolniony z Rawicza 11.03.1947r.

 

R.803/46

Rachel Władysław  ur. 12.02.1909r. – Sołtys  Wsi Suchorzew, pow. Mogilno, mąż zaufania Wsi – ojciec pięciorga dzieci.  Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu  z dnia 14.09.1946r. – za udzielenie gościny i noclegu Oddziałowi „MADAJA” – na karę śmierci przez rozstrzelanie.

 Wyrok wykonano w lesie Gądki k. Poznania ( Młynarek) dnia 26.09.1946 o godz. 19 min.10

 Prot. Wykonania Kary Śmierci – Nr. P.R. 1215/46

 

R. 1249/46

Aresztowani 12/.07.1946r

Za przewóz skrzynek z amunicją z Fałek do wsi Gołąbki pow. Gniezno, przewóz lamp radiowych oraz  noclegi Zbigniewa Hądzlika "MADAJ", Jakuba Gwiazdy, Bolesława Miazia

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Gnieźnie w dniu 2.01.1947r.:

Stanisław Szulc, Kubiak Józef, Różewski Witold, Budniak Jan, Szulc Jan

na kary 1 do 2 lat więzienia.

 Teczka więźnia 666/W - AP - ZKWMO - Kubiak Józef - zwolniony z Rawicza 13.03.1947r.

Teczka więźnia 697/W - AP - ZKWMO - Budniak Jan - zwolniony z Rawicza 13.03.1947r.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 79. MAŁECKI

 

Oddział działał w okresie  maj - wrzesień 1945r. na terenie pow. Nowy Tomyśl, woj. poznańskie.

Dowódcą był Bronisław Małecki  "Liść".

Liczył 35 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

NSZ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 80. MŁODA ARMIA KRAJOWA

 

Organizacja  działała od 1952r. do lutego  1956r. na terenie Pleszewa, woj. poznańskie.

Kierował nią Symforian  Pluta.

Dzieliła się na 2 grupy:

Grupa I            - "Zaopatrzeniowa"    - Julian Kubiak

Grupa II           - "Specjalna"               - Tadeusz Pietrzak

Liczyła do 15 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

 

po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

81. MŁODZIEŻ  WSZECHPOLSKA

 

Organizacja młodzieżowa stworzona i kierowana przez Stronnictwo Narodowe.

Poznań:

prezesi                        - Jan Pazoła i Stanisław Wład

kier. wychowania       - Pągowski

kier. grupy żeńskiej    - Nelly Pietrzykowska

 Delegat mianowany przez E. Sojkę w lipcu 1946r.  Władysław Mieszkowski "Ziemski"

 

Inf. MSW - B "C"

SN

 Na terenie m. Poznania  organizacja działała w czasie od marca 1946 do października 1946r.

Przewodniczący           - Stanisław Wład " Tarnowski"

Kier. wychowania         - Andrzej Bartsch.

 

Organizacja liczyła ok.10 osób

 Aresztowani w październiku  1946r.

Skazani Wyrokiem Wojskowego  Sądu  Rejonowego w Poznaniu :

Sr. 820/47 - nr. 664 z dnia 28.08.1947r:

Wład Stanisław, Bartsch Andrzej, Kaźmierczak Zygmunt.

 

Sr. 929/47 - nr. 767 z dnia 20.10.1947r.:

Kasprzycki Wojciech - Michał

 

Sr. 530/47 - nr. 451 z dnia 2.05.1947r. :

Wład Stanisław, Bartsch Andrzej, Podhorecki Jan, Pągowski Mieczysław

na kary od 3 do 6 lat więzienia.

 Teczka więźnia 241/W - AP - ZKWMO - Kaźmierczak Zygmunt

Teczka więźnia 237/W - AP - ZKWMO - Kasprzycki Wojciech

Teczka więźnia 464/W - AP - ZKWMO - Wład Stanisław

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

82. MŁODZIEŻOWA ORGANIZACJA PRZECIW KOMUNISTYCZNA

 

Organizacja działała  od września 1948r. do 6 października 1948r. na trenie m. Poznania.

Grupa była zorganizowana i dowodzona przez Jana Szuflitowskiego.

Z-ca - Henryk Staniszewski

Grupa liczyła ok. 6 osób.

Zamierzała  prowadzić też działalność na terenie Bydgoszczy i Wschowy, w woj. zielonogórskim.

Posiadali broń. Wszyscy zaprzysiężeni.

 

Sr. 6/49

Aresztowani 6.10.1948r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu w dniu 19.01.1949r.:

Szuflitowski Janusz, Staniszewski Henryk, Dobraczyński Narcyz, Borucki Józef, Krzywiński Jerzy

na kary od 1 do 8 lat więzienia.

 Teczka więźnia 989/W - AP -ZKWMO - Dobraczyński Narcyz - zwolniony z Piechcina 6.10.1951r.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

83. MŁODZIEŻOWA ORGANIZACJA PODZIEMNA  lub BŁYSKAWICA

 

Organizacja działała od grudnia 1949r. do marca 1950r. w Kaliszu, woj. poznańskie.

Grupa była zorganizowana i kierowana przez Antoniego Grabarczyka "por. Błyskawica".

Liczyła 3 osoby.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

84. MOBILIZACYJNY OŚRODEK AK OKRĘGU  POZNAŃSKIEGO

  

Organizacja działała w okresie od lipca 1948 do października 1950r. na terenie miejscowości Bnin oraz Kórnik w pow. Śrem, woj. poznańskie. Strukturę swoją oparła na systemie dziesiątkowym. Organizatorem i dowódcą był Mieczysław Przewoźny ps."Kmicic", a przywódcą duchowym ks. Władysław Zygmunt.

Początkowo nosiła nazwę " Armia Krajowa".

 

Liczyła 8 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

p. poz. 16

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

85. MŁODZIEŻOWA ORGANIZACJA PODZIEMNA - ORZEŁ

 

Organizacja działała od września do listopada 1952r. w Kaliszu, woj. poznańskie pod kierownictwem Jerzego Ściesieka "Witek".

Dzieliła się na  3 oddziały, którymi  dowodzili: Jerzy Pawlak "Genek", Jerzy Rutkowski "Leszek" i Zbigniew Opszoła  "Kazik".

Liczyła 20 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

86.  MURAT lub ZAPORA

 

Oddział działał od lipca 1946r  do listopada 1948r. na terenie pow. Ostrów, Kalisz, Turek w woj. poznańskim oraz na części woj. łódzkiego.

Dowódca Małolepszy Jan "Murat"

W lipcu Jan Małolepszy nadaje Oddziałowi kryptonim "DRZYMAŁA II".

Oddział podzielony na 5 grup ( zwanych oddziałami )

I - Skalski  " Zapora"

II - V - brak danych

 

 W całości oddział liczył ok. 40 osób.

 

Mat. Arch."C" KWMO P-ń : 70/Ag; 343/Ag; 499/Ag; 7890/Ag K-2; 7811/k-2; 8015/k-2;3144/s; 6431/s; 7281/s; 10585/s oraz sprawozdania PUBP Ostrów, Kalisz, Turek 1946/48.

 

Sr. 130/48

Małolepszy Jan " MURAT" - Oddzial działał w ramach KWP w czasie od grudnia 45r. do 9 listopada 48r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi, dnia 4.03.47r.:

Małolepszy Jan, Łosoś Marian, Ortotowski Wacław, Fryś Stefan.

I/VII/K-27 - AP - P-ń

 

Sr.501/48

Na terenie pow. kaliskiego i pleszewskiego od 1947 do 1948r. działał oddział "ZAPORY" dowodzony przez Kazimierza Skalskiego.

Oddział liczył ok.10 osób.

Dobrze uzbrojony i mundurowany. W styczniu 1948r. podczas pościgu przed oddziałem UB i WP członkowie oddziału schronili się u gospodarza Antoniego Małeckiego we wsi Popówek k. Gołuchowa  w pow. pleszewskim. Podczas strzelaniny zginął jeden z członków oddziału Antoni Stanioch ps. "Czarny",  drugi ranny (NN"Wiktor") ukrywał się w gospodarstwie Mariana Matuszaka. 6 osób wydostało się  z okrążenia.

Chróściak Stanisław - udzielił schronienia, wyposażył w odzież cywilną, zdeponował broń ludziom oddziału.

 Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu, dnia 29.09.1948r.:

Pędziwiatr Leon, Ciumek Paweł, Ciumek Stanisława, Ceglewski Tadeusz, Naklicki Zygmunt, Naklicka Maria, Weber Stanisław, Nowak Stanisław, Wolniaczyk Tomasz, Koch Franciszek, Kulibieda Franciszek, Nowak Maria, Mróz Franciszek, Małecki Antoni, Małecki Jan, Chróściak Franciszek, Chróściak Stanisław ( 17 osób)

za pomoc oddziałowi na kary od 1 do 12 lat więzienia.

 

Teczka 657/W            - AP - ZKWMO - Małecki Antoni         - zwolniony z Rawicza 15.07.49r.

Teczka 1010/W          - AP - ZKWMO - Ciumek Stanisława   - zwolniona z Fordonu - 3.11.1951r.

 

Sr. 114/50

W maju 49r. przyjęto ludzi z resztek oddziału "OTTA"( rozbitego w 46r.) i " WALDEMARA"

Aresztowani 26.09.49r. i skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kępnie, dnia 28.03.1950r.:

Mąka Lucjan oraz Nolbert Feliks  członkowie oddziału  oraz Janicka Irena i Nolbert Franciszek (ojciec)

za pomoc i ukrywanie.

Skazani na kary od 4  do 11 lat więzienia.

Teczka 1079/W          - AP - ZKWMO - Janicka Irena - zwolniona z Fordonu 26.09.1953r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

87. MUR  - DĄB

 

            Oddział działał  w 1945r. na terenie Czarnkowa, woj. poznańskie. Dowódcą był Edmund  Maroń "Mur".

Oddział nosił też nazwy: "Jasiek" ,"Czesiek" i "Puszcza Międzychodzka"

Liczył ok. 40 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

88. NARODOWY RUCH OPORU

 

Organizacja istniała od września 1948r.  do stycznia 1949r. w Poznaniu i Nowym Targu (woj. krakowskie ).

Kierownikiem  był Włodzimierz Grzelczak. Składała się z dwóch grup:

W Poznaniu - Kierownik Włodzimierz Grzelczak     - w Nowym Targu  - kierownik Kajetan Samborski.

Liczyła ok. 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

SN

 Sr. 482/49

Stencel Artur " Artur" - Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 17.09.49r.

 

I/VIII/K-13 - AP - P-ń

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

89. NARODOWY FRONT MŁODEJ POLSKI

  

Organizacja powstała z inicjatywy Mieczysława Malczyka  i Andrzeja  Kozłowskiego.

Jeszcze w stadium organizacyjnym została zlikwidowana. Grupy inicjatywne powstały w Warszawie, Szczecinie,  Gdańsku i Poznaniu.

Liczyła ok. 20 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

SN

 Sr. 133/49

Mieczysław Malczyk polecił  Patalas  Stefanowi  zam. w Wojnowicach k. N. Tomyśla studenta  Uniwersytetu  AM w Poznaniu  założenie grupy na terenie m. Poznania.

Organizacja działała od grudnia 47r. do  marca 48r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu  Rejonowego w Szczecinie, dnia 21.02.49r.:

Malczyk Mieczysław, Kozłowski Andrzej, Ołtarzewski Bogdan, Brajczewski Zbigniew, Dądrowiecki Wojciech, Flisowski Wojciech, Dobies Stanisław, Fenikowski Jerzy, Patalas Stefan, Kempa Zenobia, Matoszko Alfreda, Stokowiec Wiesław

na kary od 2 do 6 lat więzienia.

 

S.W. Szczecin III K

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

90. NIELEGALNY ZASTĘP HARCERSKI  LWY

 

Organizacja działała  w 1951 r. w Poznaniu.  Tworzyła jeden  zastęp pod dowództwem Mieczysława Wawrzyniaka  "Lwia Paszcza" i Jerzego Stachowiaka "Mściwy Jastrząb".

Nosiła też nazwy: "LWÓW" i "TAJNY ZASTĘP HARCERSKI".

Zajmowała się  kolportażem wrogich ulotek.

Liczyła 8 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

ZHP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

91. OBROŃCY KATOLICYZMU

 

Organizacja  działała  od października  1951 do maja 1952r. w miejscowości Kwilcz, pow. Międzychód, woj. poznańskie.

Stanowiła jedną grupę - kierownikiem jej był Julian Zygrykalis.

 

Liczyła 7 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

92. OBOZOWE DRUŻYNY BOJOWE

 

Organizacja działała  od kwietnia do sierpnia 1945 r. w pow. Nowy Tomyśl i w Poznaniu.

Organizatorem i kierownikiem był Stanisław Mierzwiński.

 

Liczyła 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

SN

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

93. ODDZIAŁ ZEMSTA lub  ZRYW MŁODYCH do WALKI  z  KOMUNIZMEM

 

Organizacja działała w latach 1950-52 na terenie Bydgoszczy, Świecia i Wyrzyska, woj. bydgoskie oraz Piły i Jarocina, woj. poznańskie.

Dowódcą był  Zygmunt Śliwiński .

Składała się z 2 grup, którymi dowodzili:

a) Grupa "Pantera"    - dowódca Janusz Tomen "Robert"

b) Grupa                     - dowódca  Henryk Malicki "Zawisza".

Organizacja nosiła też nazwę " Zryw  Młodych do Walki z Komunizmem".

 Liczyła 20 osób.

 Inf. MSW - B "C"

 po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

94. OGIEŃ

 

Oddział działał w okresie od X 1945 do IV 1946 r. na terenie pow. Konin i Koło, woj. Poznań.

Dowódcą był Gabriel Fejcho "Ogień" i "Bury".

Oddział należał do organizacji KWP w pionie "Związku Walki z Bezprawiem".

Nosił też nazwę oddziału "Burego".

Liczył 25 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

p. poz. 57

 

"C" KWMO P-ń 394/Ag  - 7147/S :

 Gabriel Fejcho w 1945r. organizuje grupę zbrojną ok. 25 osób - występuje pod ps."Bury".

W styczniu 1946r. nawiązuje kontakt z "ARTUREM" ( Gruberski ) d-cą Obwodu Konin " Związku Walki z Bezprawiem" - "Bury"  otrzymuje nowy pseudonim "OGIEŃ".

W kwietniu 1946 zostaje aresztowany. Dowództwo nad oddziałem obejmuje z-ca Fryszkowski "RYŚ", który działa do sierpnia 1947r.

p.132

 R. 306/46

Oddział "OGNIA" dowodzony przez Gabriela Fejcho w okresie do 25 kwietnia 1946r. przeprowadził 20 akcji zbrojnych.

Aresztowany 20.04.1946r.  zapisany w księdze więziennej pod nr. 308/46 27.04.1946r. przewieziony do Poznania.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Kaliszu Wydz. Karny dla spraw doraźnych na sesji wyjazdowej w Koninie 6.05.1946r. :

Fejcho Gabriel, Kubacki Józef, Sobierajski Kazimierz, Szewczyński Stanisław, Lewandowski Kazimierz

na kary: Fejcho "Ogień" - kara śmierci, pozostali od 2 do 10 lat więzienia.

Wyrok śmierci na G.Fejcho wykonano dnia 9.05.1946r. przez rozstrzelanie w Koninie o godz. 8 min45.

 

Sr.355/46

Jabłoński Kazimierz - maszynista PKP( zam. w Włocławku ) - łączniki pomiędzy "ARTUREM" a "OGNIEM" przewoził bibułę oraz broń i amunicję dla oddziału. Wszystkie materiały pozostawiał w we wsi Buczyno, pow. Koło

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej we Włocławku, dnia 11.09.46r.:

Nowak Władysław, Trafas Jan, Lewandowski Kazimierz, Wasilewski Stefan, Dąbkowski Jan

na kary po 5 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 316/W - AP -ZKWMO - Nowak Władysław - zwolniony z Wronek 9.03.47r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

95. OJCZYZNA

 

Organizacja istniała  w latach 1944-49 w Katowicach i  Poznaniu.

Kierownikiem był Henryk Nikisz "Sławek", zastępcą  Alojzy Targ "Marcin".

Liczyła ok. 15 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

SN

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

96. OKRĘG POZNAŃSKI DSZ - " KUPAŁA "

 

Okręg Delegatury Sił Zbrojnych na bazie byłego Okręgu Armii Krajowej jako jednostka organizacyjna powstał w maju 1945r.

Komendant Okręgu     - Andrzej Rzewuski "Hańcza", "Wojmir", "Przemysław"

Z-ca komendanta       - NN "Czerwiński"

Szef Sztabu                - Sylwester Gośliciński "Wolski"

Oddział II wywiad       - Władysław Roman "Janiszewski", "Krzesław"

Oddział IV kwaterm.   - Władysław Roman "Janiszewski", "Krzesław"

Oddział VI BiP             - NN "Kalicki"

Akcja "Ż"                     - NN "Makowicz"

 Okręg nie była właściwie zorganizowany na niższych szczeblach organizacyjnych. Wiązało się to z istnieniem na terenie  woj. poznańskiego " Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej WARTA", która bazowała na kadrze b. członków AK.

 

Inf. MSW - B "C"

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

97. OKRĘG POZNAŃSKI SN

 

Istniał w latach 1945 - 1946, lecz nie zdołał się całkowicie zorganizować.

Prezes   - Władysław Mieczkowski

Członek - Władysław Musiał

 Po zakończeniu działań wojennych Stronnictwo Narodowe kontynuowało swoją działalność w konspiracji, odbudowując zerwane po upadku Powstania Warszawskiego kontakty z ogniwami terenowymi. Opowiadało się początkowo za powrotem do władzy Rządu Londyńskiego a następnie udzieliło poparcia  Stanisławowi Mikołajczykowi.

 

OKBZPNP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

98. OPALENICA

 

Organizacja działała w okresie od grudnia 1949 do 29 czerwca 1950r. na terenie Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl, woj. poznańskie.

Organizacją kierował Włodzimierz Ławicki , z-ca Stanisław Ratajczak.

Sanitariuszka - Jadwiga Ejsik.

Liczyła ok. 8 osób.

 

Sr. 49/50 

Aresztowani dnia 29.06.1950r. Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 18.10.1950r.:

Ławicki Włodzimierz, Ratajczak Stanisław, Manyś Dominik, Białas Zygmunt, Wolny Janusz, na kary od 5 do 12 lat więzienia.

Organizacja zamierzała prowadzić walkę z ustrojem PRL - werbowanie nowych członków - kolportaż ulotek- zdobywanie broni.

Posiadali broń i amunicję .

 

Teczka więźnia 1028/W - AP - ZKWMO - Białas Zygmunt - zwolniony  Z Knurowa 27.10.1953r.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

99. ORLĘTA

 Organizacja działała  w okresie  od 1953r do września 1954r. na terenie Koła, woj. poznańskie.

Organizacją kierował Kazimierz Janiak "Orsza".

Liczyła 4 osoby.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 

Sr. 106/54

 Kolportowali ulotki o Katyniu (ok. 400 egz. )

Aresztowani 12.09.1954r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 25.11.1954r.:

Kazimierz Janiak "Orsza", Marian Kotkowski "Zawisza", Stanisław Kryszczyński "Czarny"

na kary od 2,5 do 6 lat więzienia.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

100. ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWA

 

Działała na terenie m. Konina  i pow. Turek latach 1950 -1952.

Powstała z inicjatywy Witolda Rybaka "Błysk".

Dowódcą był Władysław Sobczak  "Jarzębina"

Organizacja w składzie 15 osób  zaprzysiężona przez Rybaka. Prowadzi działalność ulotkową  oraz małą dywersję.

Latem 1950r. zostaje przekształcona w "Samodzielny Oddział Partyzancki" z zadaniami nękania posterunków MO i UB oraz państwowych organów stosujących represje wobec wsi.

Sobczak, Rybak, Woźniak i Janosik - zginęli podczas pościgu pod Zduńską Wolą .

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu :

Stanisław Wilamowski, Józef Wilamowski, Michał Sółwka, Mieczysław Krzysztofowicz.

 

Sr. 338/51 -A. OKBZ P-ń

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

101. ORLIK

 

Oddział działał w latach 1945-46 na terenie pow. Pleszew, Konin, Jarocin i Kalisz, woj. poznańskie.

Dowódcą był Jankowski "Orlik".

Liczył ok. 50 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

Mat. Arch. "C" - KWMO P-ń 499 Ag.

W lipcu Jankowski rozwiązuje oddział i sam przestaje działać.

 

Sr.921/47

Witman Józef "LIS" - członek oddziału dezerter z 38pp w Łodzi w 1945r. po Orliku przejmuje dowództwo i działa do 27.04.47r.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 21.10.47r. na karę śmierci.

Wyrok został wykonany przez rozstrzelanie 10.12.47r. o godz. 14 min.30.

 

Teczka 653/W            - AP – ZKWMO

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

102. ORLĘTA

 

Organizacja działała od listopada 1954 do maja 1955r. w Liceum SS Urszulanek w Poznaniu.

Założycielką była Maria Komrowska .

Liczyła 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

103. ORLĘTA W LOCIE lub SARASSANI  lub ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ

 

Organizacja działała  od września 1952 do września 1954r. na terenie Rogoźna, pow. Oborniki, woj. poznańskie.

Występowała  również pod nazwami "SARASSANI" i ""ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ".

Dowódcą był Mieczysław Jankiewicz.

Liczyła 6 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

104. ORLĘTA WRZESIŃSKIE

 

 Organizacja działała na terenie Wrześni w roku 1953.

Założycielem i dowódcą był Władysław Janusz.

Prowadziła działalność ulotkową.

Liczyła  6 osób.

 

Sr. 24/54

Aresztowani 24.04.53r. Skazani na kary 2 lat więzienia przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu:

Władysław Janusz, Jerzy Wojtaszek, Feliks Górski, Feliks Cierpiszewski.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

105. ORLIK - WITMAN

 

Odział działał  w czasie  od marca 1946r. do czerwca 1947r na terenie pow. Kalisz, Jarocin, Konin woj. poznańskie.

Dowódcą był Witman (b.im.) "Lis"

Współdziałał z oddziałem "KORONY" p. poz.66

 

 Mat. Arch."C" KWMO P-ń -499/Ag 2503/S

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

106. ORZEŁ

 

Organizacja działała  od lutego do lipca 1952r. w Poznaniu.

Kierował nią Zenon Stachowiak "Jastrząb"

Dzieliła się na 3 grupy, każda po 2 osoby:

-          Polityczna

-          Ekonomiczna

-          Kulturalno - Oświatowa

Organizacja liczyła 6 osób.

 

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

107. ORZEŁ BIAŁY

 

Organizacja działała od kwietnia do czerwca 1952r. w Poznaniu.

Dowódcą był Stanisław Gusta "Orzeł"

Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

108 ORZEŁ BIAŁY  lub  BIAŁY ORZEŁ

 

Organizacja działała od  czerwca do grudnia  1951r. na terenie Zalesie Wielkie, pow. Krotoszyn i Ostrów Wlkp, woj. poznańskie.

Organizacja składała się z dwóch grup:

a) w Ostrowie - d-ca Marian Grot      - 7 osób

b) w Zalesiu    - d-ca Jan Musielak    - 3 osoby

 

Całość liczyła 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

Nu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

109. OTTO

 

Odział powstał  na bazie członków b. AK i NSZ. Działał w latach 1945-46 na terenie pow. Kępno, woj. poznańskie, Namysłów, woj. wrocławskie i pow. Wieluń, woj. łódzkie, a w latach 1946-47 na terenie pow. Namysłów i Kluczbork, woj. opolskie oraz pow. Wieluń, woj. łódzkie.

Dowódcą był Franciszek Olszówka "Otto", a potem Stanisław Paszek ( lub Panek ) "Rudy".

Odział składał się z 3 grup:

a)     dowódca Jan Paszek (lub Panek) "Rudy"

b)     dowódca Roman Maślak "Roman"

c)      dowódca Józef Zawadka "Waldemar"

Całość liczyła ok. 80 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

NSZ

 Mat. Agent. ps"Józef" 418/Bz :

W marcu 1945 na terenie pow. kępińskiego, woj. poznańskie rozpoczął działalność Franciszek Olszówka członek AK od 1942r. Jako dezerter  z Wermachtu. Po wyzwoleniu wstąpił do MO skąd  w kwietniu 1945r. dezerteruje. Wstępuje do oddziału AK por. "ŁANA" - Przejmuje dowództwo jako "Otto" - pierwszy atak na posterunek MO w Namysłowicach w kwietniu 1945r.

Mat. Ag. 136/Ag - przeprowadził 73 napady na placówki MO i inne.

  

Sr. 425/47

W maju 1945r WSGO "WARTA" podporządkowała sobie grupę "OTTA" - przedstawicielem WSGO w oddziale był por. "Łan" oraz łącznik - kpt. "Kordzik".

Terytorialnie podlegała sztabowi Inspektoratu Ostrów - Obwód Kępno -kpt. "Dębowi" później "Stachowi". Pierwszą akcja było rozbicie posterunku MO w Namysłowie.

"Kordzik" został zastrzelony przez "OTTA" podczas zwiadu. Droga wskazana przez "Kordzika" prowadziła  w zasadzkę przygotowaną przez UB.

Po aresztowaniu "Hańczy", d-cy WSGO "WARTA" - 9 listopada 1945r. Oddział pozostał jako grupa samodzielna.

 

Sr. 160/47

 Gonera Jan - dowódca sekcji. Do listopada 45r. w Konspiracyjnym Wojsku Polskim - Od listopada 45r. do 16.12.1946r. w Oddziale "OTTA". Przeprowadził 26 akcji rekwizycyjnych, 5 pociągów, 3 potyczki z oddziałami UB, rozbicie posterunku MO w Borysławiu (listopad 45) oraz atak na UBP w Kępnie.

Zastrzelenie Jana Powagi i Antoniego Sowińskiego.

Aresztowani po potyczce w dniu 16.12.46r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 7.02.1947r.:

Gonera Jan "Śmiały"; Powroźniak Leon "Dawid"; Stadkiewicz Ludwik "Mech"; Hys Edmund "Jodła"; Antoniak Wacław " Wierzba"; Idziak Jan "Mrugała"

Wszyscy skazani na karę śmierci - wyroki wykonano w Poznaniu dnia 19.02.1947r. o godz. 16 min. 45.

Teczka więźnia   2/W - AP - ZKWMO - Antoniak Wacław     - rozstrzelany

Teczka więźnia 41/W - AP - ZKWMO - Idziak Jan                 - rozstrzelany

Teczka więźnia 33/W - AP - ZKWMO - Gonera Jan               - rozstrzelany

Teczka więźnia 40/W - AP - ZKWMO - Hys Edmund             - rozstrzelany

Teczka więźnia 87/W - AP - ZKWMO - Stadkiewicz Ludwik - rozstrzelany

Teczka więźnia 76/W - AP - ZKWMO - Powroźniak Leon      - rozstrzelany           

 

Sr.313/47

Od listopada 45 do stycznia 1946r. członkowie oddziału "OTTO" brali udział w listopadzie w ataku na UBP w Kępnie - zabitych zostało 7 funkcjonariuszy UB.

Gołdyn Edward i Mikołajew Grzegorz

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego W Poznaniu, dnia 10.03.47r.

na kary po 5 lat więzienia.

Teczka więźnia 201/W - AP - ZKWMO - Gołdyn Edward.

 

R.5/46

Tomaszewicz Maria - skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 18.04.46r.

Na karę 2 lat więzienia za współpracę  i pomoc oddziałowi.

Teczka więźnia 740/W - AP - ZKWMO - zwolniona z Poznania 16.11.47r.

 

Rr.489/46

Stachowski Stanisław, Kawa Feliks - członkowie oddziału. Aresztowani 30.03.46, skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu

 

Sr. 114/50

Po rozbiciu oddziału  i śmierci "OTTA" dowództwo nad rozbitymi grupami przejął "Waldemar" a następnie "Murat" - grupy te działały jako samodzielne oddziały p. poz.86 i 152

  

Sr.667/46

Kubica Antoni - członek oddziału "OTTA"  aresztowany 17.04.1946r.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kępnie, dnia 8.10.46r. na karę 10 lat więzienia - dowódca drużyny.

Teczka więźnia 1151/W - AP - ZKWMO - zwolniony z Potulic 17.04.1951r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

110. PIERWSZY PLUTON SZTURMOWY AK  ZIEMII WIELKOPOLSKIEJ

 

Organizacja działała w 1950r. na terenie pow. Chodzież i Wągrowiec, woj. poznańskie.

Dowódcą był Zdzisław Zaleciński "Chmura".

Liczyła 15 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

nu

 

Sr.155/51

 

Aresztowani dnia 2.12.50r., skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Wągrowcu, dnia 23.03.1951r.:

Zaleciński Zdzisław "Chmura" i "Ryś", Kęsicki Józef "Doktor" i "Wowa", Czyrek  Marian, Biskup Zygmunt "Błyskawica", Skibiński Stefan, Kozłowski Marian, Kęsicki Władysław

na kary od 7 lat więzienia do dożywocia.

 

OKBZPNP

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

111. PODZIEMNA  ARMIA KRAJOWA

 

Organizacja działała  od stycznia do kwietnia 1947r. na terenie  m. Środa, woj. poznańskie.

Dowódcą był Stanisław Birkowski "Wilk"

Liczyła 8 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

W listopadzie  1946r, uczniowie gimnazjum w Środzie:  Stanisław Birkowski oraz Wesołowski założyli organizację o nazwie "Podziemna AK". Wszyscy zaprzysiężeni. Birkowski w czasie okupacji niemieckiej był członkiem oddziału partyzanckiego na Wileńszczyźnie.

Prowadzili akcje kolportażu ulotek. Posiadali broń palną i amunicję.

Aresztowani 15.04.1947r.

 

Sr.592/47 - Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Środzie w dniu 28.05.1947r. zostali skazani:

Birkowski Stanisław, Pawlak Stefan, Karlik Jan, Sobucki Karol, Nowicki Władysław, Kowalski Władysław na kary od 3 do 5 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1022/W - AP - ZKWMO - Pawlak Stefan - zwolniony z Potulic 19.01.1952r.

 

Sr.444/48

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego  w Poznaniu, dnia 30.04.48r. skazani zostali:

Świrski Kazimierz, Duda Józef, Lachowicz Jan Woźniak Władysław

Na kary od 2 lat więzienia do kary śmierci ( Świrski Kazimierz - wyrok złagodzono na dożywotnie więzienie ).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

112. PODZIEMIE  HARCERSKIE - ZAWISZA

 

Organizacja działała w latach 1945-47 na terenie pow. Krotoszyn, woj. poznańskie.

Składała się z członków Związku  Harcerstwa Polskiego i Sodalicji Mariańskiej. Zabili milicjanta, dokonywali napadów na spółdzielnie.

Dowódcami byli kolejno:

a)     Henryk Juśkowiak "Zawisza"

b)     Sylwester Szczepaniak

 

Liczyła 6 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

ZHP

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

113.  POGROMCA   - ŻUREK  lub  RUCH OPORU AK

 

Oddział działał w latach 1945-46 na terenie pow. Gniezno i Wągrowiec, woj. poznańskie oraz Żnin, woj. bydgoskie.

Dowódcą był Teofil Żurek "Pogromca", "Szef", "Ojciec".

Jego zastępcą był  Franciszek Białas "Burza".

 

Liczył 35 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po.AK

 

Sr. 566/47

 Oddział dowodzony przez  Teofila Żurka  " Pogromca"  w okresie od grudnia 45r. do listopada 46r. dobrze uzbrojony i umundurowany ( posiadał kontakt z innymi " ośrodkami dyspozycyjnymi " ).

Prowadził działalność propagandową oraz zbrojną: w czerwcu 46r. rozbito posterunek MO w  Rybnie Wielkim. Podczas obławy w październiku 46r. zostaje zabity Teofil Żurek - posiadał dokumenty na nazwisko "Kazimierz Meisner". Po tym wydarzeniu dowództwo objął Felcyn Izydor.

W październiku 46r zostają aresztowani i skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 17.05.47r.:

Przyborska Kazimiera, Rojek Florian, Meisner Kazimierz, Szymczyk Jan "Garlak", Meisner Wacław" Cichy", Piotrowiak Marian, Woźniak Juliusz, Oelko Karol, Kozłowski Alfons, Mikołajczak Tadeusz, Michalak Kazimierz, Włodarczyk Kazimierz, Burek Feliks

na kary do 5  do 8 lat wiezienia.

 

Teczka więźnia 1000/W - AP - ZKWMO - Woźniak Juliusz                           -  zwolniony z Wronek 17.10.51r.

Teczka więźnia   996/W - AP - ZKWMO - Meisner Wacław Sr. 566/47       - zwolniony z Potulic 10.10.51r.

Teczka więźnia 1173/W - AP - ZKWMO - Szymczyk Jan Sr. 566/47            - zwolniony z Potulic 10.10.51r.

 

R.1259/46

Felcyn Izydor " Kolec" - w lipcu 46r. ucieka z więzienia i zostaje wcielony do Oddziału "POGROMCY".

Po śmierci Teofila Żurka "POGROMCY" - przejmuje dowództwo lecz zostaje 7.11.46r. aresztowany.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu w trybie doraźnym, dnia 18.12.46r.

na karę śmierci.

 

Teczka więźnia 25/W - AP - ZKWMO - Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 8.01.47r. o godz. 15 min.20.

 

 R.386/46

Od października 45r do 6 marca członkowie oddziału" Pogromcy". Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Żninie, dnia 10.05.1946r.:

Kędzierski Bolesław, Białas Franciszek, Grzeszczyk Stanisław, Sarek Ludwik, Pakos Kasper, Sobkowiak Józef, Pawlicki Wincenty, Cwik Józef

na kary: Białas Franciszek Kara śmierci, pozostali od 5 do 10 lat więzienia.

 

OKBZPNP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

114. POGOTOWIE AKCJI SPECJALNEJ

 

Oddział działał w okresie od grudnia 1948r. do grudnia 1949r. w pow. Koło, woj. poznańskie.

Powstał na bazie rozbitej w 1947r. przez organa bezpieczeństwa grupy PAS działającej od roku 1946 na terenie pow. Koło.

 Stanowił jedną grupę dowodzoną przez Stanisława Rolewicza.

Liczył do 15 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

NSZ

 

Sr. 268/51

Z rozbitej grupy powstaje oddział  Fryszkowskiego  " RYŚ"

 

Sr. 297/50

Aresztowany w dniu 20.01.1950r.,urzędnik gminny, udzielał pomocy d-cy oddziału PAS Antoniemu Fryszkowskiemu poprzez dostarczanie blankietów dowodów tożsamości.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu,  dnia 26.06.1950r. na karę  6 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1120/W - AP - ZKWMO - Łukaszewski Antoni - zwolniony ze Strzelec Opolskich 30.04.1954r.

 

Sr. 69/47

 

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 15.01.1947r.:

Jezierski Józef, Woźniak Hipolit, Sompoliński  Wacław, Duszyński Mieczysław, Dolata Stanisław

Od listopada 46 do 3 stycznia 47r. członkowie PAS na terenie pow. Koło.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

115. POLAKOWSKI

 

Organizacja działała w czasie od maja do czerwca 1948r, na terenie m. Poznania i była w stadium organizowania grupy na terenie m. Wągrowiec w woj. poznańskim.

Dowódcą  i założycielem był Ryszard Polakowski .

Prowadzili akcje ulotkową oraz malowali napisy na murach.

Posiadali broń.

Wiek od 16 do 17 lat - uczniowie gimnazjalni.

 

Organizacja liczyła 5 osób.

 

 

Sr. 505/48

 

Aresztowani 16-18 czerwca 1948r. Skazani wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego w Poznaniu w dniu 24.09.1948r..

Polakowski Ryszard, Simachowicz Marian, Polakowska Walentyna ( matka R.), Tomiak Longin, Nowak Stefan, Pilarski Czesław.

na kary od 2 do 5 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1148/W -AP ZKWMO -Pilarski Czesław zwolniony z Potulic 4.03.1951r.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

116. POLSKA ARMIA SKAUTOWSKA

   

Organizacja działała od października 1949r. do kwietnia 1951r. w Gnieźnie, woj. poznańskie. Do grudnia 1949r. nosiła nazwę "USA - Undergraund Scouting Army" ( Podziemna Armia Skautowska).

Dowódcą organizacji był Zbigniew Rożak.

Liczyła około 15 osób.

Inf. MSW - B "C"

ZHP

 

Sr. 375/51

Od października 1949r. do kwietnia 1950r.  - d-ca „U.S.A”

Aresztowany  30 kwietnia1951  - Szymański Zenon 

Skazany Wyr. WSR w Poznaniu  wyrokiem Nr.303 z dnia 26.10. 1951r.

 

Sr. 381/51

Od lutego 1950r. do  28 kwietnia 1951r. – d-ca Rożak Zbigniew oraz: Piotrowski  Włodzimierz, Galantowicz Stefan, Wiśniewski Zygmunt, Skrzypiński Gwidon, Pic Marian, Putz Józef.

Organizacja działała w systemie piątkowym.

Zaprzysiężeni, prowadzili działalność propagandową ( ulotki ) oraz gromadzili broń i amunicję.

Aresztowani  30 kwietnia  1951r.

Skazani wyrokiem   WSR w Poznaniu Nr. 324   26 listopada 1951.r na kary od 2 do 9 lat więzienia.

 

Sr. 98/53

Członkowie P.A.S.  od lata 1950r.  do września 1952 działali w „Podziemnej Armii Skautowskiej” – jednocześnie przygotowywali  powołanie „Tajnej Organizacji Młodzieżowej „ ( TOM ).

Konieczny Sylwester, Tamborski Jerzy, Szarzyński Stefan, Pipczyński Adam, Krzywański Kazimierz.

Skazani wyrokiem WSR w Poznaniu  dnia 30 maja 1953r. na kary od 2 do 7 lat więzienia.

 

Sr. 376/51

Koperski Aleksander – od czerwca 1950 do 30 kwietnia1951. zastępca d-cy P.A.S.

Aresztowany 19 lipca 1951.

Skazany Wyrokiem  Nr. 306 WSR w Poznaniu dnia 29 października 1951r. na karę  7 lat więzienia.

 

Sr. 378/51

Kłosin Benedykt  - d-ca piątki w P.A.S.  w okresie  od początku 1950r. do 30 kwietnia 1951r.

Skazany przez WSR w Poznaniu  dnia 29 października 1951r.  na karę  3 lat więzienia.

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

117. Polska Partia Wolności lub ZWIĄZEK MŁODYCH PARIOTÓW POLSKICH

 

Organizacja działała w latach 1949-50 w Koninie, woj. poznańskie.

Organizacją kierował zarząd składający się z 7 osób.

Przewodniczącym był Stanisław Antkowski, sekretarzem Eugeniusz Wańczyk oraz pięciu szefów wydziałów:

 

a) Wywiadu                            - Wawrzyniec Jabłoński

b) Propagandy                       - Jan Sznajder

c) Spraw Wojskowych           - Tadeusz Janas

d) Polityczny                          - Kazimierz Maciejewski

e) Finansowy                          - Jerzy Grzelak

 

Organizacja działała systemem piątkowym.

Od kwietnia 1950r. nosiła nazwę "POLSKA PARTIA WOLNOŚCI".

Liczyła 30 osób.

 

OM

 Sr. 366/51

Aresztowany 2.03.1951r. za przechowywanie broni organizacyjnej otrzymanej od  Jana Sznajdera

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu w dniu 17.10.1951r.:

Rąbczewski Ryszard

na karę 6 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1071/W - AP -ZKWMO - Rąbczewski Ryszard - zwolniony z Mielęcina 21.11.1953r.

  

Sr. 82/51

Na terenie  Słupcy w listopadzie 1949r. powołano "Polską Partię Wolności" - zamierzano oprócz prowadzenia działalności ulotkowej, dywersję poprzez przerwanie linii Moskwa - Berlin oraz inne działania.

Aresztowani 3.10.1950r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu  dnia 12.03.1951r.:

Antkowski Stanisław, Wańczyk Eugeniusz, Janas Tadeusz, Jabłoński Wawrzyniec, Sznajder Jan, Maciejewski Kazimierz, Werbiński Roman, Kubiak Aleksander, Przybylski Zygmunt, Woźniak Zenon, Grzelak Jerzy

na kary od 7 do 12 lat więzienia.

 Teczka więźnia 1045/W - AP - ZKWMO - Wańczyk Eugeniusz - zwolniony z Jaworzna 9.10.1953r.

Teczka więźnia 1177/W - AP - ZKWMO - Sznajder Jan - zwolniny z Potulic 26.02.1953r.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

118. POLSKA ORGANIZACJA PODZIEMNA

 

Organizacja działała w latach 1951-1954 w Tarnowie Podgórnym, woj. poznańskie.

Dowódcą był Sylwester Kachlicki  ps. Kidi"

Liczyła 6 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

119. POLSKA ORGANIZACJA PODZIEMNA

 

Organizacja działała  od czerwca do  grudnia 1947r. na terenie Kalisza, woj. poznańskie.

Dowódcą był Zdzisław Pawłowski.

Liczyła 6 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

120. POLSKA PODZIEMNA ORGANIZACJA WOJSKOWA

 

Organizacja działała od sierpnia  1948 do sierpnia 1949r. na terenie Kępna, Ostrowa Wlkp i Kalisza w woj. poznańskim oraz Wrocławia.

Dowódcą był  Zbigniew  Starkiewicz "Sten".

Zastępcą Jerzy Zakrzewski  "Kmicic"

Na czele organizacji stał  sztab w składzie: dowódca i zastępca. Przy sztabie miał znajdować się Sąd i Prokuratura , pod którą podlegała tzw. Czarna Ósemka, organ wykonujący wyroki.

Organizacja dzieliła się na rejony, placówki i drużyny.

 

Liczyła ok. 40 osób.

  

Działała w systemie trójkowym, używała też nazwy "WYWIAD KRAJOWY".

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 

Sr.135/50

W październiku 1948r Starkiewicz Zbigniew "Sten" - przenosi się do Skalmierzyc Nowych w pow. kaliskim.

Na terenie Skalmierzyc organizacją placówki zajmuje się Stefania Mazur

Aresztowani 10/11/16 sierpnia 1949r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Ostrowie, dnia 4.04.50r.:

Starkiewicz Zbigniew, Zakrzewski Jerzy, Mazur Stefania, Mazur Eustachy

na kary od 5 do 14 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1073/W - AP - ZKWMO - Mazur Stefania - zwolniona z Fordonu 16.08.54r.

 

Sr. 3/50

Od października 48r. do 10 sierpnia 1948r. na terenie pow. ostrowskiego należeli do PPOW.

Posiadali broń.

Aresztowani w sierpniu 48r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Ostrowie, dnia 14.01.1950r.:

Perz Jan, Kowalczyk Edmund, Rosiński Jan.

na kary od 5 do 7 lat więzienia

 

Teczka więźnia 1036/W - AP - ZKWMO - Perz Jan - zwolniony 10.08.1953r. z Knurowa

 

Sr. 693/W

Członkowie grupy działającej na terenie m. Ostrowa w okresie od 27.11.48r. do 5.08.49r.:

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Ostrowie, dnia 12.01.1950r.:

Korycik Władysław, Józefiak Tadeusz "Upiór"

na kary 5 i 6 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1177/W - AP - ZKWMO - Józefiak Tadeusz - zwolniony z Milowic 5.08.54r.

 

Sr. 334/50

Na terenie powiatu i m. Ostrzeszowa, pow. Kępno - działała w okresie od  kwietnia do lipca 49r.  grupa młodzieżowa pod dowództwem Janusza Prusinkiewicza. Posiadali broń.

1 maja 1949r. dokonują zaboru fuzji i lornetki z leśniczówki w Komorowie. Nawiązują kontakt z PPOW Władysławem Korycikiem.

Aresztowani 26.07.49r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Ostrzeszowie, dnia 15.07.1950r.:

Kaczorowski Henryk, Piechocki Edward, Torza Zenon, Skrzypek Władysław, Jarosz Czesław, Filipiak Florian

kary od 2 do 8 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1040/W - AP - ZKWMO - Skrzypek Władysław - zwolniony z Knurowa 30.06.53r.

 

Sr.32/50

Działająca na terenie Stawiszyna, pow. Kalisz - grupa PPOW działała od dnia 25 października 1948r. do 12 sierpnia 49r.

Aresztowani 12.08.49r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu, dnia 3.02.1950r.:

Przybyła Józef, Sobusiak Jan, Widerski Franciszek, Przybyła Stanisław, Kuśmierczyk Kazimierz "Ochotnik", Gieszczyński Włodzimierz

na kary  od 1 do 11 lat więzienia.

 Teczka więźnia 1131/W - AP - ZKWMO -Widerski Franciszek          - zwolniony z Łagiewnik 15.05.54r.

Teczka więźnia 1033/W - AP - ZKWMO - Kuśmierczyk Kazimierz    - zwolniony z Sośnicy 26.04.53r

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

121. POLONIA RESTITUTA

 

Organizacja działała w latach 1945-46 na terenie woj. zielonogórskiego oraz Śrem, woj. poznańskie.

Dowódcą  był Edmund Gede.

Organizacja liczyła 9 członków.

 

Inf. MSW - B "C"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

122. POLSKI TAJNY RUCH WYZWOLEŃCZY

 

Organizacja działała  od czerwca 1952 do 18 lipca 1952r. na terenie Obrzyce, pow. Trzcianka oraz na terenie Międzyrzecza w woj. zielonogórskim

Założycielem i dowódcą był Wiesław Raszkowski -  pracownik szpitala - bibliotekarz.

Działalność podzielona na dwa piony:

Ideologiczny i dywersyjno- bojowy.

W trakcie aresztowania znaleziono 550 ulotek oraz archiwum .

Organizacja liczyła 5 osób

 

Sr. 157/52 i IV K.179/56

 

Aresztowani dnia 18.07.1952r.

Skazani wyrokiem Wojskowego sądu Rejonowego w Zielonej Górze , dnia 13.01.1953r.:

Wojciech Raszkowski "Orland", Jacek Słabędzki "Olek", Stanisław Jankowiak , Wojciech Słabędzki "Tatar ", Bożena Błachowiak " Ala"

na kary od 1 do 15 lat więzienia.

 

OKBZPNP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 123. POLSKIE SIŁY ZBROJNE

 

Organizacja działała od maja 1945r. na terenie pow. Kępno, woj. poznańskie.

Kierowana z Poznania, której dowódcą był Stanisław  Piekarski "Orkan".

Liczyła 7 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

  

Mat. Arch. "C" KWMO P-ń - 2053/S; 933/S:

 

W połowie roku 1946 z uwagi na aresztowania organizacji w Poznaniu zajmująca się na terenie  Kępna  i dowodzona przez Piekarskiego grupa ta zostaje rozwiązana.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

124. POLSKIE SIŁY ZBROJNE

 

Organizacja działała od kwietnia do sierpnia 1945r. w Poznaniu. Dowódcą był Bolesław Rubaszewski.

Członkowie organizacji działali w czasie okupacji  niemieckiej w ramach organizacji występującej pod nazwą  "Polska Liga Odrodzenia Narodowego".

Liczyła 10 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

SN

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

125. POLSKIE WOJSKO PODZIEMNE

 

Organizacja działała od listopada  1949 do czerwca 1950r. w Starej Obrze gromada Koźmin, pow. Krotoszyn, woj. poznańskie i w pow. Milicz, woj. wrocławskie.

Organizatorem  i dowódcą był Grzegorz Trawiński "Tarzan".

Liczyła 7 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

126. POLSKI ZWIĄZEK ANTYBOLSZEWICKI

 

 

Organizacja działała w 1950r. na terenie Trzemeszna, pow. Mogilno oraz Gniezna.

Dowódcą był Egeniusz Machnik, zastępcą Antoni Grzechowiak.

 

Liczyła 6 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

127. POLSKI ZWIĄZEK NARODOWY

 

Organizacja działała w latach 1950-52 w pow. Gniezno, woj. poznańskie i w pow. Mogilno, woj. bydgoskie.

Dowódcą był Wacław Kwiatkowski, w Mogilnie Zygmunt Kwiatkowski "Jaguar", zastępcą Wiktor Szeszycki. Poza tym dowódcą jednej z grup był Edmund Drożdżyński "Sęp".

Cała organizacja liczyła ok. 30 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

128. POLSKI ZWIĄZEK  PRZECIW KOMUNISTYCZNY

 

 

Organizacja powstała na gruncie ZHP.

Działała w Poznaniu.

Dowódcą był Stanisław Olszowy.

Liczyła 4 osoby

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

129. POLSKI ZWIĄZEK WOJSKOWY  lub POLSKI ZWIĄZEK WALKI - TOM

 

Organizacja powstała  z 12 osobowej grupy członków AK  zdekonspirowanych na terenie  Białej Podlaskiej. Na terenie Międzyrzecza i Trzcianki, woj. poznańskie.

Działała w latach 1945- 1946.

Liczyła ok. 40 osób.

 

 

Sr/ 661/46 ; 685/46 ; 917/46

 

Obwód kryptonim " MARIA" - Po rozpoznaniu i przygotowaniu terenu dokonanym przez Albina Słowikowskiego "Karaś", Stefana Prokopowicza i Marii Rylskiej - Wolf "Danuta"

D-ca Obwodu Stanisław Bogdanowicz "TOM"  po trzech miesiącach ( grudzień 45r.) wraz z grupą 12 ludzi udaje się na wybrzeże. Aresztowany 26.03.1946r.

Od lutego 46r. Komendantem Obwodu "MARIA" zostaje Rutkowski Kazimierz "Bary" - szef wywiadu.

D-cą grupy operacyjnej zostaje Konstanty Downar "Kostek".

Do grupy operacyjnej powołani zostali:

Jan Waraksa, Donat Waraksa, Longin Himorode, Antoni Romaszewski, Wincenty Downar, Józef Kmiecik.

Przeprowadzono 13 napadów oraz dokonano 3 zabójstw:

Na szosie Międzyrzecz - Bobowiecko zastrzelono funkcjonariusza UB z Międzyrzecza (29/30.04.46r.)

Dnia 24/25.05.46r. zastrzelono członka PPR z Rogozińca.

Dnia 3/4.06.46r. zastrzelono sołtysa  z Rogozińca.

 

W maju 1946r aresztowani i skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu  na sesji w Wojewódzkiej Komendzie MO w Poznaniu, dnia 2.12.1946r.:

Kazimierz Rutkowski, Edmund Jarysz, Jan Freitag, Stefan Vorbrodt, Konstanty Downar, Nikodem Majchrzak, Jan Halba, Jan Borowski, Czesław Plewczynski, Stanisław Greniuk, Jan Waraksa, Donat Waraksa, Henryk Ogrodnik, Władysław Zając, Stanisław Zając, Antoni Romaszewski, Władysław Furmańczuk, Feliks Truś, Wacław Bujanowski, Józef Kmiecik, Roman Maciaszonek, Tadeusz Wietrzykowski, Stanisław Ussa, Helena Jakubowska, Waleria Prusak, Bożena Wolniewicz, Mieczysław Jagacik.

Skazanych na kary śmierci zostało 11 członków PZW z tego 10 wyroków wykonano w dniu 19.02.1947r w Poznaniu, przez rozstrzelanie.  ( pośpiech wykonania wyroków wynikał z wejścia w życie ustawy o amnestii w dniu 22.02.47r.).

 

Wyroki dla pozostałych to kary od 2 do dożywotniego więzienia.

 

Teczka więźnia   27/W - AP - ZKWMO - Downar Konstanty            - wszyscy rozstrzelani o godz.16-tej

Teczka więźnia   26/W - AP - ZKWMO - Vorbrodt Stefan                - rozstrzelany

Teczka więźnia   27/W - AP - ZKWMO - Freitag Jan                         - rozstrzelany

Teczka więźnia   29/W - AP - ZKWMO -  Furmańczuk Władysław    - rozstrzelany

Teczka więźnia   37/W - AP - ZKWMO - Greniuk Stanisław              - rozstrzelany

Teczka więźnia   73/W - AP - ZKWMO - Plewczyński Czesław         - rozstrzelany

Teczka więźnia   85/W - AP - ZKWMO - Rutkowski Kazimierz          - rozstrzelany

Teczka więźnia   99/W - AP - ZKWMO - Truś Feliks                          - rozstrzelany

Teczka więźnia 100/W - AP - ZKWMO - Waraksa Donat                  - rozstrzelany

Teczka więźnia 101/W - AP - ZKWMO - Waraksa Jan                      - rozstrzelany

Teczka więźnia 143/W - AP - ZKWMO - Jakubowska Halina - 6 lat więzienia

Teczka więźnia 1031/W - AP - ZKWMO - Jarysz Edmund - 10 lat - zwolniony 6.05.56r.Sztum- Bytom.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 130.  PUŁK ZIEMI KUJAWSKIEJ

 

Organizacja działała w latach 1945-46 pod dowództwem  Jana Wiśniewskiego "Szreniawa". Terenem  działania organizacji było miasto Łódź oraz Koło i Konin, woj. poznańskie.

 

Organizacja liczyła ok. 80 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

NSZ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

131. RYCERZ  lub  SZEF CZESIU  lub   LECIŃSKI

 

Oddział działał w 1946 r. na terenie pow. Wolsztyn, Nowy Tomyśl i Kościan, woj. poznańskie.

Dowódcą oddziału był Czesław Leciński "Rycerz", "Szef Czesiu". Wywodził się on z placówki WSGO -"WARTA" Rakoniewice pow. Wolsztyn gdzie był członkiem w 1945r. i podlegał dowódcy tej placówki Janowi Skibie "Strzała". W październiku dowódca oddziału nawiązał kontakt z WUBP Poznań i ujawnił się wraz ze swymi ludźmi w Grodzisku Wlkp. przed specjalnie powołaną komisją.

Oddział liczył do 30 ludzi.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

Sr. 603/47

Czesław Leciński s. Władysława ur.18.12.1921r. w Kembowie, pow. Wolsztyn. Podczas okupacji niemieckiej walczył w oddziałach partyzanckich na terenie Francji /k.590/. Po zakończeniu działań wojennych wraca do Kraju. Wstępuje do WSGO "WARTA" - Placówka w Rakoniewicach jako podkomendny Jana Skiby ps. "Strzała". Zostaje zaprzysiężony i wcielony do oddziału  "RYCERZ" podlegający dowódcy obwodu Wolsztyn, kpt. Janowi Wosiowi.

Dnia 20 kwietnia 1946r. Skiba  dokonuje przegrupowania oddziału dzieląc go na dwa. Skiba "STRZAŁA"  przenosi się na teren woj. zielonogórskiego.

Czesław Leciński pozostaje w dotychczasowym rejonie działania na terenach: pow. wolsztyńskiego, kościańskiego i n. tomyskiego - używa dla swego oddziału kryptonimów "RYCERZ" , "SZEF CZESIU". Oddział dobrze uzbrojony i umundurowany prowadzi aktywną działalność.

 

W czasie od marca 46r. do 16.10.46r. przeprowadził akcje:

23 marca  46r. - rozbrojono 2 funkcjonariuszy UB w Komorowku, pow. Wolsztyn

14 kwietnia     - rozbrojono funkcjonariusza UB z Wolsztyna

21 kwietnia     - rozbito posterunek  MO w Rakoniewicach - zabierając broń

22 kwietnia     - we wsi Jabłonna, pow. Wolsztyn walka z oddziałem UB ( 2 zabitych, 2 rannych )

10 maja           - we wsi Albertowskie - walka z oddziałem UB

16 maja           - m. Kamienna pow. Międzychód - rozbrojono 3 milicjantów

19 maja           - we wsi Piotry, pow. Międzychód - walka z oddziałem UB

28/29              - w. miejscowości  Cyków, pow. Kościan - rozbrojenie żołnierzy i milicjantów

4 czerwca       - w miejscowości Barozonia, pow. Wolsztyn -  walka z oddziałem UB i WP

10 czerwca     - w miejscowości Mochy, pow. Wolsztyn -  walka z oddziałem UB i WP

14 czerwca     - rozbito i rozbrojono posterunek MO w m. Włoszakowice, pow. Leszno

18 lipca           - walka pod Kurowem i Urbanowem, pow. Nowy Tomyśl z oddziałem UB

26 lipca           - w m. Sieraków, pow. Wolsztyn rozbrojono milicjanta

27 lipca           - walka w m. Świętno, pow. Wolsztyn z oddziałem UB

12 sierpnia      - rozbito posterunek Straży Ochrony Kolei w Grodzisku, pow. Nowy Tomyśl

16 sierpnia      - w m. Czarna Wieś, pow. Wolsztyn  rozbrojono 3 milicjantów.

22 sierpnia      - w m. Urbanowo, pow. Nowy Tomyśl rozbrojono patrol MO

 

oraz szereg innych akcji w tym rekwizycyjnych na potrzeby utrzymania oddziału.

Mimo dekretu o amnestii po ujawnieniu zostają aresztowani i skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu, dnia30.05.1947r.:

Leciński Czesław "Rycerz", Brychcy Ludwik "Tchórz", Radziszewski Henryk "Plutonowy", Wieczorek Józef, Kaczor Jan, Patpla Kazimierz, Pawlak Paweł

 

Sr. 209/47

R.829/46

R.1127/46

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Wolsztynie, dnia 21.10.46r.:

Marciniak Józef "Lew", Cichoszewski Stanisław, Poikert Heinz "Wiewiórka", Błaszczyszyn Józef "Bączek", Ligma Leon, Walkowiak Władysław, Kamieniarz Bronisław

na kary od 2 lat do kary śmierci , za udział w akcjach: rozbicie posterunku MO w Bukowcu i  Włoszakowicach oraz walki z oddziałami UB w czasie od 26 maja do 18 czerwca 1946r.

 

Teczka więźnia 14/W - AP - ZKWMO - Cichoszewski Stanisław - rozstrzelany w Poznaniu, 9.12.46r. o godz. 11 min.30

Teczka więźnia 1153/W - AP - ZKWMO - Ligma Leon - zwolniony z Potulic 16.06.1951r.

Teczka więźnia 577/W - AP - ZKWMO - Kamieniarz Bronisław - zwolniony z Rawicza 6.03.47r.

Teczka więźnia 451/W - AP - ZKWMO - Walkowiak Władysław - zwolniony z Wronek 11.03.47r.

Teczka więźnia 252/W - AP - ZKWMO - Klisz Jan - zwolniony z Wronek 13.03.47r.

 

Sr. 85/47

Mocek Bolesław - aresztowany 23.05.46r.

 W oddziale od 22.04.46 do 9.05.46r.  - brał udział w akcjach  rozbijania posterunków MO:

29.04.46r w Kolsku

5.05.46r.  w Lipinach oraz w potyczce z oddziałem UB 22.04.46r.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 12.02.47r.

na karę 12 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 451/W - AP - ZKWMO - zwolniony z Rawicza 17.04.47r.

 

Sr.136/47

Wolski Władysław "Kukułka" - skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 11.02.47r. na karę 3 lat więzienia.

Teczka więźnia 132/W - AP - ZKWMO

 

Sr. 1222/46

Woźniczka Stanisław - uprzednio członek WSGO"WARTA" w oddziale "RYCERZA" do 14.10.46r. złożył broń wraz z innymi.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 4.02.47r. na karę 10 lat więzienia.

Teczka więźnia 133/W - AP - ZKWMO

 

Sr.163/47

Po potyczce z oddziałem UB i WP w okolicach Błońska, pow. Wolsztyn - ukrywają się we wsi Zębowo.

2.07.46r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego na sesji wyjazdowej w Grodzisku:

Drążkowiak Mieczysław i Wyrwał Stefan

na kary 2 i 3 lata więzienia.

Teczka więźnia 720/W - AP - ZKWMO - Drążkowiak Mieczysław - zwolniony  z Grodziska 16.03.47r.

 

Sr.782/46

"Na podstawie zeznań Kaczmarka Lucjana oraz Kurpisa Józefa - stwierdzono, iż oddział podlegał dowództwu NZS ".

 

W czasie potyczki z oddziałem UB w Błocku, ranny zostaje Graf Stanisław  oraz aresztowany Dziurlej Marian "Kapralik".

 

Sr.773/46

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Wolsztynie, dnia 6.09.46r.:

Dziurlej Marian, Graf Stanisław, Dziurlej Gertruda, Dziamski Bernard

Dziurlej Marian i Graf Stanisław na kary śmierci.

Wyrok wykonano 24.09.46r. o godz.20min.10

 

Dziurlej Gertruda i Dziamski Bernard za udzielanie pomocy 5 i 6 lat więzienia.

Teczka więźnia 728/W - AP - ZKWMO - Dziurlej Gertruda - zwolniona z Fordonu

10.03.47r.

 

Sr.85/47

Członkowie oddziału  aresztowani po rozbrojeniu posterunku MO w Lipinach i starciu z obławą UB-MO

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Lesznie, dnia 29.08.46r.:

Łuczak  Jan, Woś Antoni, Matysiak Leon, Żurawski Celestyn, Czajkowski Stanisław, Lorenc Jan, Krzyś Alfons, Golonka Henryk, Świniarek Władysław, Walkowiak Henryk, Dziembowski Władysław, Woś Jan, Lepa Władysław, Ceglarek Cecylia, Ochman Maria, Tomczewski Władysław, Fligier Marian, Skrzypczak Jan, Jędrzejczak Roman, Gawron Józef, Łatkówna Stanisława, Ryzlewicz Alfons, Kowalski Edward, Skowron Feliks, Primke Stefan, Mocek Bogusław, Wieczorek Stanisław

na kary od 1 do 10 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 732/W - AP  - ZKWMO - Łatka Stanisława - zwolniona z Fordonu 29.03.47r.

Teczka więźnia 727/W - AP  - ZKWMO - Ceglarek Cecylia  - zwolniona z Fordonu 17.03.47r.

Teczka więźnia 999/W - AP  - ZKWMO - Skrzypczak Jan    - zwolniony z Rawicza 9.05.51r.

Teczka więźnia 1019/W - AP - ZKWMO -Świniarek  Władysław - zwolniony z Potulic 21.01.52r.

Teczka więźnia 1147/W - AP - ZKWMO - Walkowiak Henryk - zwolniony z Rawicza 2.05.56r.

 

Sr. 85/47

Ponowny proces na sesji wyjazdowej w Rawiczu 12.02.47r.

Wyroki od 5 do 15 lat więzienia.

Ryzlewicz Alfons oraz Primke Stefan - kara śmierci

 

Teczka więźnia 1025/W - AP - ZKWMO - Ochman Maria - zwolniona z Fordonu 10.01.52r.

Teczka więźnia 1162/W - AP - ZKWMO - Lorenc Jan - zwolniony z Potulic 20.01.52r.

Teczka więźnia 1166/W - AP - ZKWMO - Skowron Stefan - zwolniony z Potulic 15.05.54r.

Teczka więźnia 1144/W - AP - ZKWMO - Fliger Marian - zwolniony z Potulic 1.05.56r.

Teczka więźnia 1116/W - AP - ZKWMO - Jędrzejczak Roman - zwolniony z Rawicza 10.05.51r.

 

Sr. 624/47

Czajkowski Stanisław vel Wicher Władysław - skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Rawiczu, dnia 9.06.47r. za udział w akcji rozbicia gorzelni we wsi Wioska, na karę 15 lat więzienia.

Teczka więźnia 1133/W - AP - ZKWMO - zwolniony ze Sztumu 15.05.54r.

 

R. 868/46

Lange Helena "Kwiatkowska" - od 7.06.46r. do 7.o7.46r. członek oddziału . Skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 28.10.46r. na karę 10 lat więzienia.

 

R.903/46

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 4.11.46r.:

Adam Wojciech, Maćkowiak Ludwik, Wachowiak Kazimierz

na kary od 2 do 8 lat więzienia

 

Sr. 971/46

Janusz Czesław "Pajac" - od 15.07.do 28.08.46r.członek oddziału. Bierze udział w rozbiciu posterunku MO w Grodzisku (12.08.46r.)

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Wolsztynie, dnia 18.10.46r. na karę 10 lat więzienia.

Teczka więźnia 1160/W - AP - ZKWMO - zwolniony z Potulic 19.09.51r.

 

R.972/46

Ratajczak Kazimierz "Dudziak"- od 12.07.46r. do 26.08.46r.  w oddziale. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Wolsztynie, dnia 18.10.46r.

na karę śmierci.

Wyrok wykonano przez rozstrzelanie w Wolsztynie, dnia 7.11.46r o godz. 8-mej.

 

R.594/46

Podczas starcia z oddziałem UB w dniu 11.06.46r. zostali zatrzymani i skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Wolsztynie, dnia 14.09.46r.:

Ratajczak Tadeusz, Patan Aleksander, Leśnik Jan, Narożna Irena, Karwatka Ignacy, Karwatka Benigna ( sanitariuszka)

na kary od 3 do 5 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 553/W - AP - ZKWMO - Patan Aleksander - zwolniony z Rawicza 7.03.47r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

132. RYŚ  lub MŚCICIEL - lub  PAS

 

Oddział działał w latach 1945-47 na terenie pow. Włocławek, Aleksandrów Kujawski i Rypin, woj. bydgoskie oraz Koło i Konin, woj. poznańskie. Powstaje z pozostałości oddziału "OGNIA".

Dowódcą był Antoni Fryszkowski "Ryś", a jego zastępcą Stanisław  Matuszewski " Mściciel". Po aresztowaniu przez UB A. Fryszkowskiego dowództwo objął Matuszewski i oddział  zmienił nazwę na

"Mściciela". W czasie amnestii część członków ujawniła się, inni działali nadal aż do ostatecznego rozbicia przez organa bezpieczeństwa ( grudzień 1947r. )

 

Oddział  występował też pod nazwą " Pogotowie Akcji Specjalnej ".

Liczył 23 osoby.

 

Inf. MSW - B "C"

NSZ

p.poz.94

 

Sr. 268/51

Fryszkowski "RYŚ" działa do sierpnia 1947r.  w sile 20 osób. Z rozbitków tej grupy powstaje działająca w latach 1948 -1949 grupa " Pogotowie Akcji Specjalnej"

p. poz. 114

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

133. SKRUSZ KAJDANY

 

Organizacja działała w latach 1947-48 na terenie pow. Jarocin, woj. poznańskie.

Dowódcą był Ignacy Patyga "Pantera".

Liczyła 4 osoby.

  

Inf. MSW - B "C"

OM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

134. SMOK

 

Oddział WSGO "WARTA" , działał w okresie V - VII 1945r. na terenie pow. Krotoszyn.

Dowódcą był Karol Smoczkiewicz "Smok"

Liczył 12 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

135. RUCH OPORU AKCJI KRAJOWEJ PODZIEMNEJ

 

 Organizacja założona prze Teofila Żurka "Pogromca" na terenach powiatów Wągrowiec Żnin, Gniezno jako zaplecze dla oddziału "POGROMCY" .

Działała w okresie od maja 1945 do maja 1947r.

Organizacja kierowana przez Jana Szymczaka oraz Wacława Meisnera "Cichy"

Aresztowany 11.10.46r.

 

p. poz. 113.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

136. SPIRYTUS

 

Oddział  WSGO "WARTA" działał  w 1945r. na terenie pow. Krotoszyn pod dowództwem Czesława Mocka "Spirytus"

Liczył 15 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 137. STEFAN BATORY

 

 Organizacja działała  w latach 1948-50 na terenie  Ostrowa Wielkopolskiego, woj. poznańskie.

Dowódcą  był Kazimierz Bonsiak .

Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

138. SZARY

 

Oddział WSGO "WARTA" działał w okresie  V - XII 1945r. na terenie pow.: Ostrów Wlkp. i Koło.

Dowódcą był NN "Szary" a jego zastępcą  Antoni Visz "Biały".

Oddział dzielił się na 2 grupy, z których pierwsza miała siedzibę na terenie gm. Ludwikowo i dowodził nią NN "Leszek", a druga na terenie gm. Namyślaków pod dowództwem NN 'Sroka".

Całość liczyła ok. 60 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

R. 217/46

Od lipca 1945r. w oddziale "SZAREGO"

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu dnia 21.05.1946r. na karę śmierci.

Wyrok wykonano 2.07.1946r. przez rozstrzelanie w Poznaniu o godz.19min.30.

Teczka więźnia 678/W - AP - Z.KWMO - Kaczmarek Jan.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

139. STRONNICTWO NARODOWE

 

Okręg Poznański SN istniał w latach 1945 -46, lecz nie zdołał się całkowicie zorganizować.

Prezes  -  Władysław Mieszkowski

Członek - Władysław Musiał " Hajdurowicz"

 

Inf. MSW - B "C"

SN

 Sr. 720/47 z 11.08.1947r.

 

Członkowie organizatorzy Okręgu Poznańskiego aresztowani w grudniu 1946r.

Skazani wyrokiem nr. 624 Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu  na kary  od 3 do 6 lat więzienia.

Musiał Tadeusz - adwokat, Mieszkowski Władysław - adwokat, Banach Edward - Kupiec, Zwierzyński Jan - adwokat, Jeske Stanisław - urzędnik.

 

Teczka więźnia 484/W           - Zwierzyński Jan 

  

Sr. 588/48

Gruszkiewicz Marian - łączność z kurierem Kaim Janem do marca 46r. do 18.11.47r.

Skazany Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, dnia 15.07.48r.

I/V/k-9 - AP - P-ń

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

140. STRAŻ SAMORZĄDU

  

Organizacja działała w roku 1945  na terenach : Inowrocławia, Bydgoszczy i Mogilna.

Dowódcą był Stanisław Kamiński  "Młot", "Sęp".

Podlegały mu grupy, którymi kierowali:

a) Paweł Drzewiecki "Bogusław"       b) Jan Olejniczak "Ziewol", "Waga"

 

Liczyła 27 osób

 

Inf. MSW - B "C"

p.AK

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 141. SZARE SZEREGI

   

Organizacja Harcerska założona i kierowana przez  Henryka Klimka "Chytry".

Działała w Buku, pow. N. Tomyśl w latach 1945 - 1947.

 

Liczyła 10 osób.

 

Aresztowany 12.01.47r. Henryk Blimel

 

OKBZ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 142. SZARY

 

Oddział działał w okresie V - XII. 1945r. na terenie pow. Ostrów Wielkopolski i Koło , woj. poznańskie.

Dowódcą był NN "Szary", zastępcą  Antoni Visz "Biały".

Oddział dzielił się na 2 grupy:

Gmina  Ludwikowo   - d-ca NN "Leszek"

Gmina Namyślaków  - d-ca NN"Sroka"

 

Liczył ok. 60 osób.

 Inf. MSW - B "C"

NSZ

Oddział podlegał bezpośrednio dowództwu Inspektoratu Ostrów WSGO "WARTA"

 

R.217/46

Oddział dobrze uzbrojony i umundurowany. Zgrupowanie w bunkrach w lesie Przygodzice - Ludwikowo.

"SZARY" z uwagi na zwiększoną aktywność UB i WP dokonał zmiany taktyki i od maja wszyscy zaprzysiężeni członkowie oddziału zostają rozpuszczeni do domów i w trybie alarmowym po zawiadomieniu przez łączników, uczestniczą w zbiórkach przed akcjami, szkoleniach politycznych i zajęciach taktycznych w lesie przygodzickim k. Ostrowa.

W końcu sierpnia  45r. "Szary" planuje rozbicie  PUBP w Ostrowie. Zgrupowanie 1.09.45r.  Po wydaniu broni i amunicji grupy I do IV samochodem udają się do Ostrowa. W skutek utraty elementu zaskoczenia przez strzelaninę odstępują. Wartownik zostaje zabity.

15 sierpnia zastrzelono   w akcji 3 żołnierzy

5        września  - wykonano wyrok na funkcjonariuszu UB Milczarku w Czarnym Lesie.

12     września - rozbito posterunek MO w Odolanowie

Aresztowani w 27 .09.45r. w czasie obławy.

 

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Ostrowie Wlkp., dnia 25.05.1946r.:

Sperling Jan "Długi", Stefański Stanisław "Wilk", Wołowiec Tomasz, Muszalski Kazimierz, Krakowski Czesław " Ryś", Kołacz Stanisław, Binek Jan, Górecki Henryk, Ruszkiewicz Bolesław, Rutkowski Aleksander, Kruczkowski Marian "Niedźwiedź", Lepka Feliks, Nowicki Idzi, Bodylski  Stanisław, Basiński Jan, Krzymiński  Bolesław, Siof Tadeusz, Kociński Bolesław, Jończak Teofil, Stempień Mieczysław, Dolata Stefan "Paproć", Szpajda Edmund "Frajter", Duruch Władysław, Śleczak Ludwik, Śnitarz Józef "Chrabąszcz", Lesiewicz Stanisław "Sowa"

 na kary od 2 lat więzienia do kary śmierci.

 

Sr. 325/46 ( od grudnia 45 do 22 marca 46r.)

Spaleniak Stanisław wraz z plut. Kowalskim dowodzi plutonem podczas akcji rozbijania posterunku MO w Koźminku  i Goszczanowie oraz niszczenia ksiąg  w Urzędzie gminy w Rajsku.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia  15.06.46r.:

Spaleniak Stanisław, Kreczmer Stanisław, Kidoń Leon, Kreczmer Franciszek, Baranek Edmund, Wieruszowski Stanisław, Chojnacki Stanisław, Wojciechowski Czesław, Tomczyk Kazimierz, Nerke Henryk, Marciniak Władysław, Wałęsa Edward, Nowakowski Henryk, Czarnojańczyk Marian

 

na kary : Spaleniak Stanisław, Kreczmer Stanisław, Baranek Edmund - kara śmierci - wyrok wykonano dnia 28.07.46r o godz. 6min.30 w Kaliszu przez rozstrzelanie.

Pozostali zostali skazani na kary od 6 do 10 lat więzienia.

 Teczka więźnia 643 /W - AP - ZKWMO - Spaleniak Stanisław          - rozstrzelany

Teczka więźnia 644 /W - AP - ZKWMO - Kreczmer Stanisław          - rozstrzelany

Teczka więźnia 645 /W - AP - ZKWMO - Baranek Edmund                - rozstrzelany

Teczka więźnia 840 /W - AP - ZKWMO - Nowakowski Henryk          - zwolniony z Rawicza 21.03.50r.

Teczka więźnia 839 /W - AP - ZKWMO - Nerka Henryk                    - zwolniony z Rawicza 21.03.50r.

Teczka więźnia 642 /W - AP - ZKWMO - Wałęsa Edward                  - zwolniony z Rawicza 21.03.50r.

Teczka więźnia 1027/W - AP - ZKWMO - Marciniak Władysław       - zwolniony z Piechcina 17.01.52r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

143. TAJNA ORGANIZACJA PODZIEMNA

 

Organizacja działała na terenie m. Ryczywół, pow. Oborniki, woj. poznańskie.

Dowódcą był Kazimierz Krugier "Tarzan".

Liczyła 4 osoby.

Używała też nazwy "TAJNA ORGANIZACJA POLSKA".

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

144. TAJNA ORGANIZACJA WYZWOLEŃCZA

 

Organizacja działała od listopada 1948r. do maja 1949r. w Nowym Tomyślu, woj. poznańskie.

Dowódcą był Jan Matuszewski.

Liczyła 9 osób.

Używała też nazwy "PODZIEMNY RUCH OPORU".

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 

Sr. 467/49

D-cą organizacji był Matuszewski Jan. Aresztowani 10 maja 1949r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 22.09.49r.:

Matuszewski Jan, Skibiński Witold "Błysk", Witigg Mieczysław, Starosta Marian, Listewnik Edmund, Schulc Henryk.

 

I/IX/K-25 - AP - P-ń

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

145. TAJNA ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWA

 

 Organizacja działała w 1952r. w Gnieźnie, woj. poznańskie.

Dowódcą  był Jerzy Tamborski.

Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

146. TAJNA ORGANIZACJA KRAJOWA  - HUFIEC VII ZHP

 

Organizacja działała w 1952r. w Poznaniu. Była dopiero w stadium  organizowania przez Władysława Dymela "Kmicic". Nosiła też nazwę "Hufiec VII ZHP".

Liczyła 5 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

ZHP

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

147. TAJNA ORGANIZACJA WYZWOLEŃCZA

 

 Organizacja działała  w czasie od  grudnia 1948 do  lutego 1949r. w m. Nowy Tomyśł, woj. poznańskie.

Dowódcą był Jan Matuszewski "płk. Błysk".

Członkami byli przeważnie uczniowie szkól średnich. Rozpowszechniali ulotki, prowadzili wywiad z różnych dziedzin z terenu pow. Nowy Tomyśl. Posiadali broń i amunicję .

Liczyła ok. 6 osób.

 

Aresztowani 11/13 maja 1949.

 

Sr. 518/49

Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Grodzisku w dniu 30.09.1949r. na kary 5 do 6 lat więzienia:

Szofer Józef, Sikuciński Jerzy, Nowastowski Ryszard, Skibiński Witold, Listewnik Edmund.

 

Teczka więźnia 1043/W - AP - ZKWMO - Józef Szofer - zwolniony ze Strzelec Opolskich 28.08.1953r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

148. TARZAN

 

Oddział działał w okresie maj -wrzesień 1945r.  w powiecie Oborniki Wlkp. Woj. poznańskie.

Dowódcą był NN "Tarzan", zastępcą  Kazimierz Wieczorek "Dąb". Dzielił się na placówki:

1.      Ochrona Sztabu    - dowódca Kazimierz Masny "Ryś"

2.      Gm. Długa Roślina - dowódca Kazimierz Gwóźdź "Lis"

3.      Wywiad                 - dowódca Bernard Nowak

 

Całość liczyła ok. 6o osób.

 Inf. MSW - B "C"

po AK

 Placówka leśniczówka Głęboczek liczyła 12 osób pod dowództwem NN "Ryś".

Dnia 9 września aresztowano 13 osób z Długiej Gośliny, Głeboczka i Łopuchowa.

 

O.595/45 - w dniu 24.11.1945r. Wojskowy Sąd Okręgowy  w Poznaniu skazał :

 

Sobieraj Stanisław, Schiel Władysław,  Styczyńska Bogna, Przybylski Eryk, Nowak Kazimierz, Biadacz Zygfryd, Strykowski Stanisław, Jankowski Szczepan, Prałat Kazimierz, Jaworski Paweł.

15 lipca oddział uwalnia z konwoju 3 ludzi z AK

Trzech skazano na karę śmierci pozostali na 3 do 10 lat więzienia.

 

S.O. 179/47 - w dniu 7.07.1947r.  Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał:

Miłoszewski Wincenty, Gowarzewski Józef, Broniecki Marian, Kawczyński Jan, Wilczyński Edmund

Wszyscy z plutonu "Rysia"

 

Teczka więźnia 738/W - AP - ZKWMO - Styczyńska Bogna - urodziła w więzieniu w Fordonie córkę  Bogumiłę (6.01.1946) USC -Fordon nr. rej. 5/8/46 - zwolniona na mocy amnestii 19.03.1947r.

 

Teczka więźnia 995/W - AP - ZKWMO - Miłoszewski Wincenty "Szerszeń" - zwolniony z Piechcina 9.09.1951r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 149. TYPOLEDO  lub  MADAJ

 

Oddział działał na terenie pow. Mogilno i Inwrocław, woj. bydgoskie oraz Gniezno

Dowódca Marian Drenda "Typoledo"

 

Liczył 30 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

Arch. W."C" KWMO P-ń 245/Ag

Na terenie pow. Konin, działał w okresie od listopada 1945r do stycznia 19466 oddział pod dowództwem Waldemara Glasnera "Delfin".

Liczył 11 osób.

W styczniu 46r. Glasner zbiegł do Tczewa gdzie w maju 1946r zostaje aresztowany.

Dowództwo przejął Drenda Marian ps. Tipoledo (nie Typoledo) - aresztowany w czerwcu 1946r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

150. WALKA Z KOMUNIZMEM

 

Organizacja działała w latach 1951-52 na terenie pow. Słupca, woj. poznańskie.

Dowódcą był Kazimierz Gurgas.

Liczyła 11 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

151. WICHURA  lub  HURAGAN  lub  ZIELONY TRÓJKĄT  lub  TYGRYS

 

Oddział działał  w 1945r. na terenie powiatów: Września, Konin i Jarocin, woj. poznańskie oraz Mogilno woj. bydgoskie.

Dowódcą był Leon Wesołowski "Wichura", zastępcą Mieczysław Małecki "Huragan".

W skład oddziału wchodziły 3 grupy:

Grupa  I - "Orzeł"        - dowódca Zenon Kujawa "Cień"

Grupa II - "Sokół"       - dowódca NN "Sokół"

Grupa III - "Sęp"         - Antoni Glac NN "Tarzan"

W zależności od terenu i sytuacji oddział zmieniał nazwę, a członkowie swoje pseudonimy.

Oddział nosił nazwy: "HURAGAN","ZIELONY TRÓJKĄT", "TYGRYS".

 

Liczył ok. 50 osób

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

O.594/45

Oddział AK założony przez  Leona Wesołowskiego  ps. "WICHURA",   z-ca  Kosieradzki Marian "Dąb" prowadzi w okresie od maja 1945r do sierpnia 1945r., działalność zbrojną i propagandową .

28.06.45r. - wieś Broniszewo - majątek - zabrano papier i maszynę do pisania

5/6.07.45r. - zabrano sorty mundurowe z posterunku MO

W starciu z patrolem Rosjan zastrzelono jednego raniono drugiego.

16/17.08.45r. - rozbrojenie patrolu Rosjan.

20.08.45r. - rekwirują wójtowi 2 maszyny do pisania.

23.08.45r. - likwidują agenta UB

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, dnia 10.12.1945r.:

Kosieradzki Marian, Małecki Andrzej, Purek Zbigniew, Karczwski Jerzy, Harnacki Feliks, Josiak Marian, Josiak Bernard, Karolewski Zbigniew, Łukowski Wacław, Konieczny Wincenty, Prell Zygmunt, Piskulski Ludwik, Solarek Lech, Łukowska Janina, Krzywdzińska Teresa, Dreczkowski Leonard, Łyko Michał

na kary 6 wyroków: kara śmierci, pozostali od 3 do 10 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 733/W - AP - Z.KWMO - zwolniona z Fordonu 13.03.1947r.

Teczka więźnia 912/W - AP - Z.KWMO - Łukowski Wacław - zwolniony z Wronek 23.08.1950r.

Teczka więźnia 913/W - AP - Z.KWMO - Łyko Michał - zwolniony z Wronek 10.07.1950r.

 

O.309/45

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu na rozprawie w więzieniu we Wrześni w dniu 25.09.1945r. Głównie mieszkańcy wsi Sędziszewo w pow. Września ( wszyscy byli zaprzysiężeni 3 lipca 1945r. - przysięgę odbierał Najrzał Lucjan ).:

Nowak Henryk, Piasecki Albin, Głębocki Michał, Ziętek Tadeusz, Walczak Wojciech, Zielińska Helena, Stefaniak Kazimiera, Skikiewicz Wacław, Jerzykiewicz Kazimierz, Weiss Edward, Żabiński Jan, Najrzał

Lucjan, Wieczorek Mieczysław, Wawrzyniak Feliks, Knowski Jerzy, Kurdak Władysław, Rutkowski Tadeusz

na karę śmierci: Nowak, Piasecki, Walczak, Głębocki, Ziętek, Skikiewicz, Żabiński, Najrzał, Kurdek,

pozostali na kary od 4 do 15 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 736/W - AP - Z.KWMO - Stefaniak Kazimiera - zwolniona z Fordonu 13.03.1947r.

Teczka więźnia 742/W - AP - Z.KWMO - Zielińska Helena - zwolniona z Fordonu 13.03.1947r.

Teczka więźnia 897/W - AP - Z.KWMO -       Konieczny Wincenty - zwolniony z Wronek 23.09.1950r.

Teczka więźnia 926/W - AP - Z.KWMO - Nowak Henryk - zwolniony z Wronek 24.09.1950r.

 

Sr. 1203/46

Podczas pościgu za dobrze uzbrojonym, umundurowanym oddziałem "Cienia" zostaje aresztowany Roman Strugliński i osadzony w areszcie  w Koninie. W dniu 25 maja 1946r po rozbiciu więzienia przez  "OGNIA" zostaje uwolniony wraz z innymi. Wraca do oddziału. Aresztowany ponownie 22.08.1946r.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu w dniu 16.12.1946r. na karę 5 lat więzienia.

Teczka więźnia 210/W - AP - Z.KWMO - Strugliński Roman

 

R. 810/46

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, w dniu 19.12.1946r skazano za udzielanie pomocy i przechowywanie maszyny do pisania, ( był poprzednio wśród uwolnionych z aresztu w Koninie) na karę 5 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 210/W - AP - Grzywacz Józef

 

R. 762/46

Członek oddziału "Cienia" Szczeciński Józef w czasie od 19.02.1946 do 28.02.1946 - aresztowany 2.08.1946r.

Skazany Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Koninie, dnia 10.10.1946r.

na karę 8 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 382/W - AP - Szczeciński Józef

 

Mat.Arch."C" KWMO P-ń - 6530/K-2 oraz Sprawozdanie PUBP Jarocin teczka SP-32.

Chojnacka Sabina  w latach 1946-47 bierze udział we wszystkich akcjach.

Ujawniła się  z ostatnim dowódcą grupy Tarczewskim ( mężem ).

 

Sr. 629/46; R. 1216/46 - Grupa III "TARZAN"- Antoni Glac:

 

Od stycznia 1945r. do oddziału wstępuje Antoni Glac "Tarzan", poprzednio działający na terenie operacyjnym. Glinna i Kazimierza Biskupiego. Oddział dobrze uzbrojony i umundurowany. Przeprowadza szereg akcji w tym:

Styczeń 1946 - atak na konwój Radziecki, rozbrojenie żołnierzy, zabór mąki z w Golinie, atak na dworzec kolejowy Cienin Zaborny, rozbicie posterunku MO w Golinie.

Łącznikiem był Marian Derda.

Aresztowani w Lutym 1946r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 18.12.19466.:

Roman Kin, Antoni Prętkowski, Jan Orchowski, Jan Malicki, Józef Janiak, Józef Wyrzucki, Stanisław Lewandowski, Michał Prusinowski, Stanisław Kwaśniewski, Stanisław Ksiąszczak, Marian Derda.

 

R.687/46

Kusiołek Mieczysław aresztowany w maju 1946r - ucieka z innymi z więzienia z Konina.

Działa dalej 11.071946r aresztowany i skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 22,.08.1946r. na karę śmierci.

Wyrok wykonano przez rozstrzelanie dnia 31.08.1946r. w Koninie o godz. 17-tej.

 

Teczka więźnia 57/W - AP - Z.KWMO - Kusiołek Mieczysław.

 

Dk.1/46

Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Koninie w trybie doraźnym, dnia 10.04.1946r. skazał:

Maciejewski Edward - kara śmierci.

Kincel Józef - 15 lat więzienia za udział w akcjach grupy "Tarzana" na PKP - Cienin i post. MO w Golinie.

Wyrok na Maciejewskim wykonano przez rozstrzelanie w Koninie dnia 16.04.1946r. o godz. 21-szej.

 

Teczka więźnia 110/W - AP - Z.KWMO - Maciejewski Edward

 

Pr.O 1534/46

Wróblewski Jan "Kowalski"- aresztowany 28.08.1946r. za udział w akcjach skazany w trybie doraźnym, na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano dnia 12.10.1946r.

Teczka więźnia 210/W - AP - Z.KWMO - Wróblewski Jan.

 

Sr. 193/49

 

Chojnacki Henryk - od czerwca 1946 w grupie "Wilka" działa do października 1947r.

Podczas akcji na posterunek Milicji w Marlewku pow. Turek zostaje zabity "Wilk" oraz ginie 3 ludzi.

W 1947r. ujawnia się we Wrocławiu . Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 29.03.1949r. na karę 7 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1157/W - AP - Z.KWMO - Chojnacki Henryk - zwolniony z Potulic 2.0.1954r.

 

Sd. 1/46

Członkowie oddziału "CIENIA"            - w okresie od  marca do 3 kwietnia 1946r. uczestniczą w akcjach:

23.03.46r. - w Rozdrażewie              -  rozbijają posterunek MO - zabierają broń, amunicję i sorty mundurowe.

27.03.46r. - w Daniszynie                  - rozbijają posterunek MO i zabierają broń, amunicję i sorty.

27.03.46r. - w Daniszynie                  - rozbrajają strażników kolejowych.

30.03.46r. - w Borku                          - rozbijają posterunek MO  i zabierają broń, amunicję maszyny do pisania i motocykl.

Mimo strzelaniny nie zabijają milicjantów w żadnej akcji.

Oddział doskonale wyposażony i umundurowany, w składzie" kilkudziesięciu ludzi" (akta. sprawy)

Aresztowani 3.03.46r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Ostrowie w trybie doraźnym, dnia 13.04.46r:

Sekuła Wawrzyniec, Augustyniak Marian, Kukfisz Józef, Konrady Wacław, Witek Franciszek, Talaga Józef, Pawłowski Wojciech, Konarczak Feliks, Augustyniak Józef

na kary: Sekuła - Witek - Konarczak - kara śmierci.

Pozostali na kary od 5 do 10 lat więzienia.

Wyroki  na Sekule i Witku wykonano przez powieszenie dnia 18.04.1946r w więzieniu w Ostrowie.

9 min 00 i 9 min30

 

Teczka 679/W- AP - ZKWMO - Sekuła Wawrzyniec

 

Sr.31/47

 "Wichura" - Leon Wesołowski - założył w maju 45r.  grupę zbrojna - nadając jej kryptonim "Zielony Trójkąt" . Początkowo oddział liczył 15 osób potem do 50 osób.

Działał na terenach powiatów Konin - Jarocin - Września - Gniezno - Mogilno.

W sierpniu 45r. oddział zostaje częściowo rozbity. Zrekonstruowany działa dalej. W listopadzie 45r. ginie "Wichura". Na bazie rozbitków, Mieczysław Małecki ps. "HURAGAN" dokonuje uzupełnienia i podejmuje dalszą działalność.

Dowódcą grup bojowych został mianowany "SOKÓŁ", któremu podlegały grupy: "KUJAWY", "GLACA", "CIENIA" i "TARZANA".

 

Małecki zostaje aresztowany w styczniu 46r. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 23.01.47r. Ukrywał się pod nazwiskiem  Zalewski Ryszard.

 

I/XI/K-7 - AP - P-ń.

 W maju 46r. aresztowany zostaje "CIEŃ"

 Arch. Wydz."C" - KWMO P-ń: 245/Ag; 507/Ag; 13264/K-2; 1195/S; 12227/S

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 152.  WALDEMAR

 

Oddział działał w latach 1946-47 na terenie pow. Kępno, woj. poznańskie. Powstał na bazie oddziału "OTTO" (NSZ). Dowódcą był Józef Zawadka "Waldemar".

Liczył ok. 30 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

 

Sr. 241/47

W maju 1946r. na terenie pow. Kępno połączyły się oddziały "GROMA" i "WALDEMARA". Odział dobrze uzbrojony i umundurowany. Dla szybkiego przemieszczania się patroli korzystali z 2 motocykli zabranych z rozbitych posterunków w Perzowie i Hojniku.

2 06.46r. zastrzelili ppor. Karwalisa i kpr  Arseniego (PUBP - Kępno).

Aresztowani w sierpniu  1946r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 6.03.1947r.:

Józef Mucha, Czesław Obiegało, Józef Slęk, Czesław Siwek, Franciszek Mrugała, Stefan Noculak, Piotr Lotka, Jan Kempa, Stefan Tyc, Wojciech Niełacny

na kary od 2 do 10 lat więzienia

 

Teczka więźnia 601/W - AP - ZKWMO - Lotka Piotr - zwolniony z Rawicza 9.10.49r.

Teczka więźnia 992/W - AP - ZKWMO - Korczak Sylwester - z Rawicza 14.10.46r.

 

Sr. 644/50

Za poddanie posterunku MO w Kobylej Górze pow. Kępno podczas ataku oddziału "WALDEMARA"

Skazani wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego w Poznaniu, dnia 15.12.50r.

na kary po 6 lat więzienia.

Teczka więźnia 1039/W - AP - ZKWMO - Skowroński Stefan - zwolniony z Milowic 24.11.53r.

 

Sr. 241/47 -Kempa Jan "Skrzypek" - członek oddziału ( zeznania)

 

Teczka więźnia 1118/W - AP - ZKWMO - Kempa Jan - zwolniony

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 153. WILK

 

Oddział działał  w 1946r. na terenie powiatów Konin i Turek, woj. poznańskie.

Dowódcą był Józef Bryl "Wilk".

Odział podzielony był na dwie grupy: pierwszą dowodził "Wilk", drugą Mieczysław Chojnacki "Jaskółka". Wchodził w skład oddziału "BŁYSKAWICA".

Liczył około 15 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

R.920/46

Aresztowani dnia 1.09.46r i skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 17.12.46r.:

Lewandowska Sabina, Staszak Kazimierz, Łodziewski Aleksander

na kary od 5 do 10 lat więzienia

 

OKBZPNP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

154. WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ

 

Organizacja działała w latach 1948-50 w Dolsku, pow. Śrem, woj. poznańskie.

Organizatorem i dowódcą był Ignacy Burzyński.

Liczyła  6 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 

Sr. 845/53

 

Grupa miała powiązanie organizacyjne z Organizacją działającą na terenie Warszawy . Działała  wcześniej niż podaje Inf. MSW. bo od grudnia 45 do 27 grudnia 1953r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, dnia 30.01.54r.:

Seifred  Edmund, Dolińska Irena,

 

I/IX/ K-29 - AP - P-ń

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

155. WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ

 

Po rozwiązaniu WSGO " WARTA" na terenie Wielkopolski na spotkaniu likwidacyjnym 15.11.45r. Andrzej Rzewuski "Hańcza" przekazał szefom Inspektoratów rozkazy organizacyjne likwidacji, rozkazy awansowe oraz wytyczne organizacyjne dla nowopowstającej organizacji "WiN".

Wytyczne Organizacyjne z 3.11.1945r. sygnowane kryptonimem "ZRĄB".

 R. 166/46

 Teczka więźnia 940/W - AP - ZKWMO - Sobczak Marian "Florianowicz" - zwolniony z Wronek 30.12.50r.

 

R.207/46

W listopadzie 45r. Vogel Dionizy po rozwiązaniu się WSGO WARTA, otrzymuje rozkaz objęcia kierownictwa Obwodu Nowy Tomyśl w ramach nowo utworzonej organizacji WiN.

Dowódca placówki w Grodzisku  został Krakowski Edmund "Piotr Piotrowski"

 

Aresztowani 9 stycznia 45r.  Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 17.05.46r.:

Vogel Dionizy "Gryf", Wilden Roman "Adam Robak", Krakowski Edmund " Piotr Piotrowski", Trytt Władysław, Prymke Kazimierz, Biernat Czesław

na kary od 2 do 6 lat więzienia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

156. WOLNOŚĆ i  NIEPODLEGŁOŚĆ

 

Okręg Poznański WiN - Istniał w latach 1945-1947. Wchodził w skład  Obszaru Zachodniego  WiN.

Obejmował woj. poznańskie i zielonogórskie.

Okręg słabo zorganizowany i nie przejawiający większej aktywności.

Komendant     - Leon Piasecki "Szczęsny" ( do połowy 1946 )

-   Sywester Gośliciński "Wolski"

Szef wywiadu - NN "Marek"

Bliżej struktury organizacyjnej i obsady personalnej nie zdołano ustalić.

 

Inf. MSW - B "C"

WiN

 

Sr.621/47

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 17.06.47r.:

Krupiński Kazimierz vel Wojciechowski Aleksander, Kotwicki Rościsław, Dyk Stanisław, Kotwicki Wiktor, Kotwicki Władysław, Stefaniak Adam, Stankiewicz Józef, Gawron Jan .

Od wiosny 46 do stycznia 47 ( byli członkowie AK)

na kary od 1 roku do 15 lat więzienia.

 

I/ I/K-12 - AP - P-ń

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

157. WIELKOPOLSKA SAMODZIELNA GRUPA OCHOTNICZA "WARTA"

( WSGO"WARTA" )

 

Organizacja zbrojna o zabarwieniu AK, działała na terenie woj. poznańskiego w okresie maj - listopad 1945r.

Dowódcą WSGO "WARTA" był Andrzej Rzewuski "Hańcza", "Wojnar". W okresie, gdy "Hańcza" organizował Okręg Poznański DSZ, p.o. dowódcą  WSGO "WARTA" był NN "Czerwiński". Całością pracy organizacji kierował czteroosobowy sztab, którego szefem był Sylwester Gośliciński "Wolski".

WSGO "WARTA" liczyła ok. 7000 ludzi.

Cała organizacja dzieliła się na 7 inspektoratów, a te  na obwody i placówki:

 

Inspektorat I Poznański         - d-ca Władysław Mika "Korwin"

Obwód Poznań-miasto           - d-ca NN "Sztygar"

Obwód Poznań-powiat           - d-ca nie ustalony

Obwód Środa              - d-ca NN Sikora

Obwód Śrem               - d-ca nie ustalony

Obwód N.Tomyśl         - d-ca Vogel "Gryf"

  

Inspektorat II Kaliski  - d-ca  Józef Sikorski "Modzelewski"

-           Zygmund Wasilewski "Zajączkowski"

Obwód Kalisz-miasto  - d-ca Albin Lisowski "Biegacz"

z-ca  dowódcy            - Józef Jamrozinski "Lokata"

kwatermistrz              - Adam Maruszewski "Snop"

wywiad i łączność      - Józef Skrzypczyński "Demon"

propaganda                - Mieczysław Spychalski "Paweł"

Obwód Kalisz-powiat  - d-ca  Nikodem Fibinger "Sobiesław"

Obwód Turek   - d-ca Józef Kubicki

Obwód Koło     - projektowany

Obwód Konin   - projektowany

  

Inspektorat III Ostrowski      - d-ca  Stefan Baranowski "Małek"

                                                  -        Marian Sobczak  "Florianowicz"

                        z-ca dowódcy - Józef Kazimierczak "Grajek"

                        szef wywiadu  - Bolesław Wróblewski "Wolski"

            Obwód Ostrów            - d-ca Florian  Michalak "Boruta"

            z-ca dowódcy             - Edmund Szyszko "Charaklewicz"

            szef wywiadu             - Wawrzyniec Rymkowski "Wawer"

            oficer taktyczny         - Zygmunt  Sokołowski "Wysocki"

kwatermistrz              - Stanisław  Pocyna "Patula"

Obwód Jarocin            - d-ca Roman Baraniak "Czechowicz"

szef dywersji              - Jan Chelka "Wojciechowski"

szef żandarmerii         - Stefan Książkiewicz "Kozłowski"

oficer taktyczny         - Franciszek Sitarz  "Frankowski"

kwatermistrz              - Jan Barański

Obwód Kępno             - d-ca Edward Mazur "Dąb" a następnie Józef Stachera "Stach"

szef dywersji              - Józef Kempiński "Łan", "Krótki"      

szef wywiadu             - Stanisław Wawrzynkiewicz

Obwód Krotoszyn       - d-ca Tadeusz Tyrakowski "Wojciech"

szef wywiadu             - Władysław Kędzierski

   

Inspektorat IV Gnieźnieński   - d-ca Henryk Pracki "Golski"

            z-ca d-cy                    - Zdzisław Koczurowski "Korabiowski"

            szef propagandy        - Józef Chmielewski "Brzeg"

            Obwód Gniezno           - brak danych

            Obwód Września        - brak danych

Obwód Mogilno           - d-ca Edmund Talaga

Obwód Żnin                 - brak danych

  

Inspektorat V Leszczyński     - d-ca Jerzy Gronowski "Michał"

            Obwód Leszno            - d-ca Jerzy Talma "Jan"

            Obwód Wolsztyn        - Jerzy Woś "Jerzy"

            Obwód Kościan            - brak danych

            Obwód Gostyń             - brak danych

            Obwód Rawicz              - nie zorganizowany

 

 

Inspektorat VI Szamotulski   - d-ca NN "Kowalski"

            Obwód Szamotuły      - brak danych

            Obwód Oborniki          - d-ca Kazimierz Wieczorek "Dąb"

            Obwód Międzychód    - brak danych

 

Inspektorat VII Wągrowiecki - d-ca Bolesław Olszewski "Rawicz"

            Obwód Wągrowiec     - brak danych

            Obwód Chodzież         - d-ca Franciszek Ludwin

            Obwód Czarnków        - brak danych

Organizacja WSGO "WARTA" posiadała szeroko rozbudowany system placówek w obwodach, które niejednokrotnie przeprowadzały akcje zbrojne. Równocześnie były zorganizowane  oddziały zbrojne podlegające poszczególnym dowódcom Inspektoratów lub dowódcom obwodów.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 R.358/46 - Ispektorat I - Poznański

 

Mika Władysław - s. Józefa, ur.15.01.1908r. w Brzozie woj. kieleckie. Oficer zawodowy. Szkoła Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej 1929r. Szkoła Inżynierii w Warszawie. Od 1932r - 7 Bat. Telegrafii  w Poznaniu do 1936r a następnie jako dowódca kompanii łączności I D.P. w Wilnie. Podczas kampanii wrześniowej służba w stopniu porucznika na odcinku Prusy Wschodnie, Pułtusk,

Wyszków, Biłgoraj. W konspiracji d-ca plutonu Radio KG a od 1942r. jako d-ca kompanii. Awansowany do stopnia kapitana dowodził batalionem. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Udział w Powstaniu Warszawskim. W 1944r. awansowany do stopnia majora. Zamieszkał w Poznaniu przy ul. Św. Marcina 18 m.10. Ps. "KORWIN".

Z polecenia "Wolskiego" obejmuje funkcję Inspektora - Inspektoratu I Poznańskiego. W WSGO pozostawał do listopada 1945r.

 

Aresztowani w dniu 27.11.1945r

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 24.06.1946r.:

Mika Władysław "Korwin", Cenkier Tadeusz "Topór", Wyszomirska Kazimiera

na kary od 5 do 10 lat więzienia.

Cenkier Tadeusz "Topór" zajmował się obsługą skrzynki kontaktowej  "WOLSKI" - "KORWIN" oraz kolportażem bibuły na teren Środy, Buku i Poznania.

Mieszkanie Kazimiery Wyszomirskiej było lokalem konspiracyjnym spotkań.

 

Teczka więźnia 741/W - AP - ZKWMO - Wyszomirska Kazimiera - zwolniona z Fordonu 10.03.1947r.

 

R.166/46 - Ispektorat III - Ostrów ( od września do listopada 45r.)

Sobczak Marian "Florianowicz" - d-ca Inspektoratu

Kaźmierczak Józef "Grajek"     - z-ca dowódcy

Wróblewski Bolesław "Wolski" - szef wywiadu

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Ostrowie, dnia 6.05.46r.:

Sobczak Marian, Kaźmierczak Józef, Prauziński Mieczysław, Tomczak Weronika, Czysty Idzi

na kary po 5 lat więzienia.

Inspektoratowi podlegały oddziały zbrojne : "SZARY", "BŁYSK", "OTTO"

 

Teczka więźnia 739/W - AP - ZKWMO - Tomczak Weronika - zwolniona z Fordonu 14.03.47r.

Teczka więźnia 940/W - AP - ZKWMO - Sobczak Marian - zwolniony z Wronek 4.12.50r.

Teczka więźnia 896/W - AP - ZKWMO - Kaźmierczak Józef - zwolniony z Wronek 30.12.50r.

 

R.341/46 - Obwód Kalisz

Fibingier Nikodem s. Feliksa, ur. 5.09.1914r. w Tłokini, pow. Kalisz, zam. W Kaliszu ul. Piskorzewo 26 - w czasie okupacji niemieckiej członek ZWZ i AK, w stopniu sierżanta.

Od maja 1945 jest d-cą Obwodu Kalisz.

Matuszewski Adam - kwatermistrz

Aresztowani w Warszawie po zameldowaniu się u płk "RADOSŁAWA" w dniu 13 grudnia 1945r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 17.06.1946r.:

Fibingier Nikodem, Matuszewski Adam, Skrzycka Wiesława -Alina "Grażyna" ( d-ca placówki w Cekowie - por. AK - uczestnik powstania warszawskiego) oraz  Chodyła Paweł

na kary po 3 lata więzienia. Paweł Chodyła na karę 10 lat więzienia.

W skutek zdrady na terenie Obwodu kaliskiego od 9 lipca 1945r, mają miejsce aresztowania. Po aresztowaniu "Biegacza"  oraz Mrozińskiego "Wichura" - udają się w grudniu do Warszawy i meldują u płk. "Radosława" ten  odsyła ich do  M.B.P. - tam zostają aresztowani. Przewiezieni do Kalisza wskazują miejsce ukrycia amunicji oraz materiałów wybuchowych.

Wiesława Skrzycka  ukrywa się do 26.01.1946r.

 

Teczka więźnia 762/W - AP - ZKWMO - Skrzycka Wiesława-Alina - zwolniona z Fordonu 25.01.1949r.

Teczka więźnia 808/W - AP - ZKWMO - Chodyła Paweł - zwolniony z Rawicza 13.01.1951r.

 

O.246/46

Lisowski Albin "Biegacz" - sierżant podczas wojny 39r. Od lutego 45r. do 5 maja 45r.  z-ca komendanta Obwodu Kalisz.

Aresztowani i skazani wyrokiem Wojskowego Sadu Okręgowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu, dnia 6.02.46r.:

 

Lisowski Albin "Biegacz", Jamroziński Józef, Mroziński Bronisław, Brzecki Bolesław, Stępień Czesław, Nagler Antoni, Sosinek Józef, Wolf Józef, Pilarski  Władysław, Krysiak Wiktor, Marcinkowski Edward, Pawlak Andrzej, Osiński Tadeusz, Kamiński Andrzej, Łukomski Tadeusz, Wietecki Edward, Jurecki Michał, Szymkiewicz Stefan, Gabrysiak Władysław, Ludwiczak Stanisława, Blachowicz Józef

na kary od 3 lat więzienia do kary śmierci.

 

Teczka więźnia 908/W - AP - ZKWMO - Lisowski Albin - zwolniony z Wronek 16.09.50r.

 

Sr. 86/48 - Obwód Krotoszyn

 

Kędzierski  Władysław - s. Jana i Marii, ur.26.08.1898r. w Tyblach, pow. Wieluń. Por. rezerwy odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości, Virtuti Military V kl.

Od lipca  do 8 września 1945r. Szef wywiadu na Krotoszyn jednocześnie pełniąc funkcję Komendanta Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej.

8 września 45r. aresztowany, ucieka z aresztu UB - zaopatrzony w dokumenty na nazwisko  Adamczak Wojciech przenosi się do Lemborka, w pow. gdańskim. Ujawnia się podczas amnestii w 1947r. aresztowany.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 25.02.1948r.

na karę 5 lat więzienia

Teczka więźnia 139/W - AP - ZKWMO - Kędzierski Władysław

 

R.1118/46

Walczak Józef - od grudnia 45r. do 28 sierpnia członek WSGO - placówka w Zdunach.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 13.12.46r.

na karę 5 lat więzienia

Teczka więźnia 128/W - AP - ZKWMO - Walczak Józef - zwolniony 22.03.1947r.

 

Sr.595/48 - Obwód Wolsztyn

Kałużyński  Adam - członek AK na terenie pow. Dębica i Tarnów, woj. krakowskie od roku 1944.

Po zakończeniu działań wojennych przyjeżdża do wsi Wioska w pow. Wolsztyńskim. Na życzenie d-cy Obwodu Jana Wosia podejmuje pracę w UB jako szef placówki w Rakoniewicach.  Utrzymując kontakt poprzez Czerwińskiego Jana z d-cą Obwodu przekazuje informacje o  współpracownikach UB w okresie od maja  do 21 października 45r.

Aresztowany 12.10.48r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 29.11.1948r.:

Kałużynski Adam oraz Czerwiński Jan  - b. członek NSZ

na kary 2 do lat więzienia

 

Teczka więźnia 986/W - AP - ZKWMO - Czerwiński Jan - zwolniony z Piechcina 12.10.1951r.

 

Sr.207/46 - Obwód N. Tomyśl

Vogel Dionizy, Wilden Roman, Krakowski Edmund, Trit Władysław.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 158. ZAWISZA

 

Organizacja działała od 1948r. do marca 1949r. na terenie Krobi,  pow. Gostyń, woj. poznańskie.

Dowódcą był Józef Szczepaniak.

 

Liczyła 9 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

Po AK

  

Sr. 223/50

 

 Na terenie  m. Krobia pow. Gostyń, woj. poznańskie w połowie 1947r. Kmiecik Witold oraz  Szymański Stefan założyli nielegalną organizację młodzieżową. Zamalowali tablicę komitetu PPR szukali innych kontaktów. Latem 1948r  na czele organizacji staje  Andrzejewski Henryk ps." Zawisza".

Wszyscy składają przysięgę w listopadzie. Prowadzą akcje ulotkowe na terenie Krobi - podpisane NSZ ZAWISZA. Na początku marca 1949r. Marian Rączka "Błysk"; "Kościuszko"; "Ogień" - b. przywódca AK wezwał do podporządkowania się jego kierownictwu ( przebywał wówczas na terenie Głogowa). Przekazał również członkom "ZAWISZY" ulotki do kolportażu.

W maju postanawiają podzielić organizację na 2 grupy: dywersyjną i propagandową.

Aresztowani 25 lipca 1949r.

 

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 11.05.1950r.:

Smyczyński Alojzy, Kasprzak Jerzy, Kmiecik Witold, Urbańska Urszula, Celka Kazimierz, Kaczmarek Gerard, Szymański Stefan

na kary od 1 do 7 lat więzienia.

Teczka więźnia 1041/W - AP - ZKWMO - Smyczyński Alojzy - zwolniony z Knurowa 4.12.1953r.

 

Sr. 125/50

W kwietniu 1949r. Anderst Stanisław - w Lesznie, podczas spotkania z Marciniakiem, Marią Sierakowską, Marianem Litwinem oraz Marianem Rączką otrzymał do rozkolportowania ulotki na terenie Krobi pow. Gostyń.

Aresztowany 31.10.1949r.

Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 29.03.1959r. na karę 5 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1105/W - AP - ZKWMO - Anderst Stanisław - zwolniony z Piechcina 1.03.1953r.

 

Sr.259/50

Minta Marian oraz Minta Stanisław - członkowie organizacji "A.K.ZAWISZA" w Sikorzynie, pow. Gostyń w czasie od lutego do sierpnia 1949r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 30.05.1950r.na kary 6 i 7 lat więzienia.

OKBZPNP

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 159. ZA WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ

 

Organizacja działała  od czerwca do sierpnia 1955r. w Rogoźnie, pow. Oborniki, woj. poznańskie.

Dowódcą był Henryk Makowski.

Liczyła 4 osoby.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

160. ZASTĘP WILKÓW

 

    Organizacja działała  w okresie od maja 1950r. do sierpnia 1952r. na terenie m. Poznania. Tworzyła jeden zastęp, jej kierownikiem był zastępowy Zdzisław Kowalewski.

 Liczyła 8 osób.

 Inf. MSW - B "C"

ZHP

  Hufcowy Erazm Ignaczak ( działacz ZHP od 1938r.),  w  niewoli niemieckiej i po wyzwoleniu w strefie brytyjskiej  organizował tam  harcerstwo. Po powrocie do Kraju po reorganizacji harcerstwa   przeszedł do działalności konspiracyjnej. W dniu 26.03.1950r., w Poznaniu, utworzył grupę harcerską  " Zastęp Wilków" kontynuującą  tradycję V Hufca ZHP. Grupa działała do sierpnia 1950r.

Przybocznym był Michał Juszczak ( pracował w księgarni przy ul. Wielkiej - miejsce spotkań konspiracyjnych).

Sr. 7/53

Od wiosny 1950 do 20 sierpnia 1952r struktura nielegalnego ZHP - posługująca się kryptonimem V Hufiec

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu , dnia 20.01.53r.:

Ignaczak Erazm, Kowalewski Zdzisław, Juszczak Michał, Grupa Mieczysław.

 

Teczka więźnia 1091/W - AP - ZKWMO - Grupa Mieczysław.

Sr. 8/53

  Aresztowani 10 sierpnia 1952 r.

Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 23 stycznia 1953 r.

Miśkiewicz Jan, Wechmann Zenon, Bogacki Zbigniew, Komendziński Mirosław – na kary:

Miskiewicz Jan i Wechmann Zenon  – po 7 lat więzienia

Bogacki  Zbigniew 6 lat więzienia,  Komendziński Mirosław – 2 lata więzienia.

   

Sr. 12/53

  Aresztowani 8.09.1952r.

Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 24.01.1953r.:

Wachowski Zbigniew, Komendzinski Jan - na karę  5 i 6 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1167/W - AP - ZKWMO - Wachowski Zbigniew - zwolniony z Potulic 1.10.1954r.

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

161. ZEMSTA LASU

 

Organizacja składała się  z byłych członków AK i WiN. Działała w 1949r. Na terenie Liceum Leśnego w Goraju, pow. Czarnków, woj. poznańskie. Założycielami byli : Henryk Tomala "Zryw", Zenon Świątek "Sylwester" i Stanisław  Rutkowski "Piast". Szerzyła propagandę antyrządową i antyradziecką.

Liczyła 8 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

Sr. 191/50

 

Aresztowani 30.11.1949r.

Skazani Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Czarnkowie z dnia 15.04.1950r.:

Tomala Henryk, Świątek Zenon, Rutkowski Stanisław, Olejniczak Eugeniusz, Gniot Zygmunt

na kary od 5 do 10 lat więzienia.

 

Teczka więźnia 1024/W - AP -ZKWMO -  Świątek Zenon                 - zwolniony z Knurowa 4.12.1953r.

Teczka więźnia 1179/W - AP -ZKWMO - Tomala Henryk                  - zwolniony z Potulic 26.09.1954r.

Teczka więźnia 1122/W - AP -ZKWMO - Olejniczak Eugeniusz         - zwolniony z Potulic 1.12.1952r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

162. ZWIĄZEK BYŁYCH PARTYZANTÓW " WARTA "

 

Organizacja działała od listopada 1945r. do czerwca 1946r. na terenie Trzcianki, woj. poznańskie i Międzyrzecza woj. zielonogórskie. Komendantem  był Rudolf  Majewski  "Leśniak".

Dzieliła się na 2 obwody:

 

I.  Międzyrzecz           - dowódca Tadeusz Majer  "Trzaska"

II. Trzcianka    - dowódca Stanisław Karliński "Burza"

 

Liczyła 25 osób.

Inf. MSW - B "C"

po AK

 

Mat. Arch."C" KWMO P-ń 2564/S

Organizacja nie miała żadnych kontaktów z innymi grupami.

 

Sr. 551/47

Majewski Rudolf-Jan s.Witolda. Oficer zawodowy w WP od 1920-1939r. w stopniu kapitana.

Do 45r. d-ca 25 pułku Piechoty AK Piotrków -Opoczno -Końskie ( major).

W październiku przenosi się do Pszczewa w pow. Trzcianka, woj. poznańskie.

Wspólnie z  Tadeuszem Majerem inż. rolnikiem zakładają w listopadzie Związek Byłych Partyzantów  "WARTA". Przejmuje dowództwo .

 

Karliński jako b. d-ca "BURZY" działającej na terenie woj. łódzkiego zostaje mianowany komendantem Obwodu Trzcianka. ( 8 06.1945r. na terenie Piotrkowa Tryb. Rozbija więzienie i uwalnia więźniów).

Kapelanem organizacji zostaje ks. Ewaryst Gałąska - odbierający przysięgę od członków organizacji.

Przeprowadzają akcję kontrybucyjną ( kupiec Mazurkiewicz ).

W II kwartale 1946r. wszyscy zostają zwolnieni z przysięgi. Do chwili aresztowania nie podejmują żadnych działań.

Aresztowani 9.11.46r.

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 2.06.1947r:

Majewski Rudolf, Majer Tadeusz, ks. Gałąska Ewaryst, Karliński Stanisław, Srokowski Józef, Rutczak Zenon, Leśniewski Konrad, Kaźmierski Zdzisław, Bylczyński Witold, Wiza Stanisław, Leśniewska  Bronisława, Jasieński Michał, Stawnicki Bogusław, Kukuła Bolesław, Baraniecka Aniela, Dawidowicz Franciszek, Okuniewicz Michał, Nowak Janina, Nowak Tadeusz, Piasecki Tadeusz, Krupczyński Stefan, Szczęsny Bolesław, Paćko Kazimiera ( 23 osoby )

na kary od 3 do 15 lat więzienia.

 Teczka więźnia 395/W - AP - ZKWMO - Majewski Rudolf

Teczka więźnia 777/W - AP - ZKWMO - Rutczak Zenon - zwolniony z Wronek 11.05.1950r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

163. ZWIĄZEK MŁODYCH ORLĄT

  

Organizacja działała od maja 1950 do lipca 1952r. w mieście Kościan, woj. poznańskie.

Dowódcą był  Wiktor Kubacki.

Początkowo nosiła nazwę "ZWIĄZEK ORLĄT".

Liczyła  7 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

164. ZWIĄZEK MŁODYCH ORŁOWCÓW

 

Organizacja działała w latach 1952-53 w Koźminie, pow. Krotoszyn, woj. poznańskie.

Dowódcą był Stanisław Gęstwa.

Liczyła 7 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

165. ZWIĄZEK SŁOWIAŃSKI

  

Organizacja nacjonalistyczna;  działała w latach 1945-48 na terenie Kalisza, Dąbrowy Górniczej oraz w Gdyni.

Zorganizował ją i kierował jej działalnością Marek Kiersnowski "Mściwój". Na czele  organizacji stała "Rada Naczelna".

Organizacja dzieliła się na 4 drużyny:

a) Kalisz                                  - drużyna im. Bolesława Pobożnego

b) Kalisz                                  - drużyna im. Emilii Plater

c) Dąbrowa Górnicza              - drużyna im. Bolesława Chrobrego - d-ca Bogumił Stradowski

d) Gdynia                                - drużyna im. Stefana Batorego       - d-ca Jerzy Pilchner "Jarogniew"

 

Używała też nazwy "HUFIEC WOLNYCH SŁOWIAN"

Liczyła ok. 50 osób.

 

Inf. MSW - B "C"

OM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

166. ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ

  

Organizacja działała od połowy grudnia 1954 do 2 stycznia 1955r. na trenie miasta Piła.

Organizatorem i dowódcą był Paczesny Jan.

Posiadali broń.

Organizacja liczyła 3 osoby.

 

Sr. 38/55

 

Aresztowani 4 stycznia 1955r.

 

Skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia 27.04.1955r.:

Jan Paczesny, Sylwester Górzny i Stanisław Strzelczyk

na kary od 5 do 8 lat więzienia.

 ***

                                                                                                                                                            Henryk Czarnecki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznaczenia i skróty :

[1

] Sr.                 - sygnatura akt - Archiwum Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu

O.                    - sygnatura akt - Archiwum Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu     

R.                    - sygnatura akt - Archiwum Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu

I/I/K-              - zbiór 14 tomów depozyt OKBZ - Archiwum Państwowe w Poznaniu

OKBZ                - Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu

ZKWMO            - Zbiór teczek więźniów - zespół akt Komendy Wojewódzkiej M.O.  - Archiwum Państwowe w Poznaniu                

Mat. Ag           - UOP Archiwum Biura "C"

OM                   - organizacja młodzieżowa

OZ                    - oddział zbrojny

"a"                   - pseudonim

powrót do strony głównej

do góry